Polmic - FB


our projects

„Polski Rocznik Muzykologiczny” 2019: Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji

PRMTematem przewodnim „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” 2019 (t. XVII) jest „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”.

W dziewięciu artykułach, będących pokłosiem 47. Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, która odbyła się w dniach 25–27 października ubiegłego roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zróżnicowana grupa autorów analizuje różne formy obecności muzyki przeszłości w kulturze wszystkich muzycznych epok oraz bada relacje muzyki do tradycji reprezentowanej przez rozmaite gatunki muzyczne, ośrodki i regiony czy grupy społeczne. Na tom składają się ponadto dwa artykuły dotyczące prowadzonych współcześnie w Polsce badań historyczno-muzycznych oraz komunikat zawierający uzupełnienia i poprawki do opublikowanego w „Polskim Roczniku Muzykologicznym” z 2012 roku artykułu (wraz z katalogiem) na temat gdańskiej tabulatury lutniowej D-B Danzig 4022 z początku XVII wieku. Osobną sekcję „Rocznika” tworzą dwa teksty (w języku angielskim) dotyczące historii Sekcji Muzykologów ZKP i najważniejszych zakresów jej 70-letniej działalności, które były prezentowane na konferencji pt. „Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia” zorganizowanej w listopadzie 2018 roku w Utrechcie z okazji 150-lecia istnienia holenderskiego Królewskiego Towarzystwa Historii Muzyki, najstarszego stowarzyszenia muzykologicznego na świecie.

Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na promocję i upowszechnianie nauki na podstawie umowy 730 / P-DUN / 2019.

Od 2019 roku "Polski Rocznik Muzykologiczny" udostępniany jest pod nowym adresem strony internetowej: polskirocznikmuzykologiczny.pl

„Musicology Today” 2019 – Women Composers in Poland

MT

The 16th volume of the "Musicology Today" – a double-blind peer reviewed journal published by the Institute of Musicology, University of Warsaw and the Polish Composer’s Union, has been published. It is entirely devoted to Polish women composers.

“The present volume of “Musicology Today” contributes, on the one hand, to the global trend of ‘feminist musicology’, while on the other it provides us with a unique opportunity to present some outstanding but not always sufficiently well-known Polish women-composers. The seven papers published in the present volume include the profiles of women-composers spanning the period of nearly three centuries, from Maria Antonia Walpurgis (1724-1780) to Justyna Kowalska-Lasoń (b. 1985), a talented Polish composer of the youngest generation.” – wrote Sławomira Żerańska-Kominek in the editorial.

The main objective of „Musicology Today” is to provide an intellectual platform for international scholars and to promote interdisciplinary studies in musicology. The journal publish articles in the fields of historical musicology, ethnomusicology, music theory, and other sub-disciplines of musicology. It distinctly promotes studies on Central and Eastern European music and aims to become a leading musicological journal in this part of the world.

The publication has been financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education allocated for the promotion and dissemination of science under agreement 730/P-DUN/2019.

All the articles are available online at: https://content.sciendo.com/muso 

Muzyczne wizytówki - Portrety współczesnych kompozytorów polskich - Seria II

MPDII

W roku 2013 Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC zainicjowało serię płytową „Muzyka polska dzisiaj – portrety współczesnych kompozytorów polskich”. Wydanych zostało wówczas 10 monograficznych płyt kompaktowych audio, poświęconych muzyce aktualnie tworzących polskich kompozytorów należących do różnych generacji: Zbigniewa Penherskiego, Lidii Zielińskiej, Magdaleny Długosz, Tadeusza Wieleckiego, Anny Zawadzkiej-Gołosz, Jacka Grudnia, Jarosława Siwińskiego, Michała Talmy-Sutta, Ewy Trębacz oraz Aleksandra Kościowa. Projekt był realizowany we współpracy z Polskim Radiem S. A. i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od samego początku istniał zamiar kontynuowania projektu i wydawania kolejnych płyt. Starania w tym kierunku zakończyły się sukcesem w roku 2019, kiedy to POLMIC otrzymał dofinansowanie dla czterech kolejnych płyt w ramach programu „Muzyczny ślad”. Do ubiegłorocznej edycji wybrano cztery postacie: Jana Krenza (ur. 1926), Jerzego Maksymiuka (ur. 1936), Grażynę Pstrokońską-Nawratil (ur. 1947) oraz Jerzego Kornowicza (ur. 1959).

