Polmic - FB

aktualności

„Zamówienia kompozytorskie” 2020–2021: wyniki naboru z odwołaniami

IMiTNa stronie Instytutu Muzyki i Tańca, który jest operatorem programu, są już dostępne wyniki naboru wraz z odwołaniami. Łącznie zostanie zrealizowanych 96 projektów o wartości 2 780 210 złotych.

Celem programu „Zamówienia kompozytorskie” jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. Zasadniczym zadaniem programu jest zwiększenie roli muzyki najnowszej jako istotnego medium komunikacji społecznej oraz wpisanie dzieł współczesnych w proces przemian, którym podlega współczesna kultura, w tym ukazanie ich w kontekście zagadnień takich jak – redefinicja pojęcia kultury wysokiej oraz roli twórcy i odbiorcy, czy wpływ nowych mediów oraz technologii na język muzyczny i sposób odbioru muzyki. Dzięki programowi nowe dzieła muzyczne mogą być wykorzystane jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, upowszechniane w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży, powstaje możliwość kontaktu z kompozytorem, poznania procesu twórczego – od pomysłu, przez etap pisania dzieła, do jego wykonania, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej.

Pełna lista wniosków 9. edycji programu rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKiDN 2020 – „Zamówienia kompozytorskie” oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca w części Dokumenty do pobrania.

https://imit.org.pl/artykul/2910 

„Scena dla muzyki polskiej” 2020 / 2021: wyniki naboru

IMiT7 kwietnia 2020 roku odbyło się, w formie wideokonferencji zorganizowanej przez Instytut Muzyki i Tańca, posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji programu „Scena dla muzyki polskiej” w sezonie 2020 / 2021.

Program Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców realizowany jest we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w sali kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce. Celem programu jest promocja polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej.

Komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Mazur i Michał Sikora (Filharmonia Narodowa), Brygida Błaszczyk-Podhajska (Instytut Muzyki i Tańca), Jacek Rogala (Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach) i Szymon Makowski (Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze) wybrała do dofinansowania 10 spośród 147 wniosków. Są to projekty Jacka Kortusa, Agaty Schmidt i Bartłomieja Weznera, Książek Piano Duo, Polish Violin Duo, Tria Bastarda, Meccore String Quartet, Krakowskiego Kwintetu Dętego / Krakowskiego Tria Stroikowego, Chopin Piano Quintet, Ensemble Barocum oraz Spółdzielni Muzycznej contemporary ensemble. Przy wyborze programów komisja kierowała się wysokim poziomem wykonawczym aplikujących artystów, różnorodnością oferty repertuarowej obejmującej szeroki przekrój epok i form muzycznych, oraz zróżnicowaniem programowym w kontekście zaplanowanych przez biorące udział w programie instytucje sezonów artystycznych.

Szczegółowe informacje o wysokości dofinansowania – na stronie https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4378 

Konkurs video o stereotypach wokół twórczych talentów kobiet w ramach europejskiego projektu „Musique est une femme” – przedłużenie terminu zgłoszeń

FemmeFundacja TAK – Temat Aktualny Kultura – otwiera konkurs video będący częścią europejskiego projektu „Musique est une femme” współfinansowanego przez program europejski Kreatywna Europa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem i na prośbę niektórych uczestników termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 maja 2020 roku.

Temat konkursu jest szeroki: może to być refleksja na temat stereotypów dotyczących możliwości twórczych kobiet, podzielenie się osobistym odkryciem muzyki kompozytorek działających do pierwszej polowy XX wieku lub przedstawienie ciekawych detali ich biografii. Film może mieć formę memu lub bardziej poważną.

Pomimo faktu, że tuziny utalentowanych kobiet skomponowały przed 1. połową XX wieku wiele cennych dziel muzycznych, niestety były one zawsze wykonywane znacznie rzadziej niż kompozycje ich kolegów po fachu i w konsekwencji popadały często w niesłuszne zapomnienie. „Musique est une femme” próbuje zmierzyć się z konsekwencjami tego problemu.

