Polmic - FB


ogłoszenia

X Międzynarodowy Festiwal Chóralny i Orkiestrowy w Poreč (Istria, Chorwacja)

FestivalW dniach 1-5 kwietnia 2020 roku odbędzie się Istra Music Festival. Ostateczny termin zgłoszenia udziału w wydarzeniu mija 15 lutego 2020 roku.

Największy półwysep Morza Adriatyckiego jest najpopularniejszym celem turystycznym Chorwacji. Mimo względnie małej powierzchni Istrii, na odwiedzających czeka tutaj niesamowita różnorodność imponujących krajobrazów. Połączenie piękna przyrody, mocy uzdrowicielskiej powietrza, słońca i morza, a także gościnności mieszkańców działają tu jak czar. Oprócz pięknych parków, malowniczych brzegów kamiennych i długich plaży riwiera chorwacka oferuje wiele wydarzeń kulturalnych pierwszej klasy, takich jak Istra Music Festival z zespołami chóralnymi i orkiestrami z całego świata. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest wykonanie dowolnego programu (30 – 45 min.).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://www.mrf-musicfestivals.com/miedzynarodowy-festiwal-choralny-i-orkiestrowy-w-istrii-chorwacja.phtml 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: harfa i waltornia I/III i II/IV

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska „Harfa”, „Waltornia I/III” i „Waltornia II/IV”. Termin przesłuchania: 3 grudnia 2019 roku. Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Auli Zespołu Szkół nr 7 (ul. Szczęśliwicka 56).

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową. Link do rejestracji: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim i podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/harfa-waltornia-termin-przesluchan-2-grudnia-2019/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 listopada 2019 roku.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/harfa-waltornia-termin-przesluchan-2-grudnia-2019/ 

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków

Program reoreintacjiInstytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków aplikacyjnych do Programu Reorientacji Zawodowej Muzyków na sezon 2019/2020. Termin zgłoszeń do pierwszych kursów upływa 15 listopada 2019 roku.

Program Reorientacji Zawodowej Muzyków adresowany jest do profesjonalnych muzyków, obywateli polskich i rezydentów, którzy z powodów zdrowotnych, lub innych życiowych przeszkód nie mogą uprawiać zawodu artysty, a nie uzyskali jeszcze prawa do emerytury lub renty. W szczególności dotyczy to następujących specjalności: śpiewacy – soliści i chórzyści oraz muzycy grający na instrumentach dętych. Celem programu jest umożliwienie uczestnikom rozpoczęcia (również samodzielnej) nowej działalności zarobkowej do czasu nabycia prawa do emerytury lub renty. Preferowane będzie podejmowanie aktywności zawodowej związanej z branżą muzyczną.

W pierwszej edycji Programu, przypadającej na 2019/2020 rok, osoby zainteresowane reorientacją zawodową mogą skorzystać z następujących form wsparcia: bezpłatny kurs konserwacji / strojenia fortepianów, bezpłatny kurs komputerowego pisania nut, bezpłatny kurs animatora życia muzycznego oraz stypendium na realizację indywidualnego projektu przekwalifikowania zawodowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w kursach (Programy: I, II, III) w 2019 r. upływa w dniu 15 listopada 2019 roku. Zgłoszenia nadesłane po terminie będą uwzględniane w miarę wolnych miejsc. Wnioski o stypendia na realizację indywidualnych projektów przekwalifikowania zawodowego (Program IV) przyjmowane będą do 30 listopada 2019 r., a w 2020 roku – do 28 lutego, do 31 maja oraz do 30 września – do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy aplikacyjnych są do pobrania są na stronie IMiT: http://www.imit.org.pl/programy/departament-muzyki/2918 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: trąbka

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko „Trąbka”. Termin przesłuchania: 21 października 2019 roku.

Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka” (ul. Szczęśliwicka 56).

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze. Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 października 2019 roku. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://bit.ly/2lSyTLU 

Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim, podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/trabka-termin-przesluchania-21-pazdziernika/ )

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/trabka-termin-przesluchania-21-pazdziernika/ 

Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa: waltornia I/III

POSIPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko „Waltornia I/III”. Termin przesłuchania: 14 października 2019 roku. Przesłuchania odbędą się w stolicy, w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka” (ul. Szczęśliwicka 56).

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować: umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów, szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 października 2019 r. Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://bit.ly/2lSyTLU. Do zgłoszenia należy dołączyć: życiorys w języku polskim, podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/waltornia-termin-przesluchania-14-pazdziernika-2019/ )

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Szczegółowe informacje – na stronie https://sinfoniaiuventus.pl/waltornia-termin-przesluchania-14-pazdziernika-2019/