Nagrania pochodzą głównie ze zbiorów POLMIC – Biblioteki Związku Kompozytorów Polskich (są to rejestracje koncertów „Warszawskiej Jesieni”, „Warszawskich Spotkań Muzycznych” oraz cyklu „Portrety kompozytorów”), ponadto z Archiwum Polskiego Radia (wśród nich są najwybitniejsze nagrania archiwalne zespołów radiowych), a także z innych źródeł zarekomendowanych przez bohaterów płyt, którzy żywo włączyli się w prace nad swoimi wizytówkami.

Eseje napisali autorzy, którym zarówno opublikowana muzyka, jak i postacie kompozytorów są szczególnie bliskie: Grażyna Teodorowicz, Mieczysław Kominek oraz Katarzyna Bartos. Szczególny charakter ma tekst zamieszczony w książeczce Jerzego Kornowicza, gdyż jest to zapis (fragment) ogromnie ciekawej rozmowy dwóch kompozytorów: bohatera płyty i Tadeusza Wieleckiego, która odbyła się podczas prac nad płytą.

Celem wydawnictwa jest również promocja wykonawców, którzy chętnie zgodzili się na udział w projekcie, dzięki czemu na płytach zostały wydane świetne nagrania wielu innych najwybitniejszych polskich i zagranicznych zespołów, dyrygentów oraz solistów. Im, jak również wszystkim innym osobom i podmiotom, których działania, wsparcie i wszechstronna pomoc umożliwiły wydanie płyt w ich obecnym kształcie – wszystkim Kompozytorom, Wykonawcom, Autorom, Reżyserom Dźwięku, Fotografikom, a także wielu Instytucjom Muzycznym – wydawca składa niniejszym serdeczne podziękowania.

Płyty wydawane przez POLMIC przeznaczone są wyłącznie do celów promocyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nie są sprzedawane. Przekazywane są nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom i osobom, przy czym ze względu na bardzo mały nakład i duże zainteresowanie pierwszeństwo mają biblioteki muzyczne, gdzie z każdego kompletu może skorzystać większy krąg osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (kontakt: Izabela Zymer, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

ZOBACZ: OPIS SERII

Read more: Muzyczne wizytówki - Portrety współczesnych kompozytorów polskich - Seria II

Siedem odsłon nowej muzyki polskiej - FESTIWAL SIEDMIU NURTÓW na płytach CD

7_nurtow

W roku 2016 Związek Kompozytorów Polskich zakończył obchody swojego 70-lecia, organizując cykl koncertów pod tytułem Festiwal Siedmiu Nurtów. Dzięki współpracy kompozytorów i muzykologów, członków Związku, przyoblekła się wówczas w realny kształt idea nowego, „nurtowego” spojrzenia na 70 ostatnich lat muzyki polskiej, zaproponowana przez Jerzego Kornowicza. Nie ma tu neoklasycyzmu, awangardy, nowej romantyczności czy postmodernizmu. Pokazane zostało inne ujęcie twórczości polskich kompozytorów po II wojnie światowej – właśnie siedem nurtów, a są to: intuicja, konstrukcja, liryka, metastylistyka, brzmienie, redukcja i energia.

Za każdy nurt odpowiada inny muzykolog–kurator, który przygotował i program koncertu, i jego omówienie. W ten sposób na siedmiu koncertach, a teraz na siedmiu płytach zostały przedstawione najważniejsze, czy może najbardziej wyraźne kierunki muzyki polskiej ostatnich siedemdziesięciu lat. Eseje napisane przez kuratorów stworzyły ciekawy zbiór refleksji o nowych technikach kompozytorskich – prezentujemy je tutaj w języku polskim i angielskim. Zapraszamy serdecznie do słuchania i lektury.