Najciekawsze zgłoszenia konkursowe zostaną nagrodzone:

  • Nagroda publiczności – 650€
  • I miejsce – 550 €
  • II miejsce – 450 €
  • III miejsce – 350 €

Konkurs przewiduje również nagrodę internautów. 9 kwietnia otwarty został konkurs online na nagrodę publiczności, który trwać będzie do 8 maja 2020.

Pozostali partnerzy projektu to Handelsbeurs Concert Hall (Belgia), Molyvos International Music Festival (Grecja), Cesis Concert Hall (Łotwa) oraz dodatkowo w Polsce Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna i Meakultura.

Patronat medialny nad konkursem „Musique est une femme" objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin konkursu „Musique est une femme” dostępny jest na stronie: https://fundacjatak.pl/ 

ZOBACZ: trailer Konkursu

Kultura w sieci – rusza program MKiDN finansowania zmian formy upowszechniania działalności twórczej

MKiDNMinister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. „Kultura w sieci” to środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Budżet programu wynosi 20 mln zł. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2020 roku.

Program „Kultura w sieci” składa się z dwóch elementów: programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu dotacyjnego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Program stypendialny jest kierowany do osób fizycznych, twórców i artystów, w tym muzyków. Zgłaszane projekty mogą przyjmować formę dialogu i nawiązania do tradycji oraz osiągnięć dziedzictwa polskiej i światowej kultury, jak również poszukiwania nowatorskich rozwiązań, zarówno w zakresie form wyrazu, jak i środków komunikacji. Wnioskodawcom biorącym udział w programie stypendialnym mogą zostać przyznane stypendia: 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020; mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020.

O dotację z programu NCK mogą się starać organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Z tej formy dofinansowania wyłączone są instytucje narodowe, instytucje prowadzone lub współprowadzone przez MKiDN, szkoły i uczelnie artystyczne. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie m. in. realizacji warsztatów on-line, webinariów, wydarzeń kulturalnych on-line, udostępniania zapisów wydarzeń kulturalnych, tworzenia stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe, tworzenia wydawnictw audio-video.

Szczegółowe informacje – na stronie https://bit.ly/34bZCVY 

Nie żyje Adam Mrygoń…

Mrygon10 kwietnia 2020 roku w wieku 84 lat zmarł dr Adam Mrygoń, muzykolog, dyrygent, bibliotekarz, wieloletni pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Od 1966 był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich.

Studiował muzykologię w Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie Warszawskim. Studia dyrygenckie odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1968-1969 przebywał w Wiedniu jako stypendysta Bundesministerium für Unterricht in Österreich. W roku 1983 obronił pracę doktorską Stanisław Wiechowicz – monografia.

Pełnił funkcje asystenta chóru w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, był dyrygentem chóru i konsultantem muzycznym Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Warszawie. Prowadził wykłady w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Katedrze Muzykologii Kościelnej Akademii Teologii Katolickiej. W latach 1956-2000 pracował w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawskiego na stanowisku bibliotekarza (1956-1962), starszego bibliotekarza (1962-1968), kustosza (1968-1984), starszego kustosza (1984-1987), kustosza dyplomowanego (1988-1991), starszego kustosza dyplomowanego (1992-2000). W latach 1971-2000 był kierownikiem Oddziału Zbiorów Muzycznych. Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działał też w jej zarządzie w latach 1970-1976.

Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych został uhonorowany dwukrotnie Nagrodą indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego I stopnia (1982, 1983). Za dokonania w zakresie wykonawstwa chóralnej muzyki religijnej zostało mu przyznane odznaczenie „Ecclesiae populoque servitium praestanti” (1997).

Dr Adam Mrygoń był wzorem zawodowej rzetelności, człowiekiem wielkiej prawości i dobroci, pozostanie na zawsze we wdzięcznej pamięci pracowników i czytelników BUW, którzy mogli go poznać w czasie aż czterdziestu czterech lat pracy w tej Bibliotece.

