Polmic - FB

opera/teatr (W)

G K M N O P S T W

Warszawska Opera Kameralna


ul. Obrońców 31

03-933 Warszawa

tel. +48 22 628 30 96

e-mail: sekretariat@operakameralna.pl

www: www.operakameralna.pl


Warszawska Opera Kameralna jest instytucją muzyczną o różnorodnych kierunkach działania. Założył ją w 1961 roku Stefan Sutkowski, dyrektor naczelny i artystyczny od początku jej istnienia. Pierwszą premierą sceniczną tego Zespołu była La serva padrona G. B. Pergolesiego, wykonana 4 września 1961 roku. Repertuar Opery Kameralnej cechuje ogromna różnorodność muzycznych stylów i form prezentowanych dzieł: od średniowiecznych misteriów, poprzez opery wczesnego i późnego baroku, opery klasyczne, XVIII-wieczne pantomimy, opery Rossiniego, Donizettiego, po sceniczne dzieła współczesne, spośród których kilka powstało na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej. Artyści Opery z powodzeniem wykonują również muzykę kameralną, oratoryjną i symfoniczną różnych epok.

Od 15 października 1986 roku Warszawska Opera Kameralna występuje we własnym teatrze mieszczącym się w zabytkowym budynku z 1775 roku przy al. Solidarności 76b. Siedziba Opery, o kameralnym wnętrzu z doskonałą akustyką, wpisana jest do rejestru zabytków Warszawy.

W skład zespołu artystycznego Warszawskiej Opery Kameralnej w różnych okresach wchodziły (oprócz dyrygentów, solistów, rezyserów, scenografów) orkiestry (Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej, Sinfonietta Warszawskiej Opery Kameralnej, Zespół Instrumentów Dawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense), Scena Mimów, Chór, Zespół Wokalny. Przy Operze działał też Chór Muzyki Starocerkiewnej.

Od 1984 roku w Warszawskiej Operze Kameralnej działał Ośrodek Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej. Placówka ta realizowała różnorakie zadania – od czysto naukowo-badawczych do praktycznych, jak np. przygotowanie do wykonania scenicznego lub estradowego nowo odnalezionych zabytków muzyki polskiej.

Warszawska Opera Kameralna jest organizatorem wielu festiwali, m. in. Festiwalu Mozartowskiego, Festiwalu Oper Barokowych, Festiwalu Claudio Monteverdiego, Festiwalu Gioacchino Rossiniego czy Festiwalu Polskich Oper Współczesnych. Od wielu lat szczególne miejsce w dorobku Warszawskiej Opery Kameralnej zajmuje twórczość Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ukoronowaniem tych zainteresowań był I Festiwal Mozartowski w Warszawie (15 czerwca – 26 lipca 1991 roku), zorganizowany dla uczczenia 200-lecia śmierci kompozytora. Na tym festiwalu artyści Warszawskiej Opery Kameralnej wykonali wszystkie dzieła sceniczne Mozarta. To osiągnięcie, bez precedensu w historii pojedynczego teatru operowego, wywołało ogromne zainteresowanie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z tego też powodu Festiwal Mozartowski w Warszawie stał się imprezą coroczną, odbywającą się zawsze pomiędzy 15 czerwca i 26 lipca. Program tego festiwalu stanowi komplet dzieł scenicznych genialnego Salzburczyka i, zmieniający się co roku, wybór jego utworów koncertowych.

Innym ważnym przedsięwzięciem, zrealizowanym przez Stefana Sutkowskiego i jego Zespół Warszawskiej Opery Kameralnej, był I Festiwal Oper Barokowych w Warszawie, który odbył się w październiku 1993 roku. Także to artystyczne wydarzenie okazało się sukcesem, a opery J. Periego, C. Monteverdiego, H. Purcella, J. Blowa, F. Caccini, J. B. Lully’ego i innych kompozytorów dzieł scenicznych z okresu baroku mają swój doroczny festiwal, przy czym twórczości C. Monteverdiego przypadła tutaj szczególna rola, bowiem od jesieni 1995 roku był organizowany Festiwal Claudio Monteverdiego. W jego programie Zespół Warszawskiej Opery Kameralnej prezentował wszystkie dotychczas zachowane utwory sceniczne tego najwybitniejszego spośród twórców opery jako gatunku w muzyce, w tym 3 pełnospektaklowe opery: L’Orfeo, Il ritorno d’Ulisse in patria i L’incoronazione di Poppea.
W 1992 roku przy Warszawskiej Operze Kameralnej powstała Fundacja Pro Musica Camerata. Jej głównym zadaniem było wydawanie nut z muzyką polską – od Średniowiecza po wiek XIX. Nuty te służą zarówno muzykologom jak i muzykom-wykonawcom. Inny kierunek działalności tej fundacji stanowiło nagrywanie i wydawanie, pod własnym znakiem firmowym, płyt kompaktowych zawierających między innymi nowo odnalezione dzieła dawnej muzyki polskiej, wykonywane głównie przez artystów Warszawskiej Opery Kameralnej.
Od 1972 roku Warszawska Opera Kameralna prezentuje swój dorobek poza granicami Polski. Trasy tych występów objęły dotychczas 16 państw Europy, a także Japonię, USA i Kanadę, w tym udział w wielu prestiżowych, międzynarodowych festiwalach muzycznych. 

W grudniu 2012 roku Dyrektorem Naczelnym Warszawskiej Opery Kameralnej został Jerzy Lach. Za jego kadencji Warszawska Opera Kameralna podjęła nowe przedsięwzięcia: cykle koncertów - Piątki w Łazienkach Królewskich, Środy u Dominikanów, Gwiazdy Warszawskiej Opery Kameralnej, RADI/O/PERA, Barok w Teatrze Królewskim, cykle edukacyjne: Rodzinne Poranki Operowe, Opera Enter oraz spotkania/koncerty pod nazwą Loża Miłośników Opery. Zainicjowano także Scenę Młodych oraz reaktywowano Scenę Marionetek.

Od października 2016 p.o. Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej była Alicja Węgorzewska-Whiskerd. Od października 2017 roku stanowisko to pełni Danuta Bodzek.

aktualizacja: grudzień 2017 (wa)