school (P)

A I K M N O P S U W Z

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza


ul. Solna 12

61-736 Poznań

phone (+48 61) 852 28 56

www: free.polbox.pl/p/palkamo