Polmic - FB

zespół (C)

A B C D E F G H I K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Kontakt: Arkadiusz Kaczyński

Toruń

tel. (+48) (0) 500 147 604

e-mail: chor@umk.pl

www: www.chor.umk.pl


Dyrygent: Arkadiusz Kaczyński

Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, działający pod protektoratem Jego Magnificjencji Rektora, powstał 12 lutego 1979 roku z inicjatywy swego długoletniego dyrygenta i dyrektora artystycznego - Bożeny Jankowskiej. Skupia w swym gronie studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu oraz osoby spoza uczelni. Wszystkich łączy pasja twórczej działalności i pełne poświęcenia umiłowanie muzyki.
Dotychczas zespół wystąpił blisko 400 razy przed krajową i zagraniczną publicznością z repertuarem a capella, m.in. we Francji, Holandii, Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Szwajcarii, Austrii, na Litwie, w Estonii, Finlandii i na Białorusi. Uczestniczył w licznych konkursach i festiwalach, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m. in.: w 1983 roku Nagrodę Główną VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Katowicach, a w 1985, 1986, 1987 roku trzykrotnie Puchar Wicewojewody Toruńskiego. W 1995 roku zespół brał udział w XXX Międzynarodowych Dniach Muzyki Chóralnej w Barcelonie. W maju 1996 roku wystąpił na Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych „Arti et Amicitiae” w Bydgoszczy. W 1996 roku uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Polifonicznej „Incontro Musicale Polifonico” w Oristano na Sardynii oraz wystąpił na Barbórkowym Festiwalu Chórów Studenckich we Wrocławiu. W lipicu 1997 roku brał udział w VIII Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Figueira da Foz w Portugalii. W 1998 roku ponownie wystąpił na IV Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych „Arti et Amicitiae” w Bydgoszczy oraz zdobył złoty medal i nagrodę dla najlepszego dyrygenta na IV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Bizantyjskiej w Prevezie w Grecji. W lipcu 2001 roku uzyskał I miejsce na Festiwalu Muzyki Sakralnej w Mohylewie na Białorusi oraz specjalną nagrodę za wykonanie Ave Maria Łukaszewskiego, a w czerwcu 2005 roku - Srebrne Pasmo w kategorii chórów mieszanych na Międzynarodowym Festiwalu Chórów „Akademická Banská Bystrica” na Słowacji.