Polmic - FB


ogłoszenia

Studio teatrgaleria: casting do nowego spektaklu muzycznego Krystiana Lady „Mahagonny. Powidoki”

POLMICStudio teatrgaleria zaprasza osoby śpiewające (głosy: bas i tenor), również ze środowisk migranckich (bez konieczności znajomości języka polskiego), do udziału w przesłuchaniach do nowego spektaklu Krystiana Lady Mahagonny. Powidoki (tytuł roboczy) z muzyką polskiej kompozytorki Kasi Głowickiej Casting odbędzie się 16 stycznia 2023, godz. 18.00 w Studio teatrgalerii (PKiN, pl. Defilad 1). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 grudnia 2022.

Program do przygotowania do II etapu będzie ustalany indywidualnie z każdym z wybranych kandydatów. Teatr zapewnia akompaniatora. Do zgłoszenia należy dołączyć: notę biograficzną (w języku polskim lub angielskim), dwa zdjęcia (profil i cała sylwetka), linki do aktualnych nagrań wokalnych audio lub video.

Zgłoszenie należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując „Casting” w tytule wiadomości

Dodatkowe informacje: www.teatrstudio.pl 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. impresariatu

polmicPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. impresariatu (1 etat).

Do przyszłych obowiązków specjalisty będzie należało m.in.:

 • produkcja i koordynacja prób, koncertów, tras koncertowych, sesji nagraniowych,
 • współpraca z orkiestrami, zespołami, solistami, dyrygentami i agencjami,
 • współpraca z instytucjami zagranicznymi, w tym organizacja wymiany muzyków w ramach programu MusXchange (EFNYO),
 • tworzenie budżetów (kosztorysy, zapotrzebowania, rozeznanie rynku, wyceny usług, szacowanie kosztów) oraz ich rozliczanie,
 • pozyskiwanie środków (przygotowywanie wniosków) na dofinansowanie projektów artystycznych z innych instytucji publicznych (np. NIMIT „Zamówienia Kompozytorskie”, „Dyrygent-Rezydent”) i ich rozliczanie,
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych oraz prowadzenie bazy danych statystycznych z zakresu działalności artystycznej instytucji,
 • przygotowywanie umów we współpracy z prawnikiem,
 • działania promocyjne w tym współpraca z grafikiem, drukarniami oraz obsługa strony internetowej instytucji oraz social mediów,
 • współpraca z Inspektorem Orkiestry oraz pracownikami administracyjnymi.
Czytaj więcej: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Specjalisty ds....

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi

POLMICCelem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury współprowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2027 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,

2) wykształcenie wyższe magisterskie,

3) udokumentowany łącznie 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub szkołach bądź uczelniach realizujących kształcenie artystyczne,

4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.08.2027 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Czytaj więcej: Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego...

Narodowe Forum Muzyki: nabór na stanowisko Menedżer orkiestry symfonicznej „NFM Filharmonia Wrocławska”

POLMICNarodowe Forum Muzyki ogłasza nabór na wolne stanowisko Menedżer orkiestry symfonicznej „NFM Filharmonia Wrocławska”. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem „Menedżer” do 24 lipca 2022 roku.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współpraca z Dyrektorem Artystycznym i Dyrekcją NFM w zakresie:
 • Przygotowanie budżetów projektów oraz ich rozliczanie;
 • Zarządzanie, koordynacja i nadzór nad pracą orkiestry, w tym nad rozliczeniem zajęć wykonanych przez muzyków w danym okresie rozliczeniowym;
 • Nadzór nad sporządzaniem miesięcznych indywidualnych planów pracy dla członków orkiestry;
 • Nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy orkiestry stanowiącej podstawę naliczania wynagrodzenia członków orkiestry;
 • Korespondencja z artystami i agencjami, negocjacje honorariów, sporządzanie stosownych umów;
 • Dbanie o dobre relacje wewnątrz zespołu, również poprzez regularne spotkania z Rada Artystyczna oraz pozostałymi członkami NFM Filharmonii Wrocławskiej;
 • Planowanie i koordynacja działań organizacyjnych we współpracy z pozostałymi działami NFM w zakresie produckji, logistyki, wymagań technicznych, promocji, etc.;
 • Współpraca z działem edukacji i popularyzacji muzyki NFM;
 • Promowanie zespołu, również poprzez rozbudowywanie i wzmacnianie relacji z partnerami w Polsce i za granicą;
 • Pozyskiwanie środków od instytucji publicznych i podmiotów prywatnych na działalność zespołu oraz rozliczanie przyznanych dotacji;
 • Wykonywanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację projektów zleconych przez przełożonego.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie: https://bip.nfm.wroclaw.pl/nfm/praca/18449,Menedzer-orkiestry-symfonicznej-NFM-Filharmonia-Wroclawska.html 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: nabór na stanowisko Specjalisty ds. impresariatu

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. impresariatu. Wymiar etatu: 1/1. Termin dostarczenia kompletu dokumentów upływa dnia 31 maja 2022 r. o godz. 16.00.

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • produkcja i koordynacja prób, koncertów, tras koncertowych, sesji nagraniowych,
 • współpraca z orkiestrami, zespołami, solistami, dyrygentami i agencjami,
 • współpraca z instytucjami zagranicznymi, w tym organizacja wymiany muzyków w ramach programu MusXchange (EFNYO),
 • tworzenie budżetów (kosztorysy, zapotrzebowania, rozeznanie rynku, wyceny usług, szacowanie kosztów) oraz ich rozliczanie,
 • pozyskiwanie środków (przygotowywanie wniosków) na dofinansowanie projektów artystycznych z innych instytucji publicznych (np. NIMIT „Zamówienia Kompozytorskie”, „Dyrygent-Rezydent”) i ich rozliczanie,
 • przygotowywanie zbiorczych sprawozdań merytorycznych oraz prowadzenie bazy danych statystycznych z zakresu działalności artystycznej instytucji,
 • przygotowywanie umów we współpracy z prawnikiem,
 • działania promocyjne w tym współpraca z grafikiem, drukarniami oraz obsługa strony internetowej instytucji oraz social mediów,
 • współpraca z Inspektorem Orkiestry oraz pracownikami administracyjnymi.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1, pok. 701, 00-901 Warszawa). Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej: https://sinfoniaiuventus.pl/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-specjalisty-ds-impresariatu-3/