Polmic - FB

szkoła (A)

A I K M N O P S U W Z

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi


ul. Gdańska 32

90-716 Łódź

tel. (+48 42) 662 16 00

fax (+48 42) 633 69 52

e-mail: rektorat@amuz.lodz.pl

www: www.amuz.lodz.pl


Historia Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi sięga początków XX wieku. Powstało wówczas Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, skupiające grono wybitnych muzyków i pedagogów. Po II wojnie światowej łódzka uczelnia została reaktywowana, początkowo jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (od kwietnia 1946 roku). Jej siedzibą stał się pałac wzniesiony przez łódzkiego przemysłowca Izraela Kalmanowicza Poznańskiego przy ulicy Gdańskiej 32.. Pierwszym rektorem szkoły został prof. Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem – prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały: I. Teorii, Kompozycji i Dyrygentury (dziekan – prof. Kazimierz Sikorski), II. Instrumentalny (dziekanem – prof. Maria Wiłkomirska), III. Wokalny (dziekan – prof. Adela Comte-Wilgocka) i IV. Pedagogiczny (dziekan – prof. Mieczysław Kacperczyk).
W roku 1982 Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi otrzymała nazwę Akademii Muzycznej, która w 1999 roku przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Intensywny rozwój artystyczny i naukowy uczelnia zawdzięcza znakomitym muzykom, wybitnym pedagogom i niezwykłym osobowościom swoich kolejnych rektorów. Byli to kolejno: prof. Kazimierz Wiłkomirski (1945-1947), prof. Kazimierz Sikorski (1947-1954), prof. Mieczysław Drobner (1954-1957), prof. Kiejstut Bacewicz (1957-1969), prof. Zenon Płoszaj (1969-1981), prof. Zygmunt Gzella (1981-1987), prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993), prof. Bogdan Dowlasz (1993-1999) i prof. Anna Wesołowska-Firlej (1999-). Przez 21 lat obowiązki prorektora pełnił prof. Franciszek Wesołowski
Senat Akademii Muzycznej nadał tytuł doktora honoris causa sztuki muzycznej sześciu wysoko cenionym artystom – znaczącym postaciom życia muzycznego: w 1986 roku – Aleksandrowi Tansmanowi, w 1993 roku – prof. Kiejstutowi Bacewiczowi, w 1996 – prof. Zenonowi Płoszajowi, w 1999 – prof. Franciszkowi Wesołowskiemu, w 2005 - prof. Teresie Kubiak i w roku 2006 - prof. Wandzie Wiłkomirskiej, w 2013 - prof. Jerzemu Semkowowi, w 2015 - prof. Stanisławowi Firlejowi i prof. Zygmuntowi Krauzemu, a w roku 2016 - prof. Teresie Żylis-Garze.
Wśród wielu wybitnych absolwentów uczelni są artyści tej miary, co Jan Krenz, Urszula Kryger, Teresa Kubiak, Dominik Połoński, Piotr Pławner, Kazimierz Serocki, Wanda Wiłkomirska, Teresa Żylis-Gara.

Akademia ma swoją główną siedzibę w zabytkowym pałacu, co dodaje jej uroku ponadczasowości i tworzy unikalny klimat do studiowania i koncertowania. Jednocześnie Uczelnia unowocześnia i rozbudowuje swoją infrastrukturę dla większego komfortu obecnych i przyszłych studentów. W październiku 2013 r. została uroczyście otwarta nowo wybudowana Sala Koncertowa ze znakomitą akustyką, wysokiej klasy systemem do nagłaśniania i nagrywania dźwięku, profesjonalnym studiem nagrań i bogatym zapleczem dydaktycznym. Z początkiem roku akademickiego 2014/2015 został oddany do użytku nowoczesny budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, w którym znajdują się m.in. biblioteka i fonoteka, studio nagrań i laboratorium dźwiękowe, kameralna sala koncertowa, sale wykładowe i pracownie. Uczelnia dysponuje również własnym Domem Studenckim z 2- i 3-osobowymi pokojami mieszkalnymi i ćwiczeniówkami.

Bogata oferta dydaktyczna Akademii obejmuje ponad 50 specjalności na czterech wydziałach. Są to studia I stopnia (licencjackie), i II stopnia (magisterskie), a na wydziałach wykonawczych również doktoranckie (III stopnia) i podyplomowe. Uczelnia oferuje nowe kierunki m.in. kompozycję muzyki filmowej, muzykę w mediach, instrumenty jazzowe, musical, wokalistykę estradową i fortepian kameralny. Na wybranych kierunkach Akademia prowadzi również studia w języku angielskim.

