Polmic - FB

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie Flecistów Polskich


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Pl.1 Maja 2, p. 205

50-043 Wrocław

tel. (+48 71) 355 55 43

e-mail: sfp@interia.eu

www: http://sfp.eu.interia.pl


Stowarzyszenie Flecistów Polskich powstało w 1993 roku z inicjatywy Grzegorza Olkiewicza. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: prof. Barbara Świątek, prof. Jerzy Mrozik oraz Grzegorz Olkiewicz. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia, w latach 1994-97 był Grzegorz Olkiewicz, w latach 1997-2000 funkcję tę sprawował prof. Jerzy Mrozik, a prezesem do 2007 roku była prof. Elżbieta Gajewska-Gadzina. Obecnie prezesem (od 2007 roku) jest ponownie prof. Jerzy Mrozik.
Celem działalności Stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fletowej oraz wzmocnienie więzi pomiędzy polskimi flecistami poprzez organizowanie koncertów, festiwali i konkursów, współpraca z instytucjami kultury, organizowanie seminariów i kursów mistrzowskich, działalność wydawniczą i fonograficzną, promowanie wybitnych osobowości oraz współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą. Stowarzyszenie wydaje periodyk "Flecista".