Płyty wydawane przez POLMIC przeznaczone są wyłącznie do celów promocyjnych, edukacyjnych i naukowych. Nie są sprzedawane. Przekazywane są nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom i osobom, przy czym ze względu na bardzo mały nakład i duże zainteresowanie pierwszeństwo mają biblioteki muzyczne, gdzie z każdego kompletu może skorzystać większy krąg osób. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Polskim Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (kontakt: Izabela Zymer, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

ZOBACZ: Opis serii

Read more: Siedem odsłon nowej muzyki polskiej - FESTIWAL SIEDMIU NURTÓW na płytach CD

Archival materials from the "Warsaw Autumn" festival available online!

WJ

150 compositions performed at the International Festival of Contemporary Music "Warsaw Autumn" and digital copies of 400 photographs from the festival archive are available on www.polmic.pl as part of the "Warsaw Autumn Available!" project.

In the last years, the Polish Music Information Center POLMIC has been implementing a programme of complex archivisation, digitalisation and sharing collections of recordings and photos related to the "Warsaw Autumn" International Festival of Contemporary Music – the most important contemporary music festival in Poland and one of the most important events of this type in Europe and in the world. Photographs and recording documenting the festival over the past 60 years of its existence are a true national heritage, reflecting the history of Polish musical culture in this period, immortalizing its creators and presenting their most important works. The aim of our activities is to protect archival materials from inevitable degradation and to provide access to these materials to a wide audience, through the polmic.pl and muzar.polmic.pl websites, as well as through the monographic portals of selected composers.

In 2019 we digitalised a unique and priceless collection of recodings and photographs. Photographs available in the online gallery are primarily documentation of festival concerts and accompanying events from the years 1977-1980 in the lens of Jan Hausbrandt and Andrzej Glanda – photographers who collaborated with the "Warsaw Autumn" for many years. Fragments of compositions performed at the festival in the years 1956-1962 and made available in a digital version are an encouragement for all interested to visit the Library of the Polish Composers' Union (27 Old Town Market Square, 00-272 Warsaw), where it is possible to listen to the entire works!

The project was co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

SEE: Photographs from the "Warsaw Autumn" 1977–1980Recordings from the "Warsaw Autumn" 1956–1962 (available soon!)

The Winners of the “12 Minutes for Moniuszko” – International Composers’ Competition for micro-opera

12 minut

The winners of the International Stanisław Moniuszko Composers’ Competition for a micro-opera entitled “12 Minutes for Moniuszko”, organized by the Polish Composers' Union and Grand Theatre – Polish National Opera, were announced during the Evening of Premieres, which was held on 18 December 2019 at 7 p.m. in the Emil Młynarski Chamber Hall of the Grand Theater – Polish National Opera.

The competition aimed to revive, in present-day conditions, the specific idea of Moniuszko’s operas as musical dramas based on social topics. After the auditions of the 2nd stage of the Competition, the Jury composed of: Zygmunt Krauze – composer, chairman of the Jury, Waldemar Dąbrowski – director of the Grand Theater – National Opera, Ryszard Daniel Golianek – musicologist, Jerzy Kornowicz – composer, Hanna Kulenty – composer, Janusz Wiśniewski – opera director, Jerzy Wołosiuk – conductor, awarded the main prize of PLN 40,000 to Tomasz Szczepanik, PhD, for the work The Immigrant. The winner of the Competition is a lecturer at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź.

Other finalists – Ignacy Zalewski, Patricia Elizabeth Martínez, Otto Wanke, Paweł Siek and Estera Wityńska – received prizes in the amount of PLN 20,000 and titles of the laureates of the Competition. The Audience Award in the amount of PLN 10,000 was awarded to Ignacy Zalewski, PhD, assistant professor at the Fryderyk Chopin University of Music.

We warmly congratulate all the winners!

Warsaw | 12 Minutes for Moniuszko – The Evening of Premieres

12 minut

Polish Composers' Union and Grand Thetre – Polish National Opera, the organizers of the International Stanisław Moniuszko Composers’ Competition for a Micro-Opera Entitled "12 Minutes for Moniuszko", invite you to the Evening of Premieres. The event,  during which the winners of the Competition will be announcedon, will take place on 18 December 2019 at 7 p.m. in the Emil Młynarski Chamber Hall.