Cześć Jego pamięci!

Międzynarodowa Konferencja „Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References”

AMKLAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, będąc beneficjentem programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”, zorganizowała w ramach realizowanego projektu „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna” Międzynarodową Konferencję Music – the Cultural Bridge. Essence, Contexts, References.

Głównym założeniem Konferencji było ukazanie roli Estonii, Gruzji, Ukrainy i Polski w budowaniu muzycznej tożsamości regionu, a także podjęcie refleksji nad przyszłością i perspektywami. Naukowcy i artyści czterech uczelni partnerskich zaprezentowali wyniki badań nad twórczością i kulturą narodową tych krajów.

Jednym z najważniejszych tematów, omawianych podczas Konferencji, była polska muzyka współczesna. Zainaugurował Konferencję wykład Anny Granat-Janki Wrocław-Based Composers and Polish Music Trends in the Second Half of the 20th Century and at the Beginning of the 21st Century. Katarzyna Bartos omówiła utwór Assisi Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Daniela Colonna-Kasjan poświęciła swój referat roli muzyki polskiej w kształceniu i terapii. Aleksandra Pijarowska skupiła się na twórczości Jana Antoniego Wichrowskiego, zaś Jakub Stankiewicz udowodnił, że dzieła Romana Statkowskiego stały się źródłem inspiracji dla kompozytorów Hollywoodzkich. Maila Laidna z Estonii omówiła oryginalną interpretację Wariacji na temat Paganiniego Witolda Lutosławski w wykonaniu Klas-Lukk Piano Duo. Natomiast gruzińska muzykolog Nana Sharikadze podkreśliła, że Festiwal „Warszawska Jesień” jako muzyczny wyraz politycznej odwilży, miał niezwykle ważne znaczenie dla krajów za „Żelazną kurtyną”, w tym dla Gruzji jako części Związku Radzieckiego. „Warszawska jesień” inspirowała kompozytorów do eksperymentowania i otwarcia na nowe trendy.

Prezentacje oraz postery w języku angielskim, prezentujące wyniki badań międzynarodowego grona badaczy, będą dostępne do 12 kwietnia 2020 roku na platformie https://ic-mtcb.pl/ 

Patkowski. Ambasador muzyki z Marsa

PatkowskiUkazała się książka kulturoznawczyni Agnieszki Pindery Patkowski. Ambasador muzyki z Marsa, wydana przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Automatophone.

Ta druga z kolei książka – wydana w serii Biblioteka SEPR i poświęcona spuściźnie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia – skupia się na postaci założyciela i wieloletniego kierownika placówki, muzykologa Józefa Patkowskiego. Co ukształtowało człowieka, który tworzył historię muzyki elektroakustycznej w Polsce? Jak zetknął się z nią po raz pierwszy? Z czym mierzył się w stanie wojennym? Dlaczego w 1982 roku nie odbył się festiwal „Warszawska Jesień”? Co doprowadziło do zwolnienia Patkowskiego z zajmowanego w rozgłośni stanowiska w połowie lat osiemdziesiątych? I czym był „czarny pokój”? Odpowiedzi na te pytania autorka książki szukała w archiwach i wspomnieniach kilkudziesięciu osób, z którymi udało jej się porozmawiać.

Zgromadzony materiał pokazuje, że można Patkowskiego uznać za jednego z pierwszych kuratorów sztuki współczesnej w Polsce, oddanego artystom opiekuna projektów na pograniczu nowych mediów, performansu i instalacji. Ambasador muzyki z Marsa jest więc nie tylko biografią Józefa Patkowskiego, ale też raportem z kształtowania się nowego interdyscyplinarnego zawodu kuratora, który upowszechnił się wraz z nadejściem XXI wieku i wyszedł poza mury muzeów i galerii sztuki współczesnej.

