Polmic - FB

aktualności

Jastrzębia Góra | XIV Międzynarodowy Letni Festiwal Muzyczny „Słowo i muzyka u Jezuitów”

Słowo i muzyka u Jezuitów24 lipca 2019 roku o godz. 20:00 w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze Polski Chór Kameralny wystąpi w ramach XIV Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzycznego „Słowo i muzyka u Jezuitów”.

W Liście do artystów święty Jan Paweł II pisał: „Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. […] Sztuka odznacza się tylko sobie właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicję człowieka patrzącego lub słuchającego. Czyni to nie odbierając samemu orędziu wymiaru transcendentnego ani aury tajemnicy. Kościół potrzebuje zwłaszcza tych, którzy umieją zrealizować to wszystko na płaszczyźnie literatury i sztuk plastycznych, wykorzystując niezliczone możliwości obrazów oraz ich znaczeń symbolicznych. […] Kościół potrzebuje także muzyków. Ileż utworów muzyki sakralnej zostało skomponowanych w ciągu stuleci przez twórców przenikniętych głębokim zmysłem tajemnicy! Tysiące wierzących umacniało swoją wiarę muzyką, która wypływa z serc innych wierzących, i stawało się częścią liturgii, a przynajmniej bardzo cenną pomocą w jej godnym sprawowaniu. Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą”.

Podczas najbliższego koncertu w ramach XIV Międzynarodowego Letniego Festiwalu Muzycznego „Słowo i muzyka u Jezuitów” zaśpiewa Polski Chór Kameralny pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego; udział w wydarzeniu weźmie też organista Olgierd Wysocki. Muzycy zaprezentują dzieła Antona Brucknera, Sergiusza Rachmaninowa, Thomasa Jennefelta, a także Offertorium D-dur Stanisława Moniuszki i Missa brevis Krzysztofa Pendereckiego.

Szczegółowy program – na stronie https://filharmonia.gda.pl 

Frombork | 52. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej

Fromborg 2019W dniach 14 lipca – 4 sierpnia 2019 roku we Fromborku odbywa się 52. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej.

Od przeszło 50 lat fromborskie organy poruszane przez Mistrzów wypełniają dźwiękiem katedrę warmińską. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku odbywa się w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja, gdzie mieszczą się organy z lat 1683–1684, ufundowane przez biskupa Michała Radziejowskiego, dzieło Daniela Nitrowskiego z Gdańska. Jest to jeden z najlepszych w Polsce instrumentów organowych, znajdujący się w katedrze pełnej gotyckiej i barokowej sztuki sakralnej. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki organowej. Cykliczna impreza zainaugurowana w 1967 jest jedną z najstarszych w Europie. Organizatorami festiwalu są parafia archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Muzeum Mikołaja Kopernika, Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny oraz Miasto i Gmina Frombork.

W tym roku udział w Festiwalu wezmą znani europejscy muzycy: organiści Fabio Ciofini, Józef Serafin, Konstantin Volostnov, Mateusz Kotwica, wiolonczelistka Alessandra Montani, kontratenor Sławomir Bronk oraz Kwartet Gdański. W ich wykonaniu usłyszymy arcydzieła europejskiej muzyki organowej i kameralnej. W programie wydarzenia znalazły się też utwory polskich kompozytorów współczesnych. Podczas koncertu finałowego zabrzmią m. in. Alma Redemptoris Mater Michała Sławeckiego i Ostatnia modlitwa Mariana Sawy.

Szczegółowy program – na stronie http://www.muzeum.frombork.pl/festiwal.php 

Korzkiew | Letni Festiwal Muzyczny Korzkiew 2019

KorzkiewCoroczny Letni Festiwal Muzyczny Korzkiew potrwa do 1 września 2019 roku.

