Polmic - FB


our projects

Polish Composers' Union invites you to the new website of the "Polish Yearbook of Musicology"

PRM 2023

"Polish Yearbook of Musicology", published by the Musicologists' Section of the Polish Composers' Union, invites you to its new website. The "Yearbook" publishes articles and messages in Polish and English on all musicological subdisciplines, including selected materials from the Musicological Conferences of the Polish Composers' Union.

 The "Polish Yearbook of Musicology" was established by Adolf Chybiński in 1935. Unfortunately, only two volumes were published at that time (the second in 1936). In 2004, after almost 70 years, on the initiative of the Musicologists' Section of the Polish Composers' Union, the third volume of the "Polish Yearbook of Musicology" was published, dedicated to the memory of the founders of Polish musicology, Professors Zdzisław Jachimecki and Adolf Chybiński.

https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/ 

Read more: Polish Composers' Union invites you to the new website of the "Polish Yearbook of Musicology"

Two Regameys – Vol. 2. New, promotional CD recording with music of Konstanty and Konstanty Kazimierz Regamey (polmic 171)

The new album, released in 2023 by the Polish Composers' Union as part of the series "Polish Music Today - Portraits of Contemporary Polish Composers", refers to the double album from three years ago "Regamey & Regamey – Pasiecznik & Pasiecznik" and is its continuation, as we emphasized in the title: "Regamey & Regamey - Vol. 2".

Thanks to the support received under the "Muzyczny trace" programme and very successful cooperation with Programme 2 of the Polish Radio and the Music Agency / PR Recording Studios, we had the opportunity to organize recording sessions in the Witold Lutosławski Concert Studio of the Polish Radio with the participation of fantastic artists: baritone singer Robert Koller from Basel and pianists Dominika Peszko, Justyna Danczowska and Radosław Goździkowski. Mr. Jerzy Stankiewicz, who was recently awarded ZKP Award for discovering Regameys, provided us with newly discovered sheet music.

Like the album from 2020, we also now present to the public the music of the "Polish Swiss composer" Konstanty Regamey and his father, Konstanty Kazimierz Regamey, a figure that almost no one remembered until recently, a composer and teacher who worked mainly in distant Ukraine, and in 1938 he was sentenced to death by the Soviet regime.

The recordings, as in 2020, were made in a beautiful style by the famous, most distinguished and experienced sound director Ewa Guziołek-Tubelewicz.

Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund, as part of the ‘Muzyczny ślad’ (‘Musical Trace’) programme implemented by the National Institute of Music and Dance.

Logo_NIMIT logo_MKiDN

 

 

 

 

 

The album was also created thanks to the support of the ZAiKS Authors' Association, and the ZKP partner was Repliq Media Sp. z o. o., which the publisher hereby thanks for its invaluable support at all stages of production.

logo_Repliq logo_ZAiKS

 

 

 

 

 

The co-producer of the music recording and album release is Programme 2 of the Polish Radio.

          

 

Records issued by the Polish Composers' Union are intended solely for promotional, educational and scientific purposes. They are not sold. They are provided free of charge to interested institutions and people, but due to the very small circulation and great interest, priority is given to music libraries, where each copy can be used by a larger group of people. If you are interested, please contact ZKP Library (contact: kThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Please check Posłuchaj tab at ZKP Library website, where you can listen to selected recordings online.

Dwaj Regameyowie – Vol. 2. Nowa, promocyjna płyta CD z muzyką Konstantego i Konstantego Kazimierza Regameyów (polmic 171)

Nowa płyta, wydana w roku 2023 przez Związek Kompozytorów Polskich w ramach serii „Muzyka polska dzisiaj – portrety współczesnych kompozytorów polskich”, nawiązuje do dwupłytowego albumu sprzed trzech lat „Regamey&Regamey – Pasiecznik&Pasiecznik” i jest jego kontynuacją, co podkreśliliśmy w tytule: „Regamey&Regamey – Vol. 2”.

Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach programu „Muzyczny ślad” i bardzo udanej współpracy z Polskim Radiem - Programem 2 i Agencją Muzyczną / Studiami Nagrań PR mieliśmy możliwość zorganizowania sesji nagraniowych w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego z udziałem fantastycznych artystów: śpiewaka barytona Roberta Kollera z Bazylei oraz pianistów Dominiki Peszko, Justyny Danczowskiej i Radosława Goździkowskiego. Pan Jerzy Stankiewicz, który za odkrywanie Regameyów został niedawno nagrodzony Nagrodą ZKP, wyposażył nas w nowo odkryte nuty.