Tekst wydawcy

Więcej informacji – na stronie https://msl.org.pl/patkowski-ambasador-muzyki-z-marsa/ 

Nabór do programu London Philharmonic Orchestra Young Composers

LPOInstytut Adama Mickiewicza w ramach projektu „Polska Music” zaprasza młodych polskich kompozytorów do udziału w programie „London Philharmonic Orchestra Young Composers” 2020 / 2021. Jak co roku organizatorzy oferują udział w przedsięwzięciu jednemu kompozytorowi z Polski.

Warsztaty to wyjątkowa możliwość bezpośredniej współpracy z jedną z najlepszych orkiestr świata oraz niepowtarzalna okazja indywidualnych konsultacji z samym Brettem Deanem, który objął funkcję mentora najbliższej edycji programu. Uczestnicy będą współpracować z mentorem przez cały rok, rozwijając swoje kompozycje podczas comiesięcznych serii seminariów i warsztatów. Przygotowywane przez nich utwory zostaną również skonfrontowane z opiniami muzyków LPO.

Zwieńczeniem warsztatów będzie specjalny koncert w Southbank Center, podczas którego kompozycje uczestników wykonane zostaną przez London Philharmonic Orchestra.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 kwietnia 2020 (czwartek), godz. 23:59.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://iam.pl/en/202021-london-philharmonic-orchestra-young-composers-programme 

Więcej informacji o programie: https://www.lpo.org.uk/education/young-composers.html 

Odpowiedzi na ewentualne pytania można uzyskać pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

„Muzyką w wirusa!” – oferta artystyczna i edukacyjna Sinfonietty Cracovii na ten trudny czas

SCW związku z zawieszeniem działalności koncertowej spowodowanej walką z epidemią koronawirusa Sinfonietta Cracovia pozostaje w kontakcie ze słuchaczami poprzez kanały medialne i proponuje darmową ofertę artystyczną i edukacyjną dla dorosłych i najmłodszych melomanów.

Projekt „Muzyką w wirusa!” składa się z trzech modułów.

„Wirtualny koncert” to muzyczna podróż w czasie z Sinfoniettą, w ramach której co drugi dzień będą publikowane (premierowo!) nagrania koncertowe ze szczególnym uwzględnieniem utworów tegorocznego jubilata – Ludwiga van Beethovena – i muzyki polskich twórców. Co drugi dzień o godz. 19:00 Sinfonietta zaprasza na swój kanał Youtube: www.youtube.com/user/SinfoniettaCracovia 

„Sinfonietkowe karaoke”, w formie piosenek w wersji do słuchania oraz wersji karaoke z możliwością wspólnego śpiewania i zabaw, dedykowane jest maluchom. Co drugi dzień o godz. 12:00 na kanałach Orkiestry pojawi się nowa piosenka autorstwa polskich kompozytorów – od Wasowskiego po Pendereckiego – nagrana przez Sinfoniettę we współpracy z Sinfonietkowym Chórem Dziecięcym.

W ramach „Wirtualnych kursów mistrzowskich” z muzykami Sinfonietty uczniowie i studenci, ale również amatorzy, mogą zgłaszać się na indywidualne lekcje gry na skrzypcach, altówce, wiolonczeli i kontrabasie poprzez komunikatory internetowe. Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z dopiskiem na jakim instrumencie osoba gra.

A ponadto „Sinfonietkowe konkursy”! Najlepsze prace plastyczne zainspirowane piosenkami Sinfonietty i filmiki wideo, prezentujące wykonania karaoke piosenek, opublikowane zostaną na kanałach społecznościowych Orkiestry.

Patronat medialny nad wydarzeniami Sinfonietty Cracovii objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Kamila Czernek

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Szczegóły na stronach www.sinfonietta.pl Facebook www.facebook.com/SinfoniettaCracoviaTwitter www.twitter.com/sinfocracoviaInstagram www.instagram.com/sinfonietta_cracovia