Polmic - FB

patronaty

Premiera albumu „Kalejdoskop spojrzeń" Aleksandry Garbal - muzyka fortepianowa w wykonaniu kompozytorki

Garbal Kalejdoskop 7.2.23Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Premiera dwupłytowego albumu Kalejdoskop spojrzeń Aleksandry Garbal (Acte Préalable Ltd AP0552-53) odbędzie się 7 lutego 2023 o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzelcach Opolskich. Wtedy też płyty trafią do dystrybutorów w Polsce, Niemczech, Francji, Beneluksie, Wielkiej Brytanii, Danii, Japonii i USA.

Kalejdoskop spojrzeń zawiera 21 kompozycji-improwizacji skomponowanych przez Aleksandrę Garbal pod wpływem wydarzeń minionych lat, jakie miały miejsce na świecie. Album nagrany został przez kompozytorkę w 2022 roku na fortepianie firmy Calisia. Fortepian w koncepcji autorki odgrywa symboliczną rolę neorenesansowego śpiewaka wykonującego madrygały i recytatywy. Źródłem inspiracji stały się teksty Starego i Nowego Testamentu.

Elementami spajającymi cykl fortepianowy są motywika i ewolucyjne traktowanie form poszczególnych miniatur, także neomodalny język harmoniczny nawiązujący do twórczości francuskich i włoskich impresjonistów, ornamentyka i wirtuozeria oraz nadrzędna rola barwy dźwięku, jej migotliwość ukazana poprzez rytmikę.

Informacja na stronie wydawcy: https://acteprealable.com/catalogues/composers/ap0552-53/