Koncerty odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17:15 w pięknym barokowym kościele pod wezwaniem Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Korzkwi. Pierwsza edycja koncertów, organizowanych przez Stowarzyszenie Muzyczna Korzkiew, miała miejsce w 2012 roku. Podczas Festiwalu prezentowane są najznamienitsze utwory światowej klasy twórców, w tym kompozytorów polskich. W programie tegorocznego Festiwalu znalazły się utwory Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego i Mieczysława Karłowicza.

W tym roku w wydarzeniu uczestniczą Bester Quartet, skrzypkowie Michał Nowak, Daniel Stabrawa, Wiesław Kwaśny, śpiewacy Jacek Tosik-Warszawiak, Edyta Piasecka, Magda Niedbała, klarnecista Tomasz Sowa, wiolonczelista Piotr Bylica, pianiści Jerzy Stryjniak, Piotr Machnik, Mariola Cieniawa, Sławomir Cierpik, Mirosław Herbowski i Judyta Herbowska, a także młodzi laureaci konkursów muzycznych. Festiwalowi towarzyszy wystawa „Madonny Polskie i Kraków w wycinance” Anny Małeckiej-Beiersdorf.

Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny.

Szczegółowy program – na stronie: http://muzycznakorzkiew.pl/ 

Nagrania Capelli Cracoviensis

CCCapella Cracoviensis przekazała do fonoteki Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC swoje unikatowe publikacje CD.

Płyta Adam Jarzębski i muzyka polskiego dworu Wazów zrealizowana została przez Capellę Cracoviensis pod kierunkiem Agnieszki Świątkowskiej w dniach 27–31 października 2018 r. Nagrania dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad” koordynowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Płytowy pięciopak Audite et Admiramini z muzyką Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Marcina Mielczewskiego i Bartłomieja Pękiela został wydany z okazji prezentacji dawnej muzyki polskiej w roku 2012 na targach muzycznych MIDEM w Cannes we Francji.

Nagrania prezentują muzykę baroku małopolskich rezydencji biskupich i utwory, które brzmiały na dworach królów z dynastii Wazów. W booklecie dołączonym do albumu Audite et Admiramini znakomita znawczyni polskiej muzyki dawnej Aleksandra Patalas napisała: „Pierwsza połowa XVII wieku to okres szczególnego rozkwitu kultury muzycznej w Rzeczypospolitej. Pierwszoplanową rolę na polu muzycznym odegrał w tamtym czasie mecenat króla Zygmunta III Wazy, panującego w latach 1587–1632. Utrzymywał on na swym dworze kapelę, cieszącą się opinią jednego z najlepszych zespołów muzycznych ówczesnej Europy. Jej poziom podniósł się jeszcze za panowania kolejnego władcy, Władysława IV Wazy (1632–1648), który odziedziczył po ojcu zamiłowanie do sztuki dźwięków. Król zatrudniał zdolnych wokalistów i instrumentalistów, w tym – wielu artystów z Włoch, a jego kapela stała się ważnym centrum twórczości muzycznej, z którego wyrosło grono wybitnych kompozytorów polskich piszących muzykę kościelną, komnatową i teatralną”.

Wrocław | Oblicza wiolonczeli

Moss21 lipca 2019 roku o godz. 18:00 w Narodowym Forum Muzyki będzie miał miejsce koncert VI Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej z okazji 70. rocznicy urodzin oraz 50-lecia pracy artystycznej Piotra Mossa „Oblicza wiolonczeli”.

Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa (MAW) jest jednym z niewielu wydarzeń w Europie skierowanych do wiolonczelistów z całego świata. Pełni przede wszystkim funkcję edukacyjną, przyjmując jednocześnie formę festiwalu. W ramach MAW organizowanych jest siedem koncertów z bardzo szerokim repertuarem – od baroku po jazz i muzykę współczesną. Podczas warsztatów powstaje kilkudziesięcioosobowa Orkiestra Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej, w której skład wchodzą wszyscy uczestnicy, wykładowcy i goście MAW. W tym roku ten wyjątkowy zespół wiolonczelistów będzie można usłyszeć na specjalnym koncercie w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Podczas najbliższego koncertu Orkiestra Akademii Wiolonczelowej i Oktet wykładowców Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej wystąpią pod batutą Piotra Mossa, który obchodzi w tym roku jubileusze 70. rocznicy urodzin oraz 50-lecia pracy artystycznej. Muzycy zaprezentują utwory Heitora Villa-Lobosa, Giovanniego Sollimy, ale przede wszystkim samego Piotra Mossa, w tym dokonają prawykonania jego Suity elegijnej na zespół wiolonczel, napisanej na zamówienie Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej.

Szczegółowy program – na stronie https://www.nfm.wroclaw.pl/ 

Koncerty letnie Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego 2019

PNChMW dniach 19–21 lipca 2019 roku w Częstochowie, Wieliczce i Krakowie odbędą się koncerty letnie Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego.

Polski Narodowy Chór Młodzieżowy to projekt artystyczno-edukacyjny skierowany do śpiewającej młodzieży między 18. a 26. rokiem życia: do uczniów i studentów wydziałów wokalnych szkół i akademii muzycznych oraz do najlepszych śpiewaków polskich chórów. Jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a prowadzony przez Narodowe Forum Muzyki. Każda edycja PNChM obejmuje dwie sesje poświęcone określonemu tematowi. W ramach poszczególnych sesji odbywają się próby kwartetowe, sekcyjne oraz tutti, a także indywidualne lekcje śpiewu, wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów w swoich dziedzinach. Wszystkie te działania wieńczą koncerty, podczas których młodzież może zaprezentować efekty swojej pracy. Cechą charakterystyczną projektu jest zapraszanie do współpracy przy kolejnych edycjach każdorazowo innych dyrygentów gościnnych i nauczycieli śpiewu z Polski i zagranicy.

Podczas tegorocznych koncertów, wieńczących sesję letnią 2019, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy wystąpi pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny oraz Boba Chilcotta. W ich interpretacji usłyszymy utwory samego Boba Chilcotta, Uģisa Prauliņša, Benjamina Brittena, Williama Albrighta, a także Totus Tuus op. 60 Henryka Mikołaja Góreckiego.

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości „Niepodległa”.

Dodatkowe informacje – na stronach https://www.nfm.wroclaw.pl/ i https://www.facebook.com/PolskiNarodowyChorMlodziezowy/ 

Wrocław | Chińsko-Europejski Festiwal Kultury i Sztuki

AMKLW dniach 16–21 lipca 2019 roku Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu gościć będzie grupę 150 młodych muzyków z Chin, którzy wezmą udział w Chińsko-Europejskim Festiwalu Kultury i Sztuki.

Jest to pierwsze wydarzenie współorganizowane przez wrocławską Akademię Muzyczną z partnerem z Pekinu. Ideą Festiwalu jest międzynarodowa integracja, wymiana doświadczeń artystycznych oraz nawiązanie kontaktów między europejskimi i chińskimi uczelniami artystycznymi. W latach 2017 i 2018 festiwal odbył się w uczelniach we Włoszech i w Hiszpanii, co zapoczątkowało owocną współpracę europejskich i azjatyckich środowisk twórczych. Grupa młodych chińskich artystów weźmie udział w kursach muzycznych, konkursach instrumentalnych i wokalnych oraz zaprezentuje recitale i koncerty w sali koncertowej AMKL we Wrocławiu. Zajęcia oraz konkursy przeprowadzą pedagodzy wrocławskiej Akademii oraz zaproszeni artyści z Chin.

