Polmic - FB

festiwal (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Bursztynowy Szlak - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny


Filharmonia Kaliska
Al. Wolności 2

62-800 Kalisz

tel. (+48 62) 767 64 90

fax (+48 62) 757 07 48

e-mail: art@filharmoniakaliska.pl

www: www.filharmoniakaliska.pl


Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bursztynowy Szlak” po raz pierwszy odbył się w sezonie artystycznym 2006/2007 (21 października 2006 - 10 czerwca 2007). Celem Festiwalu, organizowanego przez Filharmonię Kaliską, jest prezentacja dorobku kultury europejskiej w miejscu, które w kontekście przebiegu i historii Szlaku Bursztynowego, a także swojej dalszej historii, zasługuje na miano miejsca styku, krzyżowania się i oddziaływania wielu kultur.
Kalisz – opisany w 142 r. n.e. przez Ptolemeusza Calisia – to miasto, które u zarania swojej historii był osadą na drodze kupców handlujących bursztynem, przemierzających kontynent z południa na północ. Poza tym w okresie średniowiecza Kalisz był jednym z najważniejszych punktów tranzytowych w Europie, gdzie krzyżowało się 9 najważniejszych dla tej części kontynentu szlaków handlowych z północy na południe i ze wschodu na zachód. W okresie zaborów Kalisz był najbardziej na zachód wysuniętym miastem Imperium Rosyjskiego, miejscem styku kultur wschodu i zachodu oraz skupiskiem wielu mniejszości narodowych, w tym najstarszej w Polsce Gminy Żydowskiej.
Ambicją organizatorów Festiwalu jest reaktywacja rangi Kalisza, pełniącego od czasów rzymskich po początek XX wieku rolę ośrodka interferencji i wzajemnego oddziaływania pomiędzy kulturami narodów Europy. Podobnie, jak wielowiekowy kontakt mieszkańców miasta z przybyszami z innych części kontynentu odbywał się przez cały rok, tak też festiwal nie został zamknięty w ramy czasowe, tylko jest całorocznym muzycznym świętem. Założeniem organizacji całorocznego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Bursztynowy Szlak” jest nawiązanie współpracy z artystami z różnych stron świata oraz promowanie miasta jako kolebki historii Polski (najnowsza hipoteza głosi, że - sądząc po pozostałościach zabudowy - na terenie miasta znajdowała się pierwsza siedziba Piastów), a także, poza promocją samego Kalisza, promocja całych ziem polskich i polskiej państwowości jako ważnego elementu współtworzącego kulturę i istniejącego od wieków w strukturach kontynentu europejskiego W każdym miesiącu wykonywane są jeden lub dwa koncerty, których program obejmuje najsłynniejsze dzieła z dorobku kultury europejskiej w interpretacji artystów z różnych krajów. W repertuarze znajdują się także kompozycje klasyków XX wieku, jak i utwory najnowsze, na które Filharmonia Kaliska składa zamówienia u twórców. Jest to wkład instytucji w promocję polskiej muzyki współczesnej, tym ciekawszy dla słuchacza, że osadzony w historii Polski. Do tej pory zaproszeni do współpracy i skomponowania dzieł zostali m. in. Jerzy Maksymiuk, Leszek Możdżer, Tomasz Jakub Opałka, Dariusz Przybylski, Michał Dobrzyński, Wojciech Błażejczyk.
 
aktualizacja: grudzień 2014 (ab)