Podobnie jak płyta z roku 2020, również teraz przedstawiamy publiczności muzykę „polskiego kompozytora szwajcarskiego” Konstantego Regameya oraz jego ojca, Konstantego Kazimierza Regameya, postaci, o której do niedawna nie pamiętał niemal nikt, kompozytora i pedagoga, który działał głównie w dalekiej Ukrainie, a w roku 1938 został skazany przez reżim radziecki na śmierć.

Nagrań, tak jak w roku 2020, dokonała w pięknym stylu słynna, najbardziej zasłużona i doświadczona reżyser dźwięku Ewa Guziołek-Tubelewicz.

Książeczka zawiera esej Jerzego Stankiewicza, który zatytułowaliśmy Konstanty Regamey i Konstanty Kazimierz Regamey. Ojciec i syn – Muzyczne spotkanie po latach. Jest to wyraz naszego przejęcia się tematem tej nieznanej dotąd muzyki i historii życia w sposób - obok czysto zawodowego poczucia obowiązku - również bardzo ludzki. Po wyjeździe Regameya syna do Polski po wybuchu rewolucji w roku 1917 tych dwoje ludzi tak sobie bliskich już nigdy się nie spotkało. Dlatego też, publikując ich muzykę na wspólnych płytach, chcemy stworzyć namiastkę ich duchowej współobecności. W książeczce zawarliśmy teksty wszystkich utworów wokalnych w językach: oryginalnych (niemiecki, francuski, rosyjski, polski) oraz w tłumaczeniach na polski i angielski. Przekłady tekstów poetyckich są dziełem Anny Bednarczyk, Marty Kaźmierczak oraz Tomasza Zymera, który przełożył również na język angielski esej Jerzego Stankiewicza.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”.

Logo_NIMIT logo_MKiDN

 

 

 

 

 

Płyta powstała również dzięki wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a Partnerem ZKP była Repliq Media Sp. z o.o., której wydawca niniejszym dziękuje za bezcenne wsparcie na wszystkich etapach produkcji.

logo_Repliq logo_ZAiKS

 

 

 

 

 

Współproducentem nagrania muzycznego i wydania płyty jest Program 2 Polskiego Radia.

          


Płyty wydawane przez Związek Kompozytorów Polskich przeznaczone są wyłącznie do celów promocyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nie są sprzedawane. Przekazywane są nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom i osobom, przy czym ze względu na bardzo mały nakład i duże zainteresowanie pierwszeństwo mają biblioteki muzyczne, gdzie z każdego egzemplarza może korzystać większy krąg osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biblioteką ZKP (kontakt: kThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Zapraszamy też do zakładki Posłuchaj na stronie Biblioteki ZKP, gdzie wybranych nagrań można posłuchać online.

„Spotkania u Kompozytorów": Małe archiwum wielkich spraw. Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich na portalu zbioryspoleczne.pl

Małe Archiwum Wielkich spraw - spotkanie onlineBiblioteka Naukowa Związku Kompozytorów Polskich zaprasza na spotkanie online pt. „Małe archiwum wielkich spraw. Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich na portalu zbioryspoleczne.pl", które odbędzie się 21 grudnia 2023 roku o godz. 11.00 na platformie Google Meet. Spotkanie podsumowuje projekt „Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich w Otwartym Systemie Archiwizacji OSA", który realizowano w tym roku dzięki wsparciu uzyskanemu w programie „Kultura cyfrowa". Pracownicy Biblioteki oraz zaproszeni partnerzy - Pan Piotr Maculewicz, kierownik Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW, i Pani Magdalena Borowiec, kustosz Archiwum Kompozytorów Polskich BUW - opowiedzą o owocach swojej współpracy.

Celem projektu jest opracowanie, digitalizacja i umożliwienie ponownego wykorzystywania do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych, artystycznych i naukowych 300 dokumentów z Archiwum Akt Związku Kompozytorów Polskich, przechowywanych w Bibliotece-Fonotece ZKP. Akta Archiwum Związku Kompozytorów Polskich przez wiele dekad można było czytać wyłącznie stacjonarnie w siedzibie ZKP. Obecnie część dokumentów udostępniono bezpłatnie w Internecie, tak aby każdy zainteresowany, z Polski i ze świata, mógł z niego korzystać w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

Read more: „Spotkania u Kompozytorów": Małe archiwum wielkich spraw. Archiwum Akt Związku Kompozytorów...

