Polmic - FB

szkoła (U)

A I K M N O P S U W Z

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (dawniej: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie)


ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

tel. (+48 22) 827 72 41

fax (+48 22) 827 83 06

tel./fax

www: www.chopin.edu.pl


Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (dawniej: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina) w Warszawie jest najstarszą i największą uczelnią muzyczną w Polsce, a także jedną z najstarszych w Europie. W dziejach warszawskiej Uczelni pamiętną datą jest rok 1810. Zbiegły się w nim dwa wydarzenia: w tym roku urodził się patron Uczelni – Fryderyk Chopin, a Wojciech Bogusławski założył przy Teatrze Narodowym Szkołę Dramatyczną dla aktorów i śpiewaków tego Teatru. Przemiany ówczesnej szkoły dramatycznej w uczelnię dokonał Józef Elsner, znakomity kompozytor, dyrygent i pedagog. W 1821 roku szkoła przyjęła nazwę Instytutu Muzyki i Deklamacji czyli Konserwatorium i stała się częścią Oddziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce. W 1826 roku Instytut został podzielony na dwie jednostki: Szkołę Główną Muzyki (działającą w strukturze Uniwersytetu) oraz szkołę obejmującą kształcenie podstawowe i średnie (Szkoła Dramatyczna i Śpiewu). W latach 1826-1829 studentem Szkoły Głównej był Fryderyk Chopin. Uczelnia przeżywała wiele przeobrażeń związanych ściśle z losami kraju i miasta. Wszystkie zrywy narodowe prowadziły do ograniczenia lub likwidacji instytucji kulturalnych, co nie ominęło warszawskiej uczelni muzycznej. Szkoła Główna Muzyki przestała istnieć w 1831 roku, po rozwiązaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Dopiero po trzydziestu latach, w 1861 roku, spuściznę po Szkole Głównej Muzyki podjął założony przez Apolinarego Kątskiego Instytut Muzyczny, który działał do 1918 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Uczelnia została upaństwowiona i otrzymała nazwę Konserwatorium. Działała nieprzerwanie do wybuchu II wojny światowej. W okresie okupacji hitlerowskiej, pod nazwą Staatliche Musikschule in Warschau, realizowała program przedwojennego Konserwatorium. W 1946 roku Uczelnia otrzymała nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a w 1962 roku – status akademicki. W 1974 roku powołano Filię PWSM w Białymstoku. Imię Fryderyka Chopina Szkoła przyjęła wraz z nazwą Akademia Muzyczna, w roku 1979. W dniu 29 maja 2008 roku Prezydent RP podpisał ustawę o nadaniu nowej nazwy uczelni: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Wydział kształci w czterech specjalnościach: kompozycja – przygotowuje twórców dzieł muzycznych; dyrygentura symfoniczno-operowa – przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych; dyrygentura orkiestr dętych – kształci dyrygentów zespołów dętych, umożliwia im opanowanie podstawowego repertuaru symfonicznego oraz repertuaru orkiestr dętych; teoria muzyki – kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego.

Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów
Wydział kształci w trzech specjalnościach: fortepian – kształci pianistów wirtuozów, przygotowuje do działalności kameralistycznej i pedagogicznej; klawesyn – kształci wirtuozów gry na tym instrumencie, uwzględnia też zagadnienia związane z kameralistyką oraz pedagogiką; organy – kształci wirtuozów gry na tym instrumencie, przygotowuje do pracy dla celów kulturalnych i pedagogicznych.

Wydział Instrumentalny
Wydział kształci na kierunku instrumentalistyka, w specjalności gry na instrumencie – edukacja obejmuje kształcenie muzyków wirtuozów, kameralistów i muzyków orkiestrowych.

Wydział Wokalny
Na Wydziale kształcą się śpiewacy na kierunku wokalistyka, w dwóch specjalnościach: operowej i kameralno-oratoryjnej.

Wydział Edukacja Muzyczna
Wydział kształci w następujących specjalnościach: prowadzenie zespołów, dyrygentura chóralna, muzyka szkolna, muzyka kościelna, rytmika i pedagogika baletu.

Wydział Reżyserii Dźwięku
Jeden z pierwszych na świecie i jedyny w Polsce ośrodek kształcenia reżyserów dźwięku. Powstał w 1954 roku. Po trzech latach studiów unitarnych, na czwartym roku studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: reżyserię muzyczną lub reżyserię dźwięku w filmie.