organizacja (S)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”


ul. Ks. A. Dziewiatowskiego 15

17-200 Hajnówka

tel. (+48 85) 682 33 51

fax (+48 85) 873 47 23

e-mail: festiwal@cerkiew.pl

www: www.festiwal.cerkiew.pl


Stowarzyszenie „Miłośników Muzyki Cerkiewnej” od 2002 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Współpraca z samorządami i instytucjami publicznymi, prywatnymi, Kościołem Prawosławnym wpływa na rangę imprezy, jednocześnie gwarantując jej cykliczność. Corocznie Festiwal cieszy się olbrzymim zainteresowaniem chórów polskich i zagranicznych. Każdego roku w przesłuchaniach konkursowych bierze udział ok. 1200 uczestników oraz ok. 8000 słuchaczy z kraju i zagranicy. Rokrocznie Festiwal jest wzbogacany nowymi dodatkowymi imprezami, seminariami, koncertami w miejscowościach województwa podlaskiego, w Warszawie i Lublinie. Nowością jest impreza plenerowa odbywająca się w sercu Puszczy Białowieskiej pt. Spotkanie trzech kultur chrześcijańskiej Europy: łacińskiej, bizantyjskiej oraz słowiańskiej. Stwarza ona niepowtarzalną okazję nie tylko do wymiany doświadczeń między dyrygentami oraz chórzystami reprezentującymi odmienne kultury, ale również stanowi pomost łączący te trzy kultury.
Stowarzyszenie od 2003 roku organizuje Hajnowskie Spotkania z Kolędą Prawosławną, mające charakter ekumeniczny. Impreza ma charakter konkursowy o randze powiatowej. Występujące w nim chóry i zespoły kolędnicze z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych, chóry parafialne oraz Gminnych Ośrodków Kultury powiatu hajnowskiego przybliżają słuchaczom najróżniejsze formy i techniki interpretacyjne kolęd. Młodzi wykonawcy sięgają do najstarszych śpiewników kolędniczych, często współcześnie zapomnianych. Imponująca liczba wykonawców trzydniowego Spotkania (ponad 700 rocznie) przyczynia się do kultywowania i pielęgnowania bogatej tradycji kolędniczej.
Stowarzyszenie jest również współorganizatorem półkolonii dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych z terenu miasta Hajnówka i okolicy w miesiącach wakacyjnych. W trwających 14 dni koloniach uczestniczy około 30 osób.
Co roku wspólnie z Bractwem Prawosławnym świętych Cyryla i Metodego oraz Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Hajnówce Stowarzyszenie organizuje spotkania w formie sympozjów z okazji Dnia Służby Zdrowia w kwietniu oraz Dnia Edukacji Narodowej w październiku. Liczba uczestników wynosi około 150 osób.
Stowarzyszenie organizuje także wyjazdy turystyczno-krajoznawcze na terenie Euroregionu Puszcza Białowieska oraz kraju i zagranicy (Białoruś, Ukraina, Bułgaria).