Polmic - FB


ogłoszenia

Nowy kierunek w PWST w Krakowie - reżyseria teatru muzycznego

W roku akademickim 2012/2013 Wydział Reżyserii Dramatu PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie otwiera w ramach kierunku „REŻYSERIA” nową specjalność:

REŻYSERIA TEATRU MUZYCZNEGO”.

Kandydaci zdają egzamin wstępny według procedury przewidzianej dla kandydatów na specjalność „reżyseria teatralna”. Od kandydatów nie jest wymagane wykształcenie muzyczne.

Szczegółowe informacje - na stronie: www.pwst.krakow.pl

Publikacje od POLMICu

Polskie Centrum Informacji Muzycznej oferuje wszystkim chętnym osobom i instytucjom publikacje Związku Kompozytorów Polskich, m.in.: materiały z sesji muzykologicznych, magazyn “Polish Music”. Zainteresowanych prosimy o kontakt - szczególnie zachęcamy biblioteki, szkoły i uczelnie.

Lista publikacji:

 • Gąsiorowska Małgorzata (red.) O Grażynie Bacewicz, Brevis, Poznań 1998
 • Matracka-Kościelny Alicja (red.) Dźwięk, słowo, obraz, myśl - Rozmowy artystów, teoretyków i krytyków sztuki, Muzeum im. A i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, ZKP, Podkowa Leśna 2001
 • Matracka-Kościelny Alicja (red.) Dźwięk, słowo, obraz, myśl - Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, ZKP, Podkowa Leśna 2002
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna Giacinto Scelsi – Anahit, Ars Nova, Poznań 1994 (polska) i 1995 (angielska)
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna Tadeusz Baird. Glosy do biografii, Musica Iagellonica, Kraków 1997
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (red.) Florian Dąbrowski, Stefan Kisielewski, Zygmunt Mycielski. Melos, logos, etos, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1987
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (red.) Konstanty Ragamey. Oblicza polistylizmu, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1988
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (red.) Muzyka źle obecna I, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1989
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (red.) Muzyka źle obecna II, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1989
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (red.) Tadeusz Baird. Sztuka dźwięku, sztuka słowa, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1984
 • Tarnawska-Kaczorowska Krystyna (red.) Witold Lutosławski. Prezentacje, interpretacje, konfrontacje, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1985
 • Inspiracje w muzyce XX wieku. Materiały z Konferencji Muzykologicznej, Sekcja Muzykologów ZKP, Warszawa 1993
 • Zymer Izabela (red.) Nowa dekada ZKP 1995-2005, POLMIC, Warszawa 2006