Polmic - FB

nasze patronaty

Wielkopolski Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Witolda Szalonka 2023

KonkursSzalonek 23Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Dla spopularyzowania osoby wybitnego polskiego kompozytora Witolda Szalonka, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Koninie organizuje Konkurs wiedzy o życiu i twórczości tego kompozytora dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia regionu wielkopolskiego i łódzkiego. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się 13 marca 2023 roku w PSM I i II st. w Koninie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 marca.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów, rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół muzycznych wykonawstwem i słuchaniem muzyki współczesnej oraz konfrontacja osiągnięć i wiedzy uczniów z różnych szkół muzycznych w Polsce.

Dopuszcza się możliwość udziału uczniów szkół muzycznych również innych regionów.

Konkurs będzie składać się z części teoretycznej oraz odsłuchowej. Komisja konkursowa przydzieli I, II i III miejsce i wyróżnienia.

Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/psmkonin/wielkopolski-konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-witolda-szalonka