Polmic - FB


relacje i recenzje wydarzeń

Współczesna opera polska w ekstremalnej technologii

PWMPolskie Wydawnictwo Muzyczne wydało pod swoją fonograficzną firmą ANAKLASIS trzy pozycje w serii „Images”. Zaplanowana ona jest jako forum prezentacji najważniejszych dzieł scenicznych ostatnich lat.

Na pierwszy ogień poszły utwory Aleksandra Nowaka Ahat-ilī – siostra bogów (ANA 001 AV), Agaty Zubel Bildbeschreibung (ANA 002 AV) i Andrzeja Krzanowskiego Audycja V (ANA 003 AV), których prawykonania były ważnymi wydarzeniami kulturalnymi na festiwalach czy to „Warszawskiej Jesieni”, czy „Sacrum profanum”. To nowe przedsięwzięcie PWM jest szczególne, bo każda rejestracja spektaklu operowego dopełniona jest filmem dokumentalnym o kompozytorze, zrealizowanym we współpracy z Telewizją Polską. Partnerów współpracujących z PWM przy realizacji tych produkcji jest więcej, wśród nich także Związek Kompozytorów Polskich. Zwracam szczególną uwagę na rejestrację Audycji V Andrzeja Krzanowskiego, która miała swoją właściwą premierę dopiero po czterdziestu jeden latach od skomponowania, a dwa lata później została wydana na płytach (co pozwala zachować kryterium prezentacji „najważniejszych dzieł scenicznych ostatnich lat”). Mimo to nie straciła świeżości.

Ta cenna inicjatywa PWM, prawdziwy rarytas nie tylko dla koneserów muzyki współczesnej, ale i dla zwykłych melomanów, ma jedno poważne ograniczenie. Wszystkie trzy pozycje zarejestrowane zostały na płytach blu-ray. Technologia blu-ray, zapewniająca wyższą jakość zapisu i odtwarzanie oraz istotnie większą pojemność płyt, miała zastąpić format DVD. Tymczasem po kilkunastu latach od wprowadzenia na rynek płyty blu-ray, wymagające do zapisu i odtworzenia specjalnych odtwarzaczy wykorzystujących lasery wytwarzające światło niebieskie, a właściwie fioletowe (płyty CD są zapisywane światłem podczerwonym, a DVD czerwonym) pozostają dość rzadkim dobrem. Warto dodać, że na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie opracowana została technologia otrzymywania kryształów azotku galu o bardzo wysokiej jakości strukturalnej, dzięki czemu dziesięć lat później opanowano w Japonii produkcję laserów niebieskich wykorzystanych w formacie blu-ray. Ponadto rozwój rynkowy płyt blu-ray pozostaje pod znakiem zapytania wobec dynamicznego wzrostu sprzedaży filmów i muzyki przez Internet. Losy płyty kompaktowej CD nie pozostawiają tu wątpliwości.

Niezależnie od tych wszystkich okoliczności trzy płyty serii „Images” PWM-owskiej firmy ANAKLASIS będą dla muzykalnych posiadaczy odtwarzaczy blu-ray nie lada gratką.

Mieczysław Kominek

„Mazurek. Antologia: od Elsnera do Zalewskiego” w interpretacji Łukasza Chrzęszczyka

Antologia MazurkaPowstały w ramach stypendium MKiDN „Kultura w sieci” projekt ma na celu stworzenie cyfrowej antologii mazurka, będącego najstarszą – i obok poloneza najbardziej charakterystyczną – formą narodową muzyki polskiej. Obecnie składają się nań nagrania osiemnastu mazurków osiemnastu polskich kompozytorów XVIII, XIX, XX i XXI wieku, umieszczone w witrynie internetowej www.antologiamazurka.pl 

Dobór wykonanych kompozycji – w dużej części zupełnie niedostępnych w powszechnym obiegu w formie dźwiękowej i będących dziełami twórców zapomnianych – miał na celu zobrazowanie rozwoju mazurkowych tradycji na tle całokształtu historii polskiej muzyki fortepianowej, od czasów Józefa Elsnera aż po twórczość powstającą obecnie. 18 takich właśnie sylwetek to bohaterowie projektu „Mazurek. Antologia: od Elsnera do Zalewskiego”.

