festiwal (Ś)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Światowy Festiwal Kontrabasowy


Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów
Pl. Jana Pawła II 2 pok. 209

50-043 Wrocław

tel. (+48 71) 322 03 33

fax (+48) (0) 601 566 008

e-mail: biuro@worldbassfestival.pl

www: www.worldbassfestival.pl


Pierwsza edycja Światowego Festiwalu Kontrabasowego, zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów z okazji obchodów dziesięciolecia swojej działalności, odbyła się we Wrocławiu w sierpniu 2004 roku. Złożyły się na nią liczne koncerty, wykłady, lekcje mistrzowskie i warsztaty. Formuła drugiego festiwalu, który miał miejsce w dniach 12-19 sierpnia 2006 roku, wzbogaciła się o nowe gatunki, jak np. teatr instrumentalny. Aspekt dydaktyczny festiwalu rozszerzył się, obejmując nie tylko wykłady, klasy mistrzowskie, konsultacje w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, lecz także poprzez koncert i prezentację walorów kontrabasu szerokiemu gronu odbiorców podczas plenerowego występu orkiestry kontrabasowej na Rynku Wrocławskim. III Światowy Festiwal Kontrabasowy odbędzie się w dniach 10-17 sierpnia 2008 roku, w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Złożą się na niego dwa wydarzenia - I Międzynarodowy Konkurs Kontrabasowy „Wratislavia” oraz III Światowy Festiwal Kontrabasowy.
Światowy Festiwal Kontrabasowy we Wrocławiu jest zjawiskiem unikalnym w skali światowej, ponieważ jako jedyna z czterech inicjatyw kontrabasowych w świecie (obok amerykańskiej, czeskiej i francuskiej) łączy warsztaty dla profesjonalnych muzyków z koncertami dla miłośników muzyki klasycznej, jazzu i muzyki flamenco. Celem tego przedsięwzięcia jest zainteresowanie muzyką na kontrabas w na tyle ciekawy i różnorodny sposób, aby wrocławska inicjatywa kontrabasowa zachowała swój dotychczasowy wysoki poziom artystyczny, a jednocześnie stała się wizytówką Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski.
Światowy Festiwal Kontrabasowy we Wrocławiu jest młodszym bratem Międzynarodowej Konwencji Kontrabasowej, która powstała lata temu w Stanach Zjednoczonych za sprawą Gary'ego Karra. Odbywa się co dwa lata w roku parzystym, w uzupełnieniu do festiwalu amerykańskiego, który ma swoją edycję w lata nieparzyste. Organizatorami wrocławskiego festiwalu jest Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów we współpracy z wrocławską Akademią Muzyczną.
Światowy Festiwal Kontrabasowy we Wrocławiu jest znany i doceniany tak w kraju, jak i za granicą już od samego powstania. Pierwsza edycja została wyróżniona Nagrodą Muzyczną Wrocławia jako najbardziej oryginalna inicjatywa kulturalna roku 2004 oraz entuzjastycznie oceniona przez krytyków muzycznych, którzy przyznali Nagrodę Dziennikarzy Wrocławskich „Krasnal” 2004.