Polmic - FB


ogłoszenia

Filharmonia Narodowa: przesłuchania na stanowisko muzyk orkiestrowy – I głos (kontrabas – pełny etat)

FNUWAGA: PRZESŁUCHANIA ODWOŁANE!
Nowe terminy zostaną podane przez Filhramonię Narodową po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyk orkiestrowy – I głos (kontrabas – pełny etat). Przewidywany termin przesłuchań: 1 czerwca 2020 g. 9:00 – I etap oraz 2 czerwca 2020 g. 16:00 – II etap.

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2020.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności kontrabas I głos. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Program do przełuchań:

ETAP 1
• Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur: część I z kadencją H.K. Grubera (edycja Tischer-Zeitz)
• J. S. Bach – IV Suita wiolonczelowa „Sarabanda” opracowanie na kontrabas Tadeusz Pelczar wydanie PWN (wykonanie bez powtórek)
• Orkiestrówki wg załącznika (Uwaga: wszystkie orkiestrówki grane bez używania 5-struny c!!!)

ETAP 2
• Siergiej Kusewicki – Koncert op. 3 (strój orkiestrowy), cz. I z towarzyszeniem fortepianu
• J. S. Bach – III Suita wiolonczelowa „Gigue”, opracowanie na kotrabas Tadeusz Pelczar, wydanie PWM (wykonanie bez powtórek)
• Orkiestrówki wg załącznika (Uwaga: wszystkie orkiestrówki grane bez używania 5-struny c!!!)

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

ZAŁĄCZNIKI: Materiał orkiestrowy na przesłuchania; Obowiązek informacyjny dla Kandydata

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze: przesłuchania skrzypków

FZFilharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze 25 maja 2020 roku organizuje przesłuchania skrzypków.

W programie przesłuchania znalazły się: I. S. Bach – jedna część dowolnej sonaty lub partity BWV 1001 – 1006; W. A. Mozart – I część Koncertu G-dur, D-dur lub A-dur z kadencją; utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu; partie orkiestrowe:

  • J. Brahms – I Symfonia c-moll;
  • P. Czajkowski – V Symfonia e-moll;
  • W. A. Mozart – Symfonia Es-dur nr 39 KV 543, cz. III i IV;
  • G. Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell;
  • B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona.

Filharmonia Zielonogórska zapewnia akompaniatora.

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys zawodowy z opisem osiągnięć artystycznych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 maja 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela inspektor orkiestry. Kontakt: +48/728 316 406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Pliki do pobrania dostępne są na stronie: http://filharmoniazg.pl/przesluchania-skrzypkow/ 

II „Scena dla Muzyki Polskiej” – sezon 2020/2021

IMiTInstytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza drugą edycję programu artystycznego „Scena dla Muzyki Polskiej”. Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa w dniu 13 marca 2020 roku.

„Scena dla Muzyki Polskiej” to program Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców, realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce. Celem programu jest promocja polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej.

Główne cele programu to inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej i zainteresowanie publiczności dziełami polskich twórców. Oczekiwanym rezultatem programu jest popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej oraz promocja polskich artystów wykonawców. Budżet edycji programu w sezonie 2020/2021 wynosi 240 tysięcy złotych.

Regulamin i wzór formularza aplikacyjnego dostępne są na stronie https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4378 

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

FCzPrezydent Miasta Częstochowy Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana z siedzibą przy ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa.

1. Niezbędne wymagania:

1) wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych,

2) minimum 5-letni staż pracy zawodowej,

3) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością muzyczną,

4) brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) korzystanie z pełni praw publicznych,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

7) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),

8) brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych,

9) przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Czytaj więcej: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Filharmonia Narodowa: przesłuchania na stanowisko Muzyk Solista–Zastępca Koncertmistrza (I Skrzypce – Pełny Etat)

FNUWAGA: PRZESŁUCHANIA ODWOŁANE!
Nowe terminy zostaną podane przez Filhramonię Narodową po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko Muzyk SolistaZastępca Koncertmistrza (I Skrzypce – Pełny Etat). Przewidywany termin przesłuchań: 25 maja 2020 g. 9:00 – I etap oraz 26 maja 2020 g. 16:00 – II etap.

Organizator prosi o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2020.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności skrzypce solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/ – niezbędna jest informacja, które koncerty skrzypcowe wybiera kandydat.

Program do przesłuchań: 1. W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 lub A-dur KV 219, I cz. z kadencją J. Joachima; 2. Koncert skrzypcowy I cz. z kadencją do wyboru: Czajkowski, Beethoven, Brahms, Sibelius, Wieniawski (Nr 1 fis-moll i Nr 2 d-moll), Karłowicz lub Szostakowicz (I koncert, I i II cz. kadencja); 3. J. S. Bach – 2 kontrastujące części lub Tempo di ciaccona na skrzypce solo BWV 1001-1006; 4. Sola orkiestrowe: Rimski-Korsakow – Szeherezada J. S. Bach – Msza h-moll R. Strauss – Ein heldenleben Szostakowicz – Symfonia nr 6 Beethoven – Missa solemnis; 5. Fragmenty orkiestrowe: W. A. Mozart – Wesele figara, uwertura Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie Beethoven – Symfonia nr 6, scherzo, takty 1-84 Prokofiew – Romeo i Julia, śmierć Tybalda Schumann – Symfonia nr 2, scherzo, takty 1-97.

W dokumentach rekrutacyjnych należy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

ZAŁĄCZNIKI: Materiał orkiestrowy na przesłuchania; Obowiązek informacyjny dla Kandydata