Ważnym aspektem przedsięwzięcia, oprócz międzynarodowych kursów muzycznych, jest prezentacja muzyki polskiej, w tym kompozytorów związanych z wrocławską uczelnią. Festiwal obejmie dwa duże wydarzenia artystyczne w sali koncertowej AMKL, które będą otwarte dla szerszej publiczności: 16 lipca o godz. 16.30 – uroczyste otwarcie Festiwalu, 21 lipca o godz. 19.00 – koncert finałowy. Podczas ostatniego koncertu festiwalowego Orkiestra Symfoniczna studentów i absolwentów AMKL we Wrocławiu wykona Largo Stanisława Krupowicza i Fjörd-dur Michała Moca.

Wstęp na koncerty jest wolny, obowiązują bezpłatne karty wstępu dostępne w recepcji budynku E Akademii Muzycznej.

Szczegółowy program – na stronie http://amuz.wroc.pl/program-festiwalu-5032 

Pogrzeb Bogusława Schaeffera na Cmentarzu Komunalnym w Salzburgu

Schaeffer16 lipca 2019 roku na Komunalfriedhof w Salzburgu odbył się pogrzeb Bogusława Schaeffera – wybitnego polskiego kompozytora, muzykologa, dramaturga, grafika i pedagoga, członka Związku Kompozytorów Polskich od 1956 roku, od roku 2003 członka honorowego.

Podczas uroczystości Prezes Zarządu Polskiego Radia RDC Tadeusz Deszkiewicz wręczył Rodzinie wielkiego Artysty Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie Bogusławowi Schaefferowi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. To drugie najwyższe polskie odznaczenie po Orderze Orła Białego.

W ceremonii pożegnalnej uczestniczyła Rodzina Artysty, Pani Ambasador RP w Austrii Jolanta Róża Kozłowska, wicekonsul RP z Monachium Pan Michał Madaj, przedstawiciele salzburskiego Mozarteum oraz artyści, a wśród nich znakomita śpiewaczka mieszkająca w Salzburgu Aleksandra Zamojska i uczeń zmarłego kompozytora prof. dr hab. Marek Chołoniewski, kierownik Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Zakopane | Chopin Piano Duo w willi „Atma”

Atma18 lipca 2019 roku o godz. 18:00 w Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopanem odbędzie się koncert Chopin Piano Duo.

„Atma” to jedyne w świecie muzeum biograficzne Karola Szymanowskiego, „ojca” polskiej muzyki współczesnej – w maju 2013 otwarte po generalnym remoncie. W tej tak ulubionej przez kompozytora góralskiej „chałupie” w Zakopanem, gdzie odnalazł dla siebie dom, rozbrzmiewa muzyka. Motywem przewodnim są utwory Szymanowskiego i jego poprzedników oraz następców. Wśród wykonawców znajdują się zarówno postacie znane z mistrzowskich interpretacji, jak i utalentowani młodzi artyści, laureaci konkursów muzycznych, wnoszący do odczytań twórczości autora Mitów i Harnasiów wartości nowe. Koncerty organizowane w „Atmie”, miejscu wyjątkowym, gdyż nie będącym studium muzycznym czy salą koncertową, przyczyniają się do wzmacniania marki polskiej kultury muzycznej w scenerii naznaczonej duchem osobowości Szymanowskiego, wizjonera i poety dźwięków, oraz jego czasów – czasów międzywojnia.

Podczas najbliższego koncertu wystąpi Chopin Piano Duo, czyli Anna Boczar i Bartłomiej Kominek – zgrany duet na scenie i w życiu. W ich interpretacji usłyszymy utwory Edvarda Griega, Franza Schuberta, a także Album Tatrzańskie op. 12 Ignacego Jana Paderewskiego i Grand duo concertant na temat z opery „Robert Diabeł” Fryderyka Chopina. Słowo o muzyce wygłosi dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. krakowskiej Akademii Muzycznej, kurator ds. programowych „Atmy”.

Wstęp na koncert jest wolny.

Szczegółowy program – na stronie https://mnk.pl/aktualnosci/koncert-chopin-piano-duo-anna-boczar-bartlomiej-kominek