Polmic - FB

festiwal (F)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Festiwal Trzech Baroków


Fundacja Muzyki Dawnej „Canor”
ul. Karkonoska 10, pokój 246

53-015 Wrocław

tel. (+48 71) 792 79 63

fax (+48) (0) 603 858 909

e-mail: wiosna@wr.home.pl

www: www.3baroki-wroclaw.pl


Festiwal Trzech Baroków, organizowany przez Fundację Muzyki Dawnej „Canor”, po raz pierwszy odbył się w 2004 roku. Stanowi on rozwinięcie idei cyklu koncertowego „Muzyka dawna – Persona grata”, który odbywa się regularnie we Wrocławiu od 1999 roku, a jego pierwsza edycja miała miejsce w roku 2004.
Główną ideą Festiwalu Trzech Baroków jest prezentacja muzyki epoki baroku przez pryzmat trzech największych tradycji muzycznych siedemnasto- i osiemnastowiecznej Europy: niemieckiej, francuskiej i włoskiej oraz pokazanie ich dalszego oddziaływania na inne style narodowe. Istotnym elementem idei festiwalu jest także ukazanie obecnych w muzyce barokowej inspiracji zakorzenionych w tradycjach lokalnych, w tym w polskiej tradycji muzycznej. Symboliczna synteza zawarta w nazwie festiwalu nawiązuje do syntezy kultur, jaka dokonywała się na przestrzeni wieków we Wrocławiu. Zamierzeniem organizatorów jest ukazanie muzyki XVII i XVIII wieku jako fascynujących zjawisk kulturowych wciąż ewoluujących i stymulujących kolejne pokolenia muzyków i słuchaczy.
Każda tradycja narodowa obrazowana jest poprzez starannie dobrany zestaw dzieł reprezentatywnych dla najważniejszych nurtów stylistycznych i szkół estetycznych. Idea syntezy tradycji i stylistyk znajduje wyraz w prezentacji twórczości kompozytorów „uniwersalnych”, europejskich inspirujących się wszelkimi istniejącymi w baroku formami i stylistykami muzycznymi, najpełniej przejawiająca się w muzyce Bacha, Telemanna i Haendla.
Koncerty odbywają się we Wrocławiu w jednym z najpiękniejszych w Europie zespole zabytków architektury barokowej, jakim są wnętrza Uniwersytetu Wrocławskiego: Aula Muzyczna – Oratorium Marianum oraz Aula Leopoldina, a także w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza.
Wśród wykonawców, obok spełniającego rolę orkiestry festiwalowej zespołu Arte dei Suonatori, znaleźli się wybitni muzycy z innych krajów, m.in. z Francji - dyrygent, klawesynista i organista Martin Gester, dyrygent i flecista Alexis Kossenko, sopranistka, Emmanuelle Halimi, flecistka François Lazarevic, klawesynistka Aline Zylberajch i skrzypaczka Alice Pierot, ze Szwecji – flecista Dan Laurin, sopranistka Maria Keohane i trębacz Pierre Torwald, angielski wiolonczelista Tom Pitt, włoski gambista Guido Balestracci, niemiecki lutnista Andreas Arend, fiński lutnista Eero Palviainen, duński klawesynista organista i dyrygent Allan Rasmussen i flecistka Bolette Roed, mieszkający na stałe w Niemczech, polski bas Marek Rzepka oraz zespół kameralny Les Musiciens de Monsieur Croche.
Specyfiką festiwalu jest to, że wszystkie próby poprzedzające festiwalowe koncerty, odbywające się w Zamku w Kliczkowie, są otwarte dla publiczności.