Polmic - FB

nasze patronaty

Katowice | Inauguracja orgaNOWA vol. 2: Julian Gembalski

NOSPR 15.1.23Patronat medialny nad sezonem koncertowym 2022 / 2023 NOSPR sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Drugi koncert w ramach inauguracji organów w NOSPR odbędzie się 15 stycznia 2023 o godz. 12.00. Wystąpi Julian Gembalski - organista i organolog, który jest autorem koncepcji nowego instrumentu oraz pełni rolę eksperta w całym projekcie. Podczas swojego recitalu ukaże się w roli nie tylko wykonawcy, ale także kompozytora i improwizatora.

Prawykonując Epitafium, twórca chce uczcić pamięć swojego absolwenta i wieloletniego współpracownika zmarłego w 2020 roku. Wiara w obietnicę szczęścia wiecznego zostanie tu wyrażona cytatami pieśni o Miłosierdziu Bożym i gregoriańskiej antyfony In paradisum.

Zabrzmią również Preludium i fuga C-dur BWV 547 Johanna Sebastiana Bacha i utwory należące do kanonu francuskiej literatury organowej: Pièce héroïque Césara Francka, I Sonata organowa d-moll Alexandre'a Guilmanta oraz Litanie JA 119 – najsłynniejszy utwór organowy Jehana Alaina.

Koncerty organowe realizowane są dzięki projektowi: „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach" finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Elementy składowe nowych organów wyprodukowane zostały przez słoweńską firmę Organ-Building Škrabl - Orglarstvo Škrabl w porozumieniu z architektem siedziby NOSPR, Tomaszem Koniorem oraz prof. Julianem Gembalskim.

Więcej: https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/julian-gembalski