press (M)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Muzyka. Kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk


Zakład Historii Muzyki Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ul. Długa 26/28

00-238 Warszawa

phone (+48 22) 504 82 38

fax (+48 22) 831 31 49

e-mail: muzyka.kwartalnik@ispan.pl

www: www.ispan.pl/muzyka