Polmic - FB

prasa (R)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Ruch Muzyczny


ul. Fredry 8

00-097 Warszawa

tel. +48 885 860 332

e-mail: redakcja@ruchmuzyczny.pl

www: https://www.ruchmuzyczny.pl/


"Ruch Muzyczny" - polskie czasopismo muzyczne poświęcone muzyce poważnej wszystkich epok. Publikuje relacje z koncertów i festiwali, recenzje płyt i książek, eseje, felietony oraz artykuły dotyczące wszelkich aspektów muzyki poważnej.

Ukazało się po raz pierwszy w XIX wieku (1857-1861) w Warszawie pod redakcją Józefa Sikorskiego, a po raz drugi w XX wieku, najpierw w Krakowie, a następnie w Warszawie. Tuż po wojenie, 1 października 1945 roku, pismo zaczęło wychodzić w Krakowie jako głos Związku Zawodowego Muzyków RP, a jego wydawcą było Polskie Wydawnictwo Muzyczne. W zespole redakcji zasiadali wówczas: Bronisław Rutkowski (redaktor naczelny), Jerzy Broszkiewicz, Roman Haubenstock-Ramati, Stefania Łobaczewska i Zygmunt Mycielski. Pisali m.in.: Ludwik Erhardt, Nelly Gorska, Stefan Kisielewski, Lucjan Kydryński, Bohdan Pilarski, Adam Rieger, Bogusław Schaeffer, Mieczysław Tomaszewski i Janusz Wilczek. "Ruch Muzyczny" wychodził do roku 1949, a wznowiony został - ponownie w Krakowie, pod auspicjami PWM, 1 maja 1957 roku. Wydawany był do września 1959 roku. W 1960 roku pismo zostało reaktywowane w Warszawie. Jego współredaktorem był Mieczysław Tomaszewski - muzykolog i wydawca, związany z PWM. W latach 1959-1968 pismo prowadził Zygmunt Mycielski, w latach 1971-2008 redaktorem naczelnym był Ludwik Erhardt, następnie Olgierd Pisarenko (2008-2013), Tomasz Cyz (2013-2019). W 2019 roku stanowisko redaktora naczelnego „Ruchu Muzycznego” objął Piotr Matwiejczuk.

Wydawcą periodyku początkowo było Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Następnie (do marca 2010) "Ruch Muzyczny" wydawała Biblioteka Narodowa, później Instytut Książki. Od września 2018 roku wydawcą miesięcznika ponownie jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Tym samym „Ruch Muzyczny” powrócił do instytucji, w której tuż po wojnie się narodził. Do września 2013 roku "Ruch Muzyczny" wychodził jako dwutygodnik. W październiku 2013 roku zmieniono formułę pisma na miesięcznik, a od stycznia 2020 roku ponownie jest dwutygodnikiem.

Pismo ma charakter popularnonaukowy. Jest skierowane do osób zawodowo związanych z muzyką i melomanów.

Na stronie internetowej można znaleźć informacje o zawartości wydanych numerów, a także przeczytać wybrane artykuły.

aktualizacja: 2014 (ai), 2020 (wa)