Polmic - FB


ogłoszenia

Przesłuchania do Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej: skrzypce I i II – tutti

SzczecinDyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie Dorota Serwa oraz Dyrektor Artystyczny Rune Bergmann ogłaszają przesłuchania na skrzypce I i II – tutti. Termin złożenia dokumentów upływa 10 marca 2020 roku. Przesłuchania odbędą się 24 marca 2020 o godz. 14:00. Filharmonia zapewnia akompaniatora.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie oferuje możliwość uczestniczenia w nowatorskich projektach, w tym obejmujących wydawnictwa muzyczne; możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp do nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej Fonoteki; pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze; komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu szczecińskiej filharmonii, wyróżnionym wieloma nagrodami m.in. Główną Nagrodą Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015 dla współczesnej architektury; szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce.

Wymagane dokumenty: życiorys artystyczny, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (konieczny dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie – skrzypce) i dodatkowe kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i ewentualnej późniejszej współpracy. Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa o pracę. Średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 10 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie: https://filharmonia.szczecin.pl/jobs/16-Przesluchania_na_skrzypce_I_i_II_-_tutti

Otwarty nabór na targi muzyczne Classical:NEXT 2020

CNInstytut Adama Mickiewicza ogłasza kolejny otwarty nabór delegatów na targi muzyczne Classical:NEXT, które odbędą się w dniach 18-21 maja 2020 roku w Rotterdamie.

Classical:NEXT łączy formułę targów i konferencji branżowej. Stwarza uczestnikom możliwość swobodnych spotkań z najważniejszymi przedstawicielami międzynarodowego środowiska muzycznego, sieciowania, udziału w licznych konferencjach tematycznych i śledzenia najnowszych trendów w branży (w tym zastosowania nowych technologii w muzyce klasycznej).

W 2019 roku wydarzenie zgromadziło około 1300 delegatów reprezentujących 750 firm i instytucji z 48 krajów, w tym: artystów, agentów koncertowych, przedstawicieli wytwórni płytowych, wydawców, agencji muzycznych, dystrybutorów, producentów, przedstawicieli mediów i instytucji artystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące targów, w tym opinie uczestników poprzednich edycji oraz listę osób i instytucji, które będzie można spotkać w Rotterdamie w tym roku, dostępne są na stronie www.classicalnext.com.

Zgłoszenia można nadsyłać do 18 lutego 2020 roku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://tiny.pl/tsj8x 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: skrzypce tutti i obój

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska: "skrzypce tutti" i "obój". Przesłuchania odbędą się 9 marca 2020 w Warszawie, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Studio S3.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. Link do rejestracji: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim, podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie: https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 marca 2020 roku.

W przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu kandydat zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie: https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/ 

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

FKZarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego wojewódzkiej instytucji kultury – Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Kandydaci swój udział w konkursie mogą zgłaszać do 3 marca 2020 roku.

Z dniem 31 sierpnia br. upływa okres powołania Pana Bogdana Toszy na stanowisku Dyrektora Naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zgodnie z Uchwałą Nr 1583/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku, Województwo Małopolskie podjęło decyzję o wyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego instytucji w drodze konkursu.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli organizatora (w tym przewodniczący), dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych (działających w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie) oraz dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych, właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Filharmonię.

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 3 marca 2020 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (ul. Racławicka 56 w Krakowie) lub przesłać na adres:

• Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Liczy się data wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz te dotyczące wymagań dostępne na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,331120,2020.html 

Nabór do projektu stypendialnego composer.pl Agaty Zubel i Michała Moca

ZubelAgata Zubel i Michał Moc ogłosili nabór do drugiej edycji programu stypendialnego composer.pl. Na młodych kompozytorów do 35. roku życia czekają dwa miejsca na dalekiej Islandii od 28 września do 12 października 2020 roku.

Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczestników:

  • list motywacyjny o autentycznie osobistym charakterze, ukazujący oczekiwania i wyobrażenia odnośnie wyjazdu w kontekście wcześniejszych poszukiwań twórczych, autorefleksji o bieżącym etapie własnej drogi artystycznej, atutach, które świadczą o sile kandydatury w świetle pomysłu rezydencji;
  • znajomość języka angielskiego;
  • bezwarunkowa zgoda na założenia rezydencji, otwartość na różnorodność świata, szacunek dla lokalnych tradycji i prawa.

Dotychczasowy dorobek twórczy nie jest kluczowym kryterium. Do maila z listem motywacyjnym należy dołączyć do wglądu jedną reprezentatywną własną partyturę (w wersji elektronicznej, może być to skan rękopisu).

List motywacyjny oraz partyturę należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed upływem terminu zgłoszeń (w roku 2020 do 15 kwietnia).

Informacje o stypendiach dostępne są na stronie http://composer.pl/