Polmic - FB

nasze patronaty

Katowice | Inauguracja orgaNOWA vol. 3: Iveta Apkalna

NOSPR 22.1.23Patronat medialny nad sezonem koncertowym 2022 / 2023 NOSPR sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

W programie recitalu Ivety Apkalnej w ramach koncertów inaugurujących nowe organy w NOSPR 22 stycznia 2023 o godz. 18.00 znajdziemy kanoniczne dzieła literatury organowej. Natomiast najnowszym wkładem w duchowy wymiar muzyki organowej będzie premierowa kompozycja Zwierciadła mistyczne Dariusza Przybylskiego. Utwór ten powstał na zamówienie NOSPR.

Zasadniczą treścią programu jest duchowość, zarówno w religijnym, jak i świeckim odcieniu. Łotewska artystka, uznawana za jedną z najbardziej charyzmatycznych organistek, zaprezentuje również bachowski tryptyk Toccata, Adagio, Fuga C-dur BWV 564, słynną Toccatę z V Symfonii organowej f-moll Charlesa-Marie Widora, Funérailles z cyklu Harmonies poétiques et religieuses Franza Liszta, Évocation II Thierry’ego Escaicha, Toccatę Aivarsa Kalējsa oraz dyptyk Lionela Rogga z cyklu Deux visions de l’Apocalypse.

Koncerty organowe realizowane są dzięki projektowi: „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach" finansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Więcej: https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/iveta-apkalna