POLMIC database of information on Polish contemporary composers' works

The database of information on Polish contemporary composers and their works is an electronic collection of data related to 20th and 21st-century Polish music. The principal source of information for this database are the publications and other collections of the Polish Composers’ Union’s Library - Recording Archive: the world’s largest, unique stock of books on Polish contemporary music (more than 5,000 vols.), a collection of scores (over 20,000 vols.), and recordings of works by Polish contemporary composers (13,900 LPs and over 2,500 CDs). The Polish Composers’ Union archives also include information about more than 500 music authors, derived exclusively from the composers themselves. This information was the basis for the Card Catalogue of Contemporary Polish Composers’ Works (developed in the 1950s and later), which in turn served as the starting point for the formation of the present database.

The database has been developed since 1995 in co-operation with Arka, an IT company. In 2003 its first internet version was made available at http://www.polmic.pl/. It included. however, only basic data concerning the composers and their compositions, moreover it was updated rather extremely rarely.

The new project, aimed for making available online full content of the POLMIC database, was launched in January 2021 and it was successfully finalised in September this year.

Now, the new database may be accessed from any place through the address

https://www.bazapolmic.infoforhumans.eu/index.php

Apart from basic information, it includes many interesting and useful details like information on texts and other contexts used by composers, scoring, dedications, first performances, and others. The databaser will be permanently developed and enlarged. At present its content are:

1015 names of contemporary Polish composers and 49135 descriptions of their works.

Everybody is welcome to use the new database. It may be accessed in two different ways:
without registering (you will be able to read its limited version, with selected data only) or
as registered user (strongly recommenended) with full content available without limitations).

Please contact us by mail if you wish to know more:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Open the database (as non-registered user)

Warsaw | 47th ZKP Musicological Conference "The Past in Music – Music towards Tradition"

ZKP

On October 25-27, 2018, at the Art Institute of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (26 Długa Street) will host the 47th Musicological Conference of the Polish Composers' Union "The Past in Music - Music towards Tradition".

The year 2018 is also the 70th anniversary of the Section of Musicologists of the Polish Composers' Union, therefore all of you are cordially invited to take part in the conference. The first panel session will be devoted to the history and present, and will feature Katarzyna Dadak-Kozicka, long-term chairwoman of the Musicologists Section, the author of the book Obrońcy dobra powierzonego, which talks about the beginnings of the ZKP and the Musicologists Section; Iwona Lindstedt, editor-in-chief of "Polish Musicological Yearbook," and Sławomir Żerańska-Kominek, editor-in-chief of "Musicology Today". The conference participants' lectures will also be devoted to issues in the history of music as well as etnomusicology, anthropology and sociology of music, incorporated in two complementary thematic areas, announced with the title of conference. The first one concerns various forms of the presence of music of the past in the culture of a given period, the second – the relation of music to a tradition identified with a given musical genre, a center, a region or a social group.

The conference is being prepared by the Program Committee composed of Agnieszka Draus, Paweł Gancarczyk, Barbara Przybyszewska-Jarmińska and the chairwoman of the SM ZKP Beata Bolesławska-Lewandowska. The conference is organized in cooperation with the international research project HERA "Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early Modern Europe" (www.soundme.eu). The project is financed under contract 1013 / P-DUN / 2018 from the funds of the Minister of Science and Higher Education designated for dissemination of science.

Admission to the conference is free.

DOWNLOAD: Program Konferencji.

'A small archive of great things. Archive of Acts of the Polish Composers' Union on the website dobrespoleczne.pl'

Małe Archiwum Wielkich spraw - spotkanie onlineThe Scientific Library of the Polish Composers' Union invites you to an online meeting entitled “A small archive of great things. Archive of Acts of the Polish Composers' Union on the website dobrespoleczne.pl", which will take place on the 21st of December, 2023 at 11:00 a.m. on the Google Meet platform.

The meeting summarizes the project "Archive of Acts of the Polish Composers' Union in the OSA Open Archiving System", which was implemented this year thanks to support obtained in the "Digital Culture" programme. Library employees and invited partners - Mr. Piotr Maculewicz, head of the BUW Music Collections Office, and Ms. Magdalena Borowiec, curator of the BUW Archive of Polish Composers - will talk about the fruits of their cooperation.

Link to the event: https://meet.google.com/fod-pedq-gug 

International Stanisław Moniuszko Composers’ Competition for a Micro-Opera Entitled "12 Minutes for Moniuszko"

ZKP

In connection with the year 2019 having been declared the “Year of Stanisław Moniuszko” by an act of the Polish Parliament, the Polish Composers’ Union and Teatr Wielki – Polish National Opera hereby announce the International Stanisław Moniuszko Composers’ Competition for a micro-opera.

