Polmic - FB

filharmonia (F)

F N O P W

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze (Państwowa Filharmonia im. Ludomira Różyckiego)


ul. J. Piłsudskiego 60

58-500 Jelenia Góra

tel. (+48) 75 75 381 61 - sekr

fax (+48) 75 75 381 65 - kasy

e-mail: sekretariat@filharmonia.jgora.pl

www: www.filharmonia.jgora.pl


Dyrektor: Tomasz Janczak

Początki Filharmonii Dolnośląskiej wiążą się z jeleniogórską orkiestra symfoniczną, założoną w 1964 roku z inicjatywy Stefana Strahla i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej. Orkiestra w swoich zamierzeniach miała wypełniać lukę, jaka istniała w mniejszych ośrodkach, takich jak Jelenia Góra, gdzie brak było filharmonii, a zespoły z dużych miast docierały rzadko. 10-lecie pracy artystycznej jeleniogórskiej orkiestry symfonicznej zbiegło się w czasie z uroczystością otwarcia 1 marca 1974 roku pierwszej w historii miasta sali koncertowej – Sali im. Ludomira Różyckiego. W 1976 roku Orkiestra Jeleniogórska w uznaniu osiągniętego poziomu otrzymała status Państwowej Orkiestry Symfonicznej, której dyrektorem i kierownikiem artystycznym został Stefan Strahl. W tym okresie na stałe do kalendarza koncertowego weszły piątkowe wieczorne koncerty, z których Filharmonia słynie do dziś. Orkiestra jeleniogórska odbyła koncertowe tournée po Włoszech. Maestro Stefan Strahl powołał do życia niezwykle ważne przedsięwzięcie sprzyjające promocji kulturalnej miasta i regionu na świecie – Festiwal Muzyki Polskiej i Europejskiej. Od tego czasu do Jeleniej Góry przybywają najlepsi polscy i zagraniczni artyści: Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Kaja Danczowska, Halina Czerny-Stefańska, Lidia Grychtołówna, Artur Moreira Lima, Andrzej Ratusiński, Krzystof Jabłoński, Ewa Pobłocka, Roman Lasocki, Marek Pijarowski, Kazimierz Wiłkomirski, Jerzy Maksymiuk.
Oficjalną datą powstania Filharmonii im. L. Różyckiego w Jeleniej Górze jest 1989 rok. W 1999 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Filharmonia otrzymała nowy statut i nazwę. Od tego momentu działa już jako instytucja kultury samorządu Województwa Dolnośląskiego pod nazwą Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze. Stanowisko dyrektora naczelnego nieprzerwanie od 1990 roku pełni Zuzanna Dziedzic, która w latach 1987-90 sprawowała funkcję zastępcy dyrektora. Kolejnymi dyrygentami Orkiestry Symfonicznej po S.Strahlu byli Jan Jazownik, Tadeusz Wicherek, Robert Satanowski, Tomasz Bugaj, Andrzej Chorosińki, Jerzy Swoboda, Ulrich Grosser, ponownie Jerzy Swoboda, Mirosław Jacek Błaszczyk i ponownie Tomasz Bugaj. Obecnie dyrektorem artystycznym Filharmonii i głównym dyrygentem jest Wojciech Rodek.
Filharmonia jest jedną z najprężniejszych instytucji kulturalnych na Dolnym Śląsku. Od 2002 roku zespoły filharmonii działają w nowoczesnej Sali Koncertowej, nazwanej imieniem Stefana Strahla. Filharmonia organizuje cenione i prestiżowe festiwale muzyczne. Już ponad dwudziestoletnią tradycję mają Ogólnopolski Festiwal Gwiazdy Promują, powstały w kooperacji z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, czy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej wspierany przez Konsulat Generalny Republiki Austrii w Krakowie. Do cyklicznych przedsięwzięć należą Dni Muzyki Pasyjnej, Maj z operą, Filharmonia Młodych, Filharmonia Familijna oraz niezwykle popularne Niedzielne Poranki Muzyczne. Filharmonia uczestniczy także w organizacji takich projektów artystycznych jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Silesia Sonans, Festiwal Muzyki Teatralnej, Festiwal Humoru Muzycznego Deer Maestro. Wyrazem szczególnej dbałości o muzyczną edukację najmłodszego pokolenia jest organizowany co trzy lata Międzynarodowy Konkurs Chopinowski dla Dzieci, który szybko zyskał wysoką rangę i na stałe wpisał się do kalendarza światowych konkursów pianistycznych.
Przy Filharmonii działają Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Kameralna, Orkiestra Dęta, Big Band Filharmonii oraz zespoły: Jelonka Brass-Band, A Quattro, Kwartet smyczkowy, Grupa „Semplice”. Zespoły instytucji występują w najznakomitszych salach koncertowych świata: Palau de la Musica Valencia, Teatr Narodowy Urania w Budapeszcie, Bazylika św. Marii Magdaleny Saint-Maximin w Marsylii; jeleniogórscy filharmonicy wzięli udział również w IX Festiwalu Sztuk w Sali Koncertowej XingHai (Chiny) oraz w prestiżowym cyklu koncertów Muzyka Mistrzów w Złotej Sali Musikverein w Wiedniu.
W 2016 roku rozpoczął się kolejny etap rozwoju Filharmonii Dolnośląskiej – jej trzecim w historii dyrektorem naczelnym został Tomasz Janczak – śpiewak operowy i reżyser. Jego działalność charakteryzuje się otwarciem na repertuar operowy. Znakiem rozpoznawczym nowego dyrektora jest realizacja superprodukcji operowych dla wielotysięcznej publiczności – tak w plenerze, jak i w dużych obiektach widowiskowych w całym regionie Dolnego Śląska. Dyrektor Janczak opiekę nad orkiestrą powierzył Jerzemu Koskowi (od 2016 roku), a od 2017 roku stałym dyrygentem orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej jest Szymon Makowski
aktualizacja: 2018 (wa)