Polmic - FB

organizacja (M)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina


ul. Okólnik 1

00-368 Warszawa


Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina została powołana do życia w roku 1987. Celem działania fundacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat twórczości i życia  Fryderyka Chopina. Jej członkowie podejmują działania mające na popularyzowanie dzieł Chopina na całym świecie oraz ochrony zabytków i pamiątek po zmarłym kompozytorze. Fundacja patronuje także młodym pianistom oraz muzykologom rozpoczynającym działalność artystyczną i naukową.

Zarząd Fundacji:

Marek Niewiarowski - sekretarz generalny,

Antoni Grudziński – członek zarządu,

Zbigniew Lasocki – członek zarządu.