Polmic - FB

festiwal (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Bydgoski Festiwal Muzyczny


Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Andrzeja Szwalbego 6

85-080 Bydgoszcz

tel. (+48 52) 321 04 67

fax (+48 52) 321 07 52

e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

www: filharmonia.bydgoszcz.pl


• Dyrektor Filharmonii: Maciej Puto

Bydgoski Festiwal Muzyczny jest jedną z najstarszych cyklicznych imprez w Polsce, niewątpliwie o najdłuższej tradycji w Regionie Kujawsko-Pomorskim. Po raz pierwszy odbył się w maju 1963 roku jako Festiwal Muzyki Polskiej w Bydgoszczy. Obecną nazwę – Bydgoski Festiwal Muzyczny – uzyskał dopiero w 1968 roku. Jego organizatorem jest Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Głównym celem festiwalu jest promocja kultury wysokiej ze szczególnym uwypukleniem polskiej twórczości, w tym zapomnianych utworów muzycznych polskich kompozytorów. Program koncertów obejmuje szerokie spektrum gatunków i form muzycznych, zaczerpniętych niemal ze wszystkich epok.

Każda edycja festiwalu poświęcona jest innemu twórcy, myśli przewodniej, czy też idei. I tak 37. Bydgoski Festiwal Muzyczny w 1999 roku, z okazji przypadającego Roku Chopinowskiego, odbywał się pod hasłem Chopin i kompozytorzy jego czasów. W 2001 roku, 39. edycja zatytułowana została z kolei Paderewski i muzyka jego czasów. Jubileuszową edycję festiwalu w 2002 roku łączyło wspólne hasło Muzyka jednoczącej się Europy, a 43. Bydgoski Festiwal Muzyczny – Muzyka bez granic. Kolejny, 45. festiwal, z okazji obchodów Roku Karola Szymanowskiego, otrzymał tytuł Europejskie dziedzictwo. Karol Szymanowski a muzyka niemiecka jego czasów. Następne edycje wydarzenia zostały opatrzone tytułami: Chopin-Paderewski. Artyści świata (2010), W hołdzie Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu (2011), Wschodnie i zachodnie wpływy na tożsamość kulturową Europy (2012), Klasyka i jazz. Rok Jubileuszów: Lutosławskiego, Góreckiego, Pendereckiego (2013), Eurośródziemnomorski dialog muzyczny (2014). Europejskie dziedzictwo. Chopin-Paderewski-Górecki-Penderecki (2015), Kontrasty-Wolność (2016), Kontrasty. Polska i sąsiedzi (2017), Kontrasty-Niepodległa (2018), Kontrasty-śpiewy z różnych stron (2019). W 2020 roku, ze względu na pandemię koronawirusa, 58. edycja festiwalu odbyła się pod hasłem Bydgoski Festiwal Muzyczny w koronie.

W ramach wydarzeń towarzyszących niektórych edycji festiwalu odbyły się konferencje słowianoznawcze oraz muzykologiczne. Koncerty festiwalowe, odbywające się w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, a także w Toruniu i Chełmnie, finansowane są ze środków województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

aktualizacja: 2015 (ab), 2021 (msz)