On 31 August 2019, the Jury of the Competition composed of: Krzysztof Penderecki – honorary chairman of the Jury, Waldemar Dąbrowski – director of the Grand Theatre – National Opera, Zygmunt Krauze -– composer, chairman of the jury, Ryszard Daniel Golianek – musicologist, Jerzy Kornowicz – composer, Hanna Kulenty – composer, Janusz Wiśniewski – opera director, Jerzy Wołosiuk – conductor, decided to qualify the following works the second stage of the Competition: Poczekalnia – Hipokrates emblem (Ignacy Zalewski); 2001 – POPPEA emblem (Patricia Elizabeth Martínez); Maska – 211289 emblem (Otto Wanke); Imigrant – czado2001 emblem (Tomasz Szczepanik); Szumią, 36o – ilriverso8o emblem (Paweł Siek); Klon – oksuinom-klon emblem (Estera Wityńska).

The Evening of Premieres will feature public performance of the works qualified for the second stage, followed by the results announcement and awarding ceremony. The winner of the Competition will receive a main prize of PLN 40,000 and the title of the winner of the Competition. The other finalists will receive prizes in the amount of PLN 20,000 and titles of the laureate of the Competition. The audience of the Grand Theatre – National Opera will award the additional prize in the amount of PLN 10,000 together with the title of the winner of the audience award.

More information at: https://teatrwielki.pl/repertuar/kalendarium/2019-2020/12-minut-dla-moniuszki-wieczor-prawykonan/termin/2019-12-18_19-00/ 

Lisbon | With Polish music from the Baltic to the Atlantic

Sondarte

Only two days before the National Independence Day, on 9 November 2019, the O'culto da Ajuda in Lisbon will host a concert organised by the Polish Composers' Union in cooperation with the centre for creation, development and promotion of contemporary music Miso Music Portugal, celebrating the centenary of the recognition of Polish independence by Portugal.

2019 marks the hundredth anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and countries around the world. On this occasion the Polish Composers’ Union with its partners abroad organises concerts of Polish music as part of the project "With Polish Music from the Baltic to the Atlantic". In July works by Polish composers were performed during the Glasperlenspiel Music Festival 2019 in Tallinn; in November Polish compositions will be presented in the capital of Portugal.

The Portuguese edition of the project will feature a chamber ensemble specialising in contemporary music – Sond'Ar-te Electric Ensemble under the direction of Pedro Neves. The concert will take place at the O'culto da Ajuda art music centre, a venue run by Miso Music Portugal since 2014, dedicated to experimentation in the field of music and its relation to other arts. We will listen to Midsummer (1979) for clarinet, piano, cello and electronics by Włodzimierz Kotoński – the father of Polish electronic music. The composition, which is a part of the cycle dedicated to the four seasons, was premiered in Poland in 1980 during the "Warsaw Autumn" festival. The programme will also include -onym (2011) by Wojtek Blecharz – the composer's first work for live electronics, Grocery Store Music # 5 (2018) by Piotr Peszat – premiered last year by the Hashtag Ensemble during the "Independent Polish Music" conference, and PRIMORDIUM: Encephalon by Karol Nepelski – the second in a planned cycle of several works devoted to the quest for various form of primordiality and origins in music. The evening will end with the world premiere of the work commissioned by the Sond'Ar-te Electric Ensemble – Open Enclosure for flute, clarinet, violin, cello, piano and electronics by the Portuguese composer João Madureira.

The project "With Polish music from the Baltic to the Atlantic" is realized by the Polish Composers’ Union as part of the "Promotion of Polish culture abroad" programme. The events are co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund.

SEE: Facebook Event

20 lat Wydawnictwa Płytowego POLMIC!

POLMICZ dumą przypominamy, że 20 lat temu, na przełomie roku 1999 i 2000, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (wówczas jeszcze pod swoją dawną nazwą Biblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich) wydało po raz pierwszy „Kronikę Dźwiękową Warszawskiej Jesieni” na płytach kompaktowych.

