Polmic - FB

official patronage

Katowice | Pieśni nad pieśniami i chóry nad chórami. Camerata Silesia prawykona najnowsze dzieła Joanny Wnuk-Nazarowej

Patronat medialny nad sezonem koncertowym 2023 / 2024 NOSPR sprawuje Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

NOSPR 24 11 23Koncert Cameraty Silesii w NOSPR 24 listopada 2023 o godz. 19.30 stanowi krótki przegląd najwybitniejszych kompozycji chóralnych polskich kompozytorów współczesnych: Wojciech Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Poza tym po raz pierwszy zabrzmią nowe dzieła Joanny Wnuk-Nazarowej na chór mieszany.

Program otwiera Modlitwa do Małej Tereski Kilara – utwór skomponowany z okazji Jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego, stanowiący obok Agnus Dei przykład zakorzenienia wokalnych kompozycji w średniowiecznej pobożności: medytacji, kontemplacji i modlitewnym skupieniu. Podobnie po kluczowe symbole chrześcijaństwa – Trójcę, krzyż, opozycję ziemi i nieba, opowieść o Bogu i człowieku powołanym do Jego naśladowania - sięga Krzysztof Penderecki, m in. w utworach Agnus Dei z Missa Brevis, Miserere z Pasji wg św. Łukasza i O gloriosa virginum.

W jakim kontraście stoi w tym zestawieniu pieśń Henryka Mikołaja Góreckiego „Hej, z góry, z góry! Kóniku bury” z cyklu Pięć pieśni kurpiowskich!

Kulminacją wieczoru będzie prawykonanie utworów Joanny Wnuk-Nazarowej „Wrony” do wiersza K. I. Gałczyńskiego i „Dwa wiatry” do wiersza J. Tuwima.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Więcej: https://nospr.org.pl/pl/kalendarz/camerata-silesia-kilar-penderecki-and-gorecki