Polmic - FB

festiwal (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Bydgoski Festiwal Muzyczny


Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6

85-080 Bydgoszcz

tel. (+48 52) 321 04 67

fax (+48 52) 321 07 52

e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

www: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/festiwale/bfm.html


Bydgoski Festiwal Muzyczny jest jedną z najstarszych, cyklicznych imprez w Polsce, niewątpliwie o najdłuższej tradycji w Regionie Kujawsko-Pomorskim. Po raz pierwszy odbył się w maju 1963 roku jako Festiwal Muzyki Polskiej w Bydgoszczy. Obecną nazwę - Bydgoski Festiwal Muzyczny – uzyskał dopiero w 1968 roku. Jego organizatorem jest Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Głównym celem festiwalu jest promocja kultury wysokiej ze szczególnym uwypukleniem polskiej twórczości, w tym zapomnianych utworów muzycznych polskich kompozytorów. Program koncertów obejmuje szerokie spektrum gatunków i form muzycznych, zaczerpniętych z niemal wszystkich epok.
Każda edycja festiwalu poświęcona jest innemu twórcy, myśli przewodniej, czy też idei. I tak 37 Bydgoski Festiwal Muzyczny w 1999 roku, z okazji przypadającego Roku Chopinowskiego, odbywał się pod hasłem Chopin i kompozytorzy jego czasów. W 2001 roku, 39-ta edycja zatytułowana została z kolei Paderewski i muzyka jego czasów. Jubileuszową edycję festiwalu w 2002 roku łączyło wspólne hasło Muzyka jednoczącej się Europy, a 43-ci Bydgoski Festiwal Muzyczny - Muzyka bez granic. Kolejny, 45-ty festiwal, z okazji obchodów Roku Karola Szymanowskiego, otrzymał tytuł Europejskie dziedzictwo. Karol Szymanowski a muzyka niemiecka jego czasów. Następne edycje wydarzenia zostały opatrzone tematami: Chopin-Paderewski. Artyści świata (2010), W hołdzie Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu (2011), Wschodnie i zachodnie wpływy na tożsamość kulturową Europy (2012), Klasyka i jazz. Rok Jubileuszów: Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego (2013), Eurośródziemnomorski dialog muzyczny (2014). Myślą przewodnią 53. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, zaplanowanego w dniach 11 września – 2 października 2015, będzie Europejskie dziedzictwo. Chopin-Paderewski-Górecki-Penderecki. W ramach wydarzeń towarzyszących niektórych edycji festiwalu, odbyły się konferencje słowianoznawcze oraz muzykologiczne. Koncerty festiwalowe, odbywające się w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, a od kilku lat także w Toruniu i Chełmnie, finansowane są ze środków województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
 
aktualizacja: luty 2015 (ab)