Warto wspomnieć, że w roku 1999 „Kronika Dźwiękowa” nie była przedsięwzięciem nowym. Jej idea zrodziła się już u zarania Festiwalu i w latach 1956–1989 realizowana była we współpracy z Polskimi Nagraniami w postaci corocznych wydań kompletów wolnoobrotowych, długogrających płyt gramofonowych. Od 1989 roku „Kronika”, niezależnie od nośnika, wydawana jest samodzielnie przez Związek Kompozytorów Polskich, a dokładniej przez Bibliotekę-Fonotekę (obecnie POLMIC), zawsze jako wydawnictwo całkowicie niekomercyjne, nieprzeznaczone do sprzedaży.

Od samego początku „Kronika Dźwiękowa Warszawskiej Jesieni” była pomyślana jako przedsięwzięcie przede wszystkim promocyjne, popularyzujące muzykę polską w ścisłym znaczeniu tego słowa. Są to bezpłatne publikacje płytowe, rozsyłane na cały świat! Płyty są rozprowadzane jako prezenty dla artystów, instytucji i bibliotek – tak w Polsce, jak i w wielu innych krajach.

„Kronika Dźwiękowa Warszawskiej Jesieni” to główna działalność fonograficzna POLMIC, ale nie jedyna, w dorobku mamy już blisko 200 płyt CD, a wśród nich:

  • „Polska Kolekcja Warszawskiej Jesieni 1956–2005” – jubileuszowy komplet dziesięciu płyt CD, wzbogacony obszerną książeczką poświęconą historii Festiwalu i prezentacjom muzyki polskich kompozytorów na „Warszawskiej Jesieni”;
  • Polish 20th and 21st Century Music – From Romanticism to New Avant-garde – płyta-wizytówka nowej muzyki polskiej wydana specjalnie na wystawę organizowaną w ramach targów MIDEM;
  • płyty monograficzne w ramach serii „Muzyka Polska Dzisiaj – Portrety Współczesnych Kompozytorów Polskich”. Są to autorskie (przygotowywane wspólnie z kompozytorami i często wskazanymi przez nich muzykologami i teoretykami – autorami esejów), monograficzne płyty twórców należących do różnych generacji, którzy nie posiadali jeszcze własnej płyty;
  • komplet 7 CD z rejestracją koncertów „Festiwalu Siedmiu Nurtów”, który Związek Kompozytorów Polskich zorganizował w roku 2016 na swoje 70-lecie (ukaże się niebawem).

Ideą nadrzędną wydawnictwa jest promocja współczesnej muzyki polskiej – przede wszystkim za granicą. Dlatego też książeczki i okładki wszystkich płyt zawierają opisy w języku polskim i angielskim. W roku 2007 powstał dwujęzyczny katalog Kronika Dźwiękowa Warszawskiej Jesieni 1956-2006 / Sound Chronicle of the Warsaw Autumn 1956–2006, obejmujący wszystkie wydania od początku historii „Kroniki”; angielskojęzyczny katalog Music of the Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music on promotional CDs released by the Polish Music Information Centre (1999–2006) , oraz obszerny aneks będący de facto katalogiem w książce Siódma dekada, Związek Kompozytorów Polskich 2006–2015. Edycje nowsze opisane są na stronie www.polmic.pl w zakładce „Wydawnictwa POLMIC”.

W 2019 roku do popularyzacji polskiej muzyki współczesnej dołącza się nowe wydawnictwo płytowe ANAKLASIS powstałe pod auspicjami PWM. Gratulujemy Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu kolejnego interesującego projektu!

Warsaw | Presentation of the new CD with Roman Palester's music

Palester

Polish Composers' Union cordially invites you to a promotional meeting of the new CD with music by Roman Palester, which will take place on Friday, 20 September 2019 at 4 p.m. in the building of the PWM Edition in Warsaw (8 Fredry St., first floor).

The new CD released by the Fifth Essence Foundation in cooperation with the Polish Composers' Union includes works by Roman Palester – Requiem, Metamorphosis and Viola Concerto. Recordings from the archives of the Polish Composers' Union were made during the International Festival of Contemporary Music "Warsaw Autumn" and the International Festival of Krakow Composers. The promotional meeting of the new record will be hosted by Dr Beata Bolesławska-Lewandowska and Lech Dzierżanowski.

The meeting is an accompanying event of the "Warsaw Autumn" Festival (20-28 September 2019). Admission free!

Website dedicated to Roman Palester: http://www.palester.polmic.pl/index.php/pl/

SEE: Facebook Event