Polmic - FB


ogłoszenia

Konkurs na dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

PFBZarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Głównym zadaniem dyrektora PFB będzie kierowanie całokształtem działalności samorządowej instytucji artystycznej. Nowy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych.

Od kandydata wymagane jest udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny) oraz co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach artystycznych lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym.

Preferuje się kandydatów mających wykształcenie i kwalifikacje w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową filharmonii; stopnie i tytuły naukowe w jednej z dziedzin związanych z muzyką; międzynarodowe kontakty w świecie artystycznym; znajomość przynajmniej jednego języka obcego; znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego i przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień z zakresu prawa pracy i finansów publicznych, pozyskiwania i wydatkowania funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego związanego z przeprowadzeniem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Termin ten został określony do dnia 30 czerwca 2020 roku (Uchwała nr 321/140/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 kwietnia br).

Szczegółowe informacje – na stronie https://www.filharmonia.gda.pl/pl/aktualnosci/1097-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-polskiej-filharmonii-baltyckiej-w-gdansku 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: wiolonczele i kontrabasy

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska „Wiolonczele tutti” i „Kontrabasy tutti”. Termin przesłuchania: 13 lutego 2020 roku. Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, Studio S3.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. Link do rejestracji: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim i podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 lutego 2020 roku.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/przesluchania/ 

Przesłuchanie w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - kontrabas

FSFilharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie ogłasza przesłuchanie na kontrabas – głos tutti (umowa o pracę, cały etat). Przesłuchanie odbędzie się 25 lutego 2020 roku o godz. 14.00 w Sali kameralnej Filharmonii Szczecińskiej. Termin złożenia dokumentów: do dnia 10 lutego 2020.

Niezbędne wymagania: dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku instrumentalistyka, specjalność „Gra na instrumencie (kontrabas)”, lub zaświadczenie o odbywaniu ostatniego roku studiów magisterskich. Wymagane dokumenty: życiorys artystyczny, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Filharmonia oferuje:

▪ Możliwość uczestniczenia w nowatorskich projektach realizowanych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie, w tym obejmujące wydawnictwa muzyczne;

▪ Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp do nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej Fonoteki;

▪ Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;

▪ Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu szczecińskiej filharmonii, wyróżnionym wieloma nagrodami m.in. Główną Nagrodą Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015 dla współczesnej architektury;

▪ Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce;

▪ Dodatkowo oferujemy w atrakcyjnych cenach: prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce dla członków rodzin pracowników oraz pakiety sportowe OK System.

Dokumenty opatrzone tytułem: „Przesłuchania – kontrabas” należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (decyduje data wpływu korespondencji).

Filharmonia zapewnia akompaniatora.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową. Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa.

Szczegółowe informacje, program przesłuchań (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie: www.filharmonia.szczecin.pl w zakładce "Praca". Aby uzyskać więcej informacji należy kontaktować się z Panią Magdaleną Grączewska-Głogowską, organizatorem pracy artystycznej, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filharmonia Narodowa: Przesłuchania na stanowisko muzyk solista – zastępca koncertmistrza

FNFilharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyk solista – zastępca koncertmistrza (I skrzypce – pełny etat). Przewidywany termin przesłuchań: 27 stycznia 2020 – I etap oraz 28 stycznia 2020 – II etap.

Zainteresowani proszeni są o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2020.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności skrzypce solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

W dokumentach rekrutacyjnych należy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

ZAŁĄCZNIKI:
Materiał orkiestrowy na przesłuchania
Obowiązek informacyjny dla Kandydata

IX Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr w Rzymie (Włochy)

FestiwalW dniach 4-8 sierpnia 2021 roku odbędzie się Roma Music Festival. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w wydarzeniu mija 31 maja 2021 roku.

Tytuły "Wieczne Miasto" czy też "Centrum Świata" nie są zbyt skromne. Jednak szczyci się nimi włoska metropolia i akcentuje swe znaczenie w historii świata. Podczas krótkiej wizyty nie ma wręcz możliwości zapoznania się ze wszystkimi atrakcjami miasta o historii liczącej sobie trzy tysiące lat. Z kilku najważniejszych wymieńmy tu: Watykan z Bazyliką św. Piotra i Placem Świętego Piotra, Schody Hiszpańskie, Katakumby, Koloseum, Forum Romanum czy też handlową dzielnicę uciech Trastevere. Ową różnorodną paletę kulturową tegoż wyjątkowego miasta mogą Państwo wzbogacić swoim udzialem w koncertach odbywających się w kościołach oraz salach koncertowych podczas Roma Music Festival. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wykonanie dowolnego programu (30–45 min.).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.mrf-musicfestivals.com/miedzynarodowy-festiwal-chorow-i-orkiestr-w-rzymie-wlochy.phtml