Polmic - FB


instytucje muzyczne na świecie

EuropaChorAkademie

Strona internetowa EuropaChorAkademie (Europejskiej Akademii Chóralnej) na Uniwersytecie im. Johannesa Gutenberga w Moguncji, której artystycznym szefem i dyrygentem jest Joshard Daus. Instytucja ta od ponad dziesięciu lat daje szansę wielu młodym polskim artystom śpiewakom na doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wokalnych, a także dyrygenckich w trakcie prób i koncertów ze znakomitymi dyrygentami i zespołami orkiestrowymi i w światowym repertuarze oratoryjnym i operowym. W składzie i projektach EuropaChorAkademie uczestniczą od samego początku śpiewacy-soliści i chóry z Polski, stanowiąc nieodłączny trzon artystycznej i kulturalnej esencji tego zespołu. Jednym z długoletnich i pierwszych uczestników projektów EuropaChorAkademie jest Tomasz Trzciński.

(strona w języku niemieckim i angielskim)

www.europachorakademie.de