Równorzędnym jego bohaterem jest oczywiście sam mazurek. O wyjątkowości mazurka jako formy decyduje w dużej mierze współistnienie dwóch czynników – jego niezwykle wyrazistej gatunkowej tożsamości, wynikającej z długiego szeregu bardzo silnie skojarzonych z nim idiomów, oraz nadzwyczajnej podatności na najrozmaitsze kompozytorskie ujęcia, będącej efektem jego złożonej genealogii. W naturalny sposób czyni go to swoistą soczewką, pozwalającą uchwycić panoramę rozmaitych zjawisk, które zaistniały w polskiej muzyce fortepianowej w czasie ostatnich dwóch stuleci.

Celem powstałej w ramach projektu antologii mazurka było skupienie się na niedoświetlonych jeszcze rejonach historii muzyki polskiej, pomija ona więc mazurki Chopina i Szymanowskiego; poczynając od quasiklasycznego stylu Elsnera i Damse'a, podąża śladami twórców wczesnego i późnego romantyzmu (Chudoba, Dobrzyński, Nowakowski, Troszel, Kątski, Janotha, Żeleński, Noskowski) przechodzącego płynnie w modernizm (Melcer, Gradstein), by znaleźć się ostatecznie w domenie neo- i post-stylistyk (Friedman, Tansman, Nawrocki, Borkowski, Dutkiewicz, Zalewski).

Autorem projektu jest dr Łukasz Chrzęszczyk – pianista, solista i kameralista, adiunkt w Katedrze Kameralistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

www.antologiamazurka.pl 

V Krakowski Festiwal Akordeonowy: na granicy czerwonej strefy

KFAJeden z pierwszych jesiennych, ciepłych wieczorów, na Rynku słychać gwar rozmów, które toczą się w okolicznych lokalach. Schodzimy w dół do Piwnicy pod Barnami i z Pracowni dobiega nas przyjemna lekka nuta nowoorleańskich standardów, rozpoznawalne melodie w niecodziennej aranżacji, grane na akordeonie. Mijamy bar i wchodzimy do sali wypełnionej (wg możliwych standardów bezpieczeństwa) po brzegi słuchaczami. Ze sceny bije pogodna atmosfera radosnej improwizacji jazzowej. Agata Kuliś magnetyzuje swoją osobowością, angażuje widzów do wspólnego muzykowania, a Konrad Ligas groove’uje na akordeonie. Na chwilę zapominamy o pandemii, ograniczeniach i niesieni lekką, wpadającą w ucho muzyką znów czujemy się jak w typowej, krakowskiej Piwnicy.

Koncert Muzyki Jazzowej, który odbył się 9 października w Piwnicy Pod Baranami, był tylko jednym z wielu wydarzeń, które stanowiły 5. Krakowski Festiwal Akordeonowy organizowany przez Fundację Art Forum przy współudziale Akademii Muzycznej w Krakowie. Mimo trudności i ograniczeń związanych z wyjątkową sytuacją, w jakiej znajdujemy się od kilku miesięcy, organizatorzy zaproponowali niezwykle bogaty i różnorodny program, w którym znalazło się: 11 koncertów głównie muzyki poważnej, ale także koncert do filmu niemego, w tym 21 prawykonań, 6 warsztatów, spektakl teatru instrumentalnego, konkurs filmowy i wystawa designu – wszystkie wydarzenia odbyły się na żywo!

