Polmic - FB

wydawca (S)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Sutkowski Edition Warsaw


Stefan Sutkowski


ul. M. Orłowicza 8/36

00-414 Warszawa

tel. (+ 48 22) 621 65 65


Wydawnictwo istnieje od roku 1992. Publikuje m.in. monumentalną serię Historia Muzyki Polskiej. Seria ma się składać z dziesięciu tomów i ujmować życie muzyczne oraz twórczość na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności. Każdy tom poświęcony będzie osobnej epoce, a autorami są znakomici specjaliści. Przygotowywana jest zarówno polska, jak i angielska edycja serii. Do tej pory ukazały się m.in.:
  • Tom I - Średniowiecze - część 2 (1320-1500) Katarzyny Morawskiej,
  • Tom II - Renesans (1500-1600) tej samej autorki,
  • Tom IV - Klasycyzm polski Aliny Nowak-Romanowicz,
  • Tom VII - Współczesność 1939-1974 - część 1 Krzysztofa Baculewskiego.
Wydawnictwo publikuje również monografie poświęcone kompozytorom (o Witoldzie Lutosławskim Tadeusza Kaczyńskiego), prace o historii instrumentów (Fortepian polski Benjamina Vogla, The Polish Organ: część 1 Jerzego Gołosa i część 2 Ewy Smulikowskiej), o traktatach muzycznych, nauczaniu, teatrze muzycznym, muzyce ludowej i inne.