Polmic - FB

aktualności

Wręczono dyplomy laureatom Nagród ZKP oraz 62. i 63. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

POLMIC21 września 2022 o godz. 13.00 w Sali im. Karola Szymanowskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Nagród Związku Kompozytorów Polskich (Dorocznej, Honorowej i za zasługi w dziedzinie edukacji muzycznej) oraz 62. i 63. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.

W 2021 roku Związek Kompozytorów Polskich przyznał Nagrodę Doroczną Reginie Chłopickiej „za całokształt pracy nad twórczością Krzysztofa Pendereckiego oraz pełne pasji kształcenie i wychowywanie nowych pokoleń entuzjastów muzyki” oraz Aleksandrowi Nowakowi za opery ahat-ilī – siostra bogów oraz Drach. Dramma per musica, które, zachowując najwyższy poziom warsztatu kompozytorskiego, mogą być atrakcyjne dla szerokiego kręgu odbiorców.Nagroda Honorowa została wręczona maestro Łukaszowi Borowiczowi „za przywracanie do życia i promocję niesłusznie zapomnianych dzieł symfonicznych i operowych muzyki polskiej XIX i XX wieku”; Agacie i Łukaszowi Długoszom „za poszerzanie repertuaru współczesnych kompozycji fletowych; za stymulowanie twórczości kompozytorskiej w tym zakresie oraz promocję nowej muzyki polskiej” oraz Lechowi Dzierżanowskiemu „za podjęcie wielu inicjatyw wydawniczych i koncertowych, które skutecznie przywracają osobę i muzykę Romana Palestra do życia muzycznego; za inspirowanie wielu osób i instytucji do włączania się w te działania”. Nagrodę w dziedzinie edukacji muzycznej przyznano Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Domosławicach „za realizację bezprecedensowego programu nauczania obejmującego muzykę współczesną w wymiarze teoretycznym i praktycznym”.

W 2022 roku Nagrodą Doroczną uhonorowani zostali Jerzy Kornowicz „za wybitną kreatywność artystyczną oraz nadzwyczajną aktywność w działaniach na rzecz środowiska ZKP i całej kultury polskiej” oraz Dorota Kozińska „za bogatą twórczość krytyczną, eseistyczną i translatorską, obejmującą rozległe obszary muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego”. Nagrodę Honorową otrzymał Jerzy Maksymiuk „za niestrudzoną, pełną pasji i zaangażowania pracę na rzecz muzyki polskiej”. Nagroda w dziedzinie edukacji muzycznej wręczona została Małgorzacie Kołcz „za niezwykłą pomysłowość i zaangażowanie w kształtowaniu postaw przyszłych odbiorców kultury wysokiej”.

Wręczono ponadto dyplomy laureatom dwóch edycji Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda: 62. i 63. W 2021 roku Jury przyznało trzy równorzędne II nagrody Olgierdowi Juzala-Depratiemu, Hubertowi Żmudzkiemu i Alinie Dzięcioł, a także wyróżnienie Boguszowi Lewandowskiemu.

W 2022 Jury podzieliło Nagrodę Główną im. Tadeusza Bairda w następujący sposób: przyznając I nagrodę Hubertowi Żmudzkiemu i III nagrodę Przemysławowi Packowi. Wyróżnienia otrzymali Bartosz Witkowski i Michał Dorman.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: Maciej Borowski