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

MUZYKA W MEDIACH (kierunek: muzyka w mediach)– studia stacjonarne I stopnia

DYRYGENTURA CHÓRALNA (kierunek: dyrygentura)– studia stacjonarne I i II stopnia

DYRYGENTURA SYMFONICZNA (kierunek: dyrygentura)– studia stacjonarne I stopnia

DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA (kierunek: dyrygentura) – studia stacjonarne II stopnia

KOMPOZYCJA (kierunek: kompozycja i teoria muzyki)– studia stacjonarne I i II stopnia

KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ (kierunek: kompozycja i teoria muzyki) - studia stacjonarne I stopnia

TEORIA MUZYKI (kierunek: kompozycja i teoria muzyki) - studia stacjonarne I i II stopnia

RYTMIKA (kierunek: kompozycja i teoria muzyki) - studia stacjonarne I i II stopnia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej)– studia stacjonarne I stopnia

EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) - studia stacjonarne II stopnia

MUZYKOTERAPIA (kierunek: muzykoterapia) - studia niestacjonarne I stopnia

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

FORTEPIAN, KLAWESYN, ORGANY ORAZ INSTRUMENTY DAWNE: SKRZYPCE BAROKOWE, ALTÓWKA BAROKOWA, WIOLONCZELA BAROKOWA, VIOLA DA GAMBA, FLET TRAVERSO, FLET PODŁUŻNY, OBÓJ BAROKOWY, LUTNIA (kierunek: instrumentalistyka) – studia stacjonarne I i II stopnia

MUZYKA KOŚCIELNA (kierunek: instrumentalistyka) - studia stacjonarne I stopnia

SPECJALNOŚCI JAZZOWE: FORTEPIAN, SKRZYPCE, KONTRABAS, SAKSOFON, TRĄBKA, PUZON, PERKUSJA, GITARA, GITARA BASOWA (kierunek: instrumentalistyka) – studia stacjonarne I stopnia

FORTEPIAN KAMERALNY (kierunek: instrumentalistyka) - studia stacjonarne II stopnia

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI - studia niestacjonarne

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH - studia niestacjonarne

STUDIA DOKTORANCKIE (specjalności: fortepian, klawesyn, organy, flet traverso) - studia stacjonarne III stopnia

Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA (specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja, harfa, gitara, akordeon) - studia stacjonarne I i II stopnia

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI - studia niestacjonarne

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH - studia niestacjonarne

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE STUDIÓW ORKIESTROWYCH – studia niestacjonarne

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA MUZYKI NOWEJ – studia niestacjonarne

STUDIA DOKTORANCKIE (specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, fagot, saksofon, trąbka, perkusja, harfa, gitara, akordeon) - studia stacjonarne III stopnia

Wydział Wokalno-Aktorski

SPECJALNOŚĆ WOKALNO-AKTORSKA (kierunek: wokalistyka) – studia stacjonarne I i II stopnia

MUSICAL (kierunek: musical i choreografia) – studia stacjonarne I i II stopnia

WOKALISTYKA ESTRADOWA (kierunek: musical i choreografia) – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA (kierunek: musical i choreografia) – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

CHOREOGRAFIA (kierunek: musical i choreografia) – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

PRODUKCJA MUZYCZNA (kierunek: produkcja muzyczna i realizacja dźwięku) – studia stacjonarne I stopnia

REALIZACJA DŹWIĘKU (kierunek: produkcja muzyczna i realizacja dźwięku) – studia stacjonarne I stopnia

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WOKALISTYKI - studia niestacjonarne

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH - studia niestacjonarne

STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA - studia niestacjonarne

STUDIA DOKTORANCKIE (specjalność: wokalno-aktorska) - studia stacjonarne III stopnia

Wysoki poziom kształcenia w Uczelni potwierdzają liczne sukcesy jej studentów i absolwentów w tym prestiżowe stypendia oraz nagrody zdobywane na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych. Akademia zapewnia swoim studentom możliwość wszechstronnego rozwoju artystycznego i zawodowego, dając szansę uczestniczenia w wielu projektach realizowanych przez zespoły artystyczne działające w Uczelni: orkiestrę symfoniczną, orkiestrę smyczkową, orkiestrę barokową, big band i klasyczną orkiestrę dętą, chóry, zespoły perkusyjne, rytmiczne i taneczne.

Co roku Uczelnia organizuje wiele wydarzeń artystycznych i naukowych, m.in. konferencje i sesje naukowe, koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne, spektakle operowe, musicalowe i taneczne. Studenci biorą udział w spektaklach łódzkich teatrów (Teatr Wielki i Teatr Muzyczny), są również angażowani do projektów orkiestrowych Filharmonii Łódzkiej.

Poprzez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym studenci zdobywają kwalifikacje pedagogiczne zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Rezultatem naukowej i artystycznej działalności prowadzonej przez poszczególne katedry są wydawane przez Akademię publikacje: książki, nuty i płyty CD. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, co umożliwia każdemu ze studentów podjęcie nauki w ramach stypendium na jednej z blisko 50 uczelni partnerskich, m.in. we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Belgii. Akademia rozwija kontakty międzynarodowe również jako członek Chain of Music and Dance zrzeszającego ponad 20 uczelni z zachodniej i środkowo-wschodniej Europy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych (AEC).

Imprezy cykliczne organizowane przez Akademię:

 

Akademia zatrudnia wysokiej rangi specjalistów prowadzących klasy gry na instrumentach, śpiewu, kompozycji, rytmiki i tańca oraz wykłady z zakresu teorii muzyki. Jako profesorowie wizytujący współpracują z Uczelnią tak wybitni artyści i pedagodzy, jak: Katalin Kokas (skrzypce), Michael Flaksman (wiolonczela) i Kevin Kenner (fortepian). Dopełnieniem programu studiów są kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy oraz seminaria, warsztaty i wykłady zmienne. Akademia zaprasza także uczniów, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni muzycznych oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności pod kierunkiem pedagogów Uczelni, do wzięcia udziału w wakacyjnych kursach mistrzowskich w ramach „Letniej Akademii Muzyki” oraz całorocznych kursach „Młodzieżowa Akademia Muzyki”.