Polmic - FB


ogłoszenia

XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny i Orkiestrowy w Poreč (Istria, Chorwacja)

Istra Music FestivalW dniach 17-21 kwietnia 2024 roku odbędzie się Istra Music Festival. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w wydarzeniu mija 15 lutego 2024 roku.

Największy półwysep Morza Adriatyckiego jest najpopularniejszym celem turystycznym Chorwacji. Mimo względnie małej powierzchni Istrii, na odwiedzających czeka tutaj niesamowita różnorodność imponujących krajobrazów. Połączenie piękna przyrody, mocy uzdrowicielskiej powietrza, słońca i morza, a także gościnności mieszkańców działają tu jak czar. Oprócz pięknych parków, malowniczych brzegów kamiennych i długich plaży riwiera chorwacka oferuje wiele wydarzeń kulturalnych pierwszej klasy, takich jak Istra Music Festival z zespołami chóralnymi i orkiestrami z całego świata. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wykonanie dowolnego programu (30 – 45 min.).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.mrf-musicfestivals.com/pl/festiwal-choralny-i-orkiestrowy-w-istrii-chorwacja/ 

X Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Rzymie "Roma Music Festival"

Roma Music FestivalW dniach 6-10 marca 2024 roku odbędzie się Roma Music Festival. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w wydarzeniu mija 15 stycznia 2024 roku.

Tytuły "Wieczne Miasto" czy też "Centrum Świata" nie są zbyt skromne. Jednak szczyci się nimi włoska metropolia i akcentuje swe znaczenie w historii świata. Podczas krótkiej wizyty nie ma wręcz możliwości zapoznania się ze wszystkimi atrakcjami miasta o historii liczącej sobie trzy tysiące lat. Z kilku najważniejszych wymieńmy tu: Watykan z Bazyliką św. Piotra i Placem Świętego Piotra, Schody Hiszpańskie, Katakumby, Koloseum, Forum Romanum czy też handlową dzielnicę uciech Trastevere. Ową różnorodną paletę kulturową tegoż wyjątkowego miasta mogą Państwo wzbogacić swoim udzialem w koncertach odbywających się w kościołach oraz salach koncertowych podczas Roma Music Festival. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wykonanie dowolnego programu (30–45 min.).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.mrf-musicfestivals.com/pl/festiwal-chorow-i-orkiestr-w-rzymie-wlochy/ 

Sinfonietta Cracovia: nabór do orkiestry

Sinfonietta CracoviaDyrekcja Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia ogłasza nabór na stanowisko: "Skrzypce II – tutti". Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 listopada 2023 roku. Przesłuchania odbędą się 24 listopada w siedzibie Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

Wymagania formalne:

 • bardzo dobra gra na instrumencie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do podjęcia pracy na pełen etat od 1 stycznia 2024 r.,
 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków: 1 etat w charakterze muzyka orkiestrowego tutti.

Warunki pracy i płacy

Czytaj więcej: Sinfonietta Cracovia: nabór do orkiestry

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Filharmonia DolnosląskaZarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 60 w Jeleniej Górze. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do dnia 2 sierpnia 2023 roku. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu.

Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:

 • wykształcenie wyższe magisterskie artystyczne lub w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych,
 • minimum 5-letnie doświadczenie pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej działającej w obszarze kultury,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.),
 • terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia i załączniki dostępne są na stronie: https://bip.dolnyslask.pl/a,130203,zarzad-wojewodztwa-dolnoslaskiego-oglasza-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-filharmonii-d.html 

Przesłuchania do orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie

Teatr Muzyczny w Lublinie ogłasza przesłuchania do zespołu orkiestry na stanowiska muzyka orkiestrowego na stanowiska: skrzypce tutti w grupie I skrzypiec oraz II skrzypiec; zastępca prowadzącego grupę altówek; kontrabas z obowiązkiem prowadzenia sekcji; zastępca prowadzącego sekcję fletów z obowiązkiem gry na flecie piccolo; perkusista. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać do 15 marca 2023 roku.

Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe i dyspozycyjność.

Do przesłanego CV lub dossier artystycznego należy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu oraz adresu e-mail przez Teatr Muzyczny w Lublinie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz do celów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych po zakończeniu rekrutacji do celów kontaktowych w przyszłości w celu podjęcia współpracy. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania tej zgody w dowolnym momencie, jak również, iż od tej zgody nie jest uzależnione świadczenie usług ani wykonanie umowy”.

Czytaj więcej: Przesłuchania do orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie