Polmic - FB

patronaty

Katowice | Inauguracja sezonu koncertowego Śląskiej Orkiestry Kameralnej

Patronat medialny nad sezonem koncertowym 2023 / 2024 Filharmonii Śląskiej sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

FS 22.9.23Śląska Orkiestra Kameralna zainauguruje sezon artystyczny 22 września 2023 roku, pod wodzą swojego szefa – skrzypka i dyrygenta Piotra Pławnera. Solistką koncertu będzie Aleksandra Gajecka-Antosiewicz, która wraz z filharmonikami śląskimi ukaże publiczności klawesyn zarówno w odsłonie współczesnej, jak i barokowej, i prawykona Koncert Skowronkowy Joanny Wnuk-Nazarowej. Na estradzie powitamy także flecistkę Magdalenę Maliszewską.

Koncert rozpoczną utwory współczesnych kompozytorów. Będzie to – wykonywany po raz pierwszy w historii Koncert Skowronkowy na klawesyn amplifikowany i orkiestrę kameralną Joanny Wnuk-Nazarowej, napisany specjalnie dla Filharmonii Śląskiej w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” i dedykowany pamięci Patrona instytucji – Henryka Mikołaja Góreckiego. Drugim z nich będzie utwór niezwykle ciekawy, o niecodziennej instrumentacji, czyli Muzyka na flety proste, marimbę, perkusję i instrumenty smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego.

Pozostałą część wieczoru wypełnią dzieła Johanna Sebastiana Bacha.

Realizacja koncertu przy współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.

Więcej: https://filharmonia-slaska.eu/production/bach-ii-suita-orkiestrowa-koncert-klawesynowy-gajecka-antosiewicz-plawner/