Polmic - FB


ogłoszenia różne

X Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Paryżu

MRFW dniach 18–22 sierpnia 2021 roku w Paryżu będzie miał miejsce X Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr.

O Paryżu nie można myśleć nie przywołując wspomnień, a przed oczami pojawiają się obrazy: Sekwana, Dzwonnik z Notre Dame, Napoleon, Łuk triumfalny, Aleja Pól Elizejskich. Żadne miasto nie pobudza wyobraźni tak, jak ta metropolia, która w dużym stopniu znana jest również ze swoich wydarzeń muzycznych. Do nich zalicza się od niedawna także Paris Music Festival.

Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wykonanie dowolnego programu (30 – 45 min.). Przebieg festiwalu oraz liczba koncertów festiwalowych są zależne od ilości i rodzaju uczestniczących chórów i orkiestr. Między próbami i koncertami pozostanie wystarczająco czasu na turystyczne przedsięwzięcia. Organizatorzy zapewniają: udział w koncercie wszystkich zespołów, udział w koncercie festiwalowym z próbą, zakwaterowanie ze śniadaniem w hotelu wybranej kategorii, wynajęcie autokaru na transfery i wycieczki, zwiedzanie Paryża z przewodnikiem i rejs statkiem po Sekwanie.

Ostateczny termin zgłoszenia: 15 czerwca 2021 roku.

Dodatkowe informacje – na stronie: https://www.mrf-musicfestivals.com/miedzynarodowy-festiwal-chorow-i-orkiestr-w-paryzu-francja.phtml 

Filharmonia Narodowa: przesłuchania na stanowisko „Muzyk solista – zastępca koncertmistrza” (I skrzypce – pełny etat)

FNFilharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko „Muzyk solista – zastępca koncertmistrza (I skrzypce – pełny etat). Przewidywany termin przesłuchań – 31 maja 2021 godz. 9:00 – I etap oraz 1 czerwca 2021 – II etap.

Podanie oraz życiorys artystyczny można złożyć w Sekretariacie Filharmonii Narodowej (pok. 109), przesłać pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem (22 55 17 200) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2021.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności skrzypce solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/ - należy wcześniej przesłać informację, które koncerty skrzypcowe zostały przez kandydatów wybrane.

W dokumentach rekrutacyjnych należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody”.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

Program do przesłuchań: http://filharmonia.pl/aktualnosci/przesluchania-do-orkiestry-fn-i-skrzypce 

18. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego 2021

Konkurs OchlewskiegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza 18. Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego na solową miniaturę o charakterze wirtuozowskim inspirowaną twórczością Fryderyka Chopina z opcjonalną warstwą elektroniczną. Termin nadsyłania prac upływa 22 września 2021 roku.

W nawiązaniu do tegorocznego 18. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina – jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznego świata – Polskie Wydawnictwo Muzyczne zachęca młodych kompozytorów do sięgania do wzorców chopinowskich. W tegorocznej edycji temat Konkursu nie ogranicza wyboru instrumentu.

Udział w Konkursie mogą wziąć kompozytorzy mający obywatelstwo polskie: osoby pełnoletnie, które do dnia 22 września 2021 roku nie ukończą 30. roku życia.

Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury w składzie: Krzysztof Knittel, Sławomir Kupczak, Stanisław Leszczyński, Marta Ptaszyńska oraz Daniel Cichy.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne przewiduje wyłonienie jednej zwycięskiej kompozycji. Nagrodami w Konkursie są:

  • nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,
  • wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji i włączenie utworu do katalogu PWM
  • publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

Regulamin i informacje na temat Konkursu znajdują się na stronie www.pwm.com.pl/ochlewski 

Przesłuchania do najnowszej premiery Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury

Teatr KiepuryMazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury szuka kandydatek i kandydatów do wykonania ról postaci operetki Błękitny zamek Romana Czubatego o najlepszych predyspozycjach wokalnych i aktorskich, z zastrzeżeniem, że artystka-śpiewaczka lub artysta-śpiewak powinni dysponować głosem operowym z umiejętnościami musicalowymi.

Przesłuchania są jednoetapowe i odbędą się 25 marca 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Mazowieckiego Teatru Muzycznego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Wymagania: jedna aria operetkowa i jeden utwór musicalowy.

Aplikacje powinny zawierać: CV ze zdjęciem; program zaplanowany na przesłuchanie wraz ze skanem nut dla akompaniatora; przynajmniej jedno dowolne nagranie wideo wykonywanej przez siebie arii / piosenki / duetu nie dłuższe niż pięć minut (również amatorskie), najlepiej opublikowane w serwisie internetowym, tj. YouTube (dopuszczalny link ukryty).

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 marca 2021 o godz. 10.00. Zgłoszenia należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , z dopiskiem w temacie: „PRZESŁUCHANIA – BŁĘKITNY ZAMEK”. Kandydatki i kandydaci wybrani do udziału w przesłuchaniach spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną o tym poinformowani w poniedziałek, 22 marca, do godz. 17:00.

Regulamin przesłuchań wraz z klauzulą informacyjną i wymogami reżimu Covidowego, a także terminy koniecznej dostępności artystek i artystów w związku z próbami i spektaklami, znajduje się na stronie Mazowieckiego Teatru Muzycznego pod linkiem: https://www.mteatr.pl/pl/przesluchania-do-najnowszej-premiery-mazowieckiego-teatru-muzycznego?fbclid=IwAR3KH9dpL6wztQeyMm0sq0FgbICscPTDCrCiBNF2IO7db426oAIDUwszfus 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Kaliskiej

ePrezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu 62-800, al. Wolności 2. Oferty należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 (włącznie).

I. Informacje ogólne.

1. Stanowisko: dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej, forma zatrudnienia: pełny etat, czas określony 3-5 sezonów artystycznych.

2. Podstawowe zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem:

1) kierowanie bieżącą działalnością Filharmonii Kaliskiej, w tym: realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów,

2) dyrygowanie orkiestrą symfoniczną Filharmonii Kaliskiej, a także jej zespołami kameralnymi, dostosowanymi do programu działalności artystycznej,

3) zarządzanie finansami i mieniem instytucji,

4) reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

5) realizowanie zadań statutowych oraz współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury,

6) inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu pozyskanie funduszy na działalność Filharmonii Kaliskiej, innych niż dotacje organizatora.

Czytaj więcej: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Kaliskiej