Polmic - FB


notices

Szczecin | 'For those who did not return form the sea...': premiere of Michał Dobrzyński 'Once there was a glassy sea' song cycle

POLMICThe Castle Opera in Szczecin invites you to the concert ‘For those who did not return from the sea", which will take place on the 11th of June, 2022 at 22.00 at the Central Cemetery in Szczecin. The Castle Opera Orchestra conducted by Przemysław Zych and mezzo-soprano, Urszula Kryger, will present works by Mieczysław Karłowicz and Krzysztof Penderecki. Premiere of a a song cycle by Michał Dobrzyński, specially composed for this event, will also be performed.

The concert ‘For those who did not return from the sea ...’ is a cyclical event, taking place in the unusual scenery of the Central Cemetery, among the symbolic graves of those who were taken by the sea. The concert is preceded by a maritime ceremony with the participation of the honorary company of students of the Maritime University of Szczecin to commemorate the people who tied their lives with the sea.


Additional information: https://www.opera.szczecin.pl/repertuar/tym-ktorzy-nie-powrocili-z-morza-2 

Read more: Szczecin | 'For those who did not return form the sea...': premiere of Michał Dobrzyński 'Once...

Online concert for Ukraine

On the 16th of April 2022 at 3:00 PM ET (12:00 PM PST) on The Violin Channel Cleveland Institute of Music, Colburn School, Curtis Institute of Music, Manhattan School of Music, New England Conservatory, New World Symphony, Royal Conservatory of Music and San Francisco Conservatory of Music will present an online charity concert featuring their young artists. Music of Mieczysław Wajnberg will be performed among others.

Young artists from eight institutions will take part in an online concert. The author of the concept is Midori - the famous violinist and teacher.

During the concert fundraising for organizations providing humanitarian aid and organizing medical care for Ukrainians will take place.

The program includes performances by Improvisation Klezmer Ensemble, San Francisco Conservatory of Music's Roots, Jazz and American Music (RJAM) and Colburn School's Ziering-Conlon Initative for Recovered Voices dedicated to the presentation of works by composers persecuted by the Nazi regime.

Works by Schubert, Bartók, Taffanel, Skoryka and Popper will also be performed during the event.

Source: https://theviolinchannel.com/north-american-conservatories-to-host-benefit-concert-for-ukraine/ 

Electroacoustic Music Competition "Etude for one bell stroke"

PSEMEThe Polish Society for Electroacoustic Music (PSeME) announces the international electroacoustic music competition "Etude for one bell stroke" as part of the celebration of the 500th anniversary of the Sigismund Bell in Krakow. The deadline for submitting applications is 15 June 2021.

The competition is dedicated to Włodzimierz Kotoński, the author of the first Polish electroacoustic composition Etude for one cymbal stroke, realised in the Polish Radio Experimental Studio in Warsaw in 1959.

The competition is open to everyone, regardless of age, gender and nationality.

The leading theme of the competition is the sound of the Sigismund Bell, ordered and funded by King Sigismund the Old at the beginning of the 16th century. The material of the competition composition is limited to the sound of the bell in its historical and spectral dimension (the preferred sound of the Sigismund Bell is available on the Internet) with any transformations, references and multi-channel spatial sound projection.

From among the 10 final works, 3 main prizes and 3 honourable mentions will be awarded. The results of the competition will be announced during the celebration of the 500th anniversary of the Sigismund Bell in July 2021. The awarded compositions will be performed on 13 July 2021 in the open space around the Wawel Royal Castle, as well as during the concert in Nuremberg on 17 July 2021. The works will be also released on an album by the Audiomat label.

Rules and regulations are available at: www.pseme.com 

Nagrania Chopin University Press

cWydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Chopin University Press przekazało do fonoteki Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC swoje najnowsze płyty:

Archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego przekazane Bibliotece Narodowej

g1 lutego 2018 roku o godz. 13.00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5) odbędzie się uroczyste przekazanie archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego i konferencja prasowa z udziałem prof. Piotra Glińskiego, wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dr. Tomasza Makowskiego, dyrektora Biblioteki Narodowej. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najcenniejsze obiekty z przekazanego archiwum.

Dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa kupiła do swoich zbiorów rękopisy Henryka Mikołaja Góreckiego, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów ostatniego stulecia. Spadkobiercy kompozytora, wdowa, córka i syn, przekazali niemal komplet jego opusowanych utworów muzycznych (op. 1–85, bez 78 i 80).

Poszczególne rękopisy nutowe zostały starannie uporządkowane już przez samego kompozytora. W oddzielnie opisanych teczkach znalazły się zarówno czystopiśmienne autografy, jak i wersje robocze, egzemplarze z poprawkami, szkice czy nawet – jak w wypadku Kwartetów – notatki i zapiski dokumentujące proces twórczy. Warto odnotować, że jedna z kompozycji, zatytułowana Susan (napisana na chór mieszany a cappella), to utwór dotychczas nieznany i niepublikowany, a oznaczony przez Góreckiego jako op. 84. Obok twórczości opusowanej w spuściźnie kompozytora zachowały się także rękopisy dzieł nienumerowanych, z Trzema utworami w dawnym stylu (1963) na czele.

Szczególnie cennym materiałem, poszerzającym wiedzę o niektórych utworach, jest pięć zeszytów, zawierających fragmenty nutowe, diagramy i opisy. Górecki objaśnia w nich idee muzyczne wybranych dzieł, skomponowanych pod koniec lat 50. i w latach 60.

Zbiór rękopisów muzycznych został uzupełniony przez obszerny fragment korespondencji Góreckiego, zawierający ponad 100 listów od różnych nadawców, głównie kompozytorów, muzyków i dyrygentów. Wymienić tu należy nazwiska takich osób, jak Witold Lutosławski, Michał Spisak, Tadeusz Baird, Włodzimierz Kotoński, Luigi Nono czy Yehudi Menuhin. Wśród listów jest także ten, zgoła najważniejszy dla kompozytora, napisany w roku 1977 przez kardynała Karola Wojtyłę, który zapoczątkował powstanie dzieła Beatus vir op. 38. Jest to jedna z najcenniejszych spuścizn muzycznych w Polsce.

W Bibliotece Narodowej znajduje się największy na świecie zbiór rękopisów Fryderyka Chopina, przechowywane są tu także rękopisy muzyczne Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz i wielu innych. Zbiory muzyczne BN –rękopiśmienne i drukowane – liczą prawie 150 tysięcy jednostek.

More Articles ...