O popularności festiwalu świadczy bardzo wysoka frekwencja widzów i warsztatowiczów, a także zainteresowanie mediów lokalnych i ogólnopolskich. W całym festiwalu, który trwał od 4 do 11 października, wzięło udział aż 65 artystów, w tym Kroke z Jerzym Bawołem, Maciej Frąckiewicz, Martynas Levickis, Olga Szwajgier i Magdalena Kulig.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Małgorzata Raczkowska

Klipy z każdego dnia festiwalowego produkcji Chillology są dostępne na kanale YouTube Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego. Reportaże fotograficzne – na stronie https://krakowskifestiwalakordeonowy.pl/v-krakowski-festiwal-akordeonowy-2020-2/ 

I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku

SanokW dniach 16-18 października 2020 gościliśmy w Sanoku znamienitych gości za sprawą I Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, którego pomysłodawcą jest Łukasz Kot, prezes Stowarzyszenia Pro Artis. Przez trzy dni mogliśmy słuchać i oglądać koncerty na żywo – w Parafii NSPJ w Sanoku oraz za pomocą transmisji online (niedzielny koncert transmitowało Radio Fara).

Udział w Festiwalu wzięli: dyrektor artystyczny przedsięwzięcia – dr hab. Piotr Rojek, prof. Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (organy), pochodząca z Sanoka – dr hab. Agata Kielar-Długosz (flet) wraz z mężem, również flecistą – prof. dr. Łukaszem Długoszem, ponadto usłyszeliśmy prof. dr. hab. Romana Peruckiego (organy) i dr. hab. Jana Botora (organy). Artyści zaprezentowali różnorodny i bogaty repertuar, sięgając do utworów wybitnych kompozytorów, jak i wykonując własne improwizacje.

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom artystyczny, co doceniła także publiczność, która każdy występ nagrodziła gromkimi brawami. Artyści natomiast wyrazili uznanie dla dyrektorów Festiwalu za wzorową organizację i przygotowanie eventu.

Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, w listach przygotowanych na tę okazję, jednogłośnie stwierdzili, że Festiwal będzie ważnym wydarzeniem kulturalnym, które rozsławi miasto i stanie się ważnym ośrodkiem muzyki organowej i kameralnej na mapie Polski.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Dyrektor artystyczny prof. Piotr Rojek

Dyrektor organizacyjny mgr Łukasz Kot

Czytaj więcej: I Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku

„Sytuacja pandemii nieodwracalnie zmieniła świat muzyki” – przedstawiciele instytucji kultury zabrali głos podczas konferencji Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0

IMiT„Sytuacja pandemii nieodwracalnie zmieniła świat muzyki” – przedstawiciele instytucji kultury zabrali głos podczas konferencji Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0

7 października 2020 odbyła się konferencja dla nauczycieli gry na instrumentach smyczkowych „Young Arts. Muzyka & Edukacja 3.0”. Wydarzenie było w całości poświęcone praktycznym aspektom zdalnej edukacji muzycznej, a otworzył je panel na temat zmian obyczajowych w muzyce, które wywołała pandemia.

Dyskusję otwierającą konferencję poprowadził Maxymilian Bylicki z Instytutu Muzyki i Tańca, a udział w niej wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za kulturę i edukację artystyczną: Agnieszka Hejduk-Domańska – zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Katarzyna Dziurdzikowska – wicedyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Głos środowiska szkolnych placówek muzycznych reprezentowała prof. Katarzyna Sokołowska, wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Tematem rozmowy były zmiany obyczajowe wywołane przez pandemię w świecie muzyki oraz wyzwania i szanse, jakie daje kulturze nauczanie online. Podczas konferencji została również krótko zaprezentowana nowa platforma edukacyjna Young Arts Kids, której misją jest umożliwianie dostępu do edukacji muzycznej wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pod opieką wybitnych nauczycieli, oraz możliwość kontynuowania edukacji w okresie ewentualnych ograniczeń pandemicznych. Platforma jest dostępna pod adresem www.yakids.pl.

„Sytuacja pandemii zmieniła świat muzyki. Wszyscy teraz muszą odnaleźć się w rzeczywistości, kiedy nie ma możliwości występów na żywo. O wiele trudniejsze jest obecnie realizowanie edukacji artystycznej dzieci” – powiedział na wstępie dyskusji Maxymilian Bylicki.

Czytaj więcej: „Sytuacja pandemii nieodwracalnie zmieniła świat muzyki” – przedstawiciele instytucji kultury...