Moniuszko’s stage works take up many issues concerning the society and everyday life, as well as referring to contemporary events important for Poles. They combine drama with comic elements. They offer high-quality entertainment without compromising the aesthetic qualities. They wonderfully reflect the emotional states of the dramatic figures and the specific mood of each situation. They make excellent use of character interactions and of dramatic motives typical of the theatre, aptly represented by Moniuszko in music – through melody, instrumentation, and other musical components. The competition aims to achieve the same aims in our own times, using the adequate contemporary artistic tools. We want to revive, in present-day conditions, the specific idea of Moniuszko’s operas as musical dramas based on social topics.

The competition may be entered by music composers of all nationalities and without an age limit. Entering the Competition is free of charge. The entry submitted to the Competition should be sent only electronically by the end of 31st July 2019. The Competition consists of two Stages: in Stage One, maximum six Works will be selected to be staged in the Emil Młynarski Chamber Music Hall of Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw; in Stage Two, the Works selected for production will be publicly performed during one Night of World Premieres on 14th December 2019, after which the winners of the Competition will be chosen.

The winner of the Competition shall receive a Grand Prix amounting to 40,000 PLN and the title of Winner of the Competition. The other composers of works staged during the Night of World Premieres shall receive Prizes amounting to 20,000 PLN each and the title of Prizewinner. Independently of the prizes listed above, the Teatr Wielki – Polish National Opera Audience Award, amounting to 10,000 PLN, shall be presented, accompanied by the title of Audience Award Winner. 

DOWNLOADCompetition Regulations

With Polish Music from the Baltic to the Atlantic

MKiDN

2019 marks the hundredth anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and countries around the world. On this occasion the Polish Composers’ Union with its partners in Estonia and Portugal organises concerts of Polish music as part of the project “With Polish Music from the Baltic to the Atlantic”.

In 1918, the Republic of Poland regained independence after years of partitions. The state was rebuilding itself not only internally but also internationally, and the Government of the Second Polish Republic was establishing diplomatic relations with the most important partners. The concerts in Tallinn and Lisbon are organised on the hundredth anniversary of Poland establishing diplomatic relations with Estonia and Portugal.

On 14 July 2019 in Maarjamäe Castle in Tallin, Glasperlenspiel Sinfonietta under the baton of Andreas Mustonen will perform works by Karol Szymanowski, Grażyna Bacewicz, Krzysztof Penderecki and Maciej Bałenkowski as well as pieces by Estonian composers: Arvo Pärt, Lepo Sumera, Jaan Rääts, Pärt Uusberg and Peeter Vähi. The concert will take place as part of the Glasperlenspiel Music Festival organized by the Estonian Record Productions (ERP).

The Portuguese edition of the project will feature Sond'Ar-te Electric Ensemble under the direction of Pedro Neves. On 9 November 2019 at the O'culto da Ajuda in Lisbon, the ensemble will present works by Włodzimierz Kotoński, Wojciech Blecharz, Piotr Peszat, Karol Nepelski and Miguel Azguime – composer born in Lisbon, the current director of the centre for creation, development and promotion of contemporary music Miso Music Portugal.

The project “With Polish music from the Baltic to the Atlantic” is realized by the Polish Composers’ Union as part of the “Promotion of Polish culture abroad” programme. The events are co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

Warsaw | Presentation of the new CD with Roman Palester's music

Palester

Polish Composers' Union cordially invites you to a promotional meeting of the new CD with music by Roman Palester, which will take place on Friday, 20 September 2019 at 4 p.m. in the building of the PWM Edition in Warsaw (8 Fredry St., first floor).

The new CD released by the Fifth Essence Foundation in cooperation with the Polish Composers' Union includes works by Roman Palester – Requiem, Metamorphosis and Viola Concerto. Recordings from the archives of the Polish Composers' Union were made during the International Festival of Contemporary Music "Warsaw Autumn" and the International Festival of Krakow Composers. The promotional meeting of the new record will be hosted by Dr Beata Bolesławska-Lewandowska and Lech Dzierżanowski.

The meeting is an accompanying event of the "Warsaw Autumn" Festival (20-28 September 2019). Admission free!

Website dedicated to Roman Palester: http://www.palester.polmic.pl/index.php/pl/

SEE: Facebook Event