Polmic - FB

festiwal (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Bursztynowy Szlak - Międzynarodowy Festiwal Muzyczny


Filharmonia Kaliska, Al. Wolności 2

62-800 Kalisz

tel. (+48) 627 570 748

fax (+48) 627 678 464

e-mail: biuro@filharmoniakaliska.pl

www: filharmoniakaliska.pl/info/festiwale


Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Bursztynowy Szlak” odbywał się w latach 2006-2015. Celem Festiwalu, organizowanego przez Filharmonię Kaliską, była prezentacja dorobku kultury europejskiej w miejscu, które w kontekście przebiegu i historii Szlaku Bursztynowego, a także swojej dalszej historii, zasługuje na miano miejsca styku, krzyżowania się i oddziaływania wielu kultur. Kalisz – opisany w 142 r. n.e. przez Ptolemeusza Calisia – to miasto, które u zarania swojej historii był osadą na drodze kupców handlujących bursztynem, przemierzających kontynent z południa na północ. Poza tym w okresie średniowiecza Kalisz był jednym z najważniejszych punktów tranzytowych w Europie, gdzie krzyżowało się 9 najważniejszych dla tej części kontynentu szlaków handlowych z północy na południe i ze wschodu na zachód. W okresie zaborów Kalisz był najbardziej na zachód wysuniętym miastem Imperium Rosyjskiego, miejscem styku kultur wschodu i zachodu oraz skupiskiem wielu mniejszości narodowych, w tym najstarszej w Polsce Gminy Żydowskiej. Ambicją organizatorów Festiwalu byłąreaktywacja rangi Kalisza, pełniącego od czasów rzymskich po początek XX wieku rolę ośrodka interferencji i wzajemnego oddziaływania pomiędzy kulturami narodów Europy. Podobnie jak wielowiekowy kontakt mieszkańców miasta z przybyszami z innych części kontynentu odbywał się przez cały rok, tak też festiwal nie został zamknięty w ramy czasowe, tylko był całorocznym muzycznym świętem. Założeniem organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Bursztynowy Szlak” było nawiązanie współpracy z artystami z różnych stron świata oraz promowanie miasta jako kolebki historii Polski (najnowsza hipoteza głosi, że - sądząc po pozostałościach zabudowy - na terenie miasta znajdowała się pierwsza siedziba Piastów), a także, poza promocją samego Kalisza, promocja całych ziem polskich i polskiej państwowości jako ważnego elementu współtworzącego kulturę i istniejącego od wieków w strukturach kontynentu europejskiego.

W każdym miesiącu wykonywane były jeden lub dwa koncerty, których program obejmował najsłynniejsze dzieła z dorobku kultury europejskiej w interpretacji artystów z różnych krajów. W repertuarze znajdowały się także kompozycje klasyków XX wieku, jak i utwory najnowsze, na które Filharmonia Kaliska składała zamówienia u twórców. Był to wkład instytucji w promocję polskiej muzyki współczesnej, tym ciekawszy dla słuchacza, że osadzony w historii Polski. Zaproszeni do współpracy i skomponowania dzieł zostali m. in.: Jerzy Maksymiuk, Leszek Możdżer, Tomasz Jakub Opałka, Dariusz Przybylski, Michał Dobrzyński, Wojciech Błażejczyk.

Na Festiwalu wystąpili międzynarodowej sławy artyści, tacy jak: Collegium Vocale Gent, King Singers, Shlomo Minz, Randy Brecker, Sophia Gubaidulina, Freddy Kempf, Sayaka Shoji, Pierre Amoyal, Elmar Oliveira, Julius Berger, Christian Bezhuidenhout, Gilles Vonsattel, Richard Hyung-Ki Joo, Marcelo Nisinman, Kałudi Kałudow, Avri Levitan, Evgenyi Samoylov, Marc Kadin, Dimitry Vasiliev, Jacek Kaspszyk, Zbigniew Preisner, Jadwiga Rappe, Waldemar Malicki, Krzesimir Dębski, Włodek Pawlik, Brahms Trio, Dimension Trio.

W 2010 roku w ramach tego wydarzenia miał miejsce premierowy koncert Night in Calisia, obejmujący 6 rozbudowanych formalnie jazzowych utworów skomponowanych na zamówienie Prezydenta miasta Kalisza z okazji 1850 rocznicy powstania miasta. Wzięli w nim udział: trębacz Randy Brecker, Włodek Pawlik, Włodek Pawlik Trio oraz orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej. Night in Calisia to ich studyjny album wydany w Polsce w 2012, a rok później w Stanach Zjednoczonych nakładem wytwórni Summit Records. W 2014 album dostał nagrodę Grammy za najlepszy album dużego zespołu jazzowego. W Polsce osiągnął on status podwójnej platynowej płyty.

Od pierwszej edycji sponsorem strategicznym festiwalu była firma Multimedia Polska.

aktualizacