Polmic - FB

wydawca (R)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Radiowa Agencja Fonograficzna - POLSKIE RADIO SA


ul. Woronicza 17

00-977 Warszawa

tel. (+48 22) 645 50 51

fax (+48 22) 645 39 95

tel./fax

e-mail: fonografia@polskieradio.pl

www: www.polskieradio.pl/raf


Kierownik: Wojciech Kwapisz

Polskie Radio rozpoczęło działalność wydawniczą w roku 1996. Publikuje płyty kompaktowe z muzyką poważną i rozrywkową w wykonaniu najlepszych polskich wykonawców, muzykę ludową, teksty mówione i płyty multimedialne. Nagrania pochodzą z Archiwum Polskiego Radia. Wśród najciekawszych produkcji są m.in.:
  • podwójny album Hommage à Lutosławski - jest to rejestracja koncertu, na którym wykonano utwory wybitnych kompozytorów z całego świata, zamówione przez Polskie Radio i dedykowane Witoldowi Lutosławskiemu (koncert odbył się w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego niedługo po śmierci kompozytora),
  • Millenium Sancti Adalberti Wojtechi - płyta zawiera kompozycję Augustyna Blocha oraz polskie średniowieczne śpiewy liturgiczne ku czci Św. Wojciecha, wydana w ramach odchodów 1000 rocznicy męczeńskiej śmierci patrona Polski,
  • Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego - fragmenty audycji nadanej w Programie I Polskiego Radia w roku 1996, z okazji jubileuszu Jana Pawła II,
  • multimedialna płyta poświęcona Karolowi Szymanowskiemu - zawierająca nagrania muzyczne, wypowiedzi kompozytora i fragmenty filmów.
Niezwykle cennym przedsięwzięciem jest seria płyt Muzyka Źródeł - prezentująca unikalne nagrania polskiej muzyki ludowej w wykonaniach ludowych artystów. Każdy tom serii poświęcony jest muzyce wybranego regionu Polski. Katalog wydawniczy Polskiego Radia dostępny jest na stronie internetowej.
Początkowo instytucja funkcjonowała pod nazwą Centrum Fonografii Polskiego Radia. Z dniem 1 stycznia 2004 Centrum Fonografii Polskiego Radia, za sprawą swego dynamicznego rozwoju, zostało przekształcone w Radiową Agencję Fonograficzną. Kontynuując i ciągle rozwijając dotychczasową działalność, Radiowa Agencja Fonograficzna obficie korzysta z zasobów archiwalnych Polskiego Radia, wypełniając tym samym zadania edukacyjne i kulturotwórcze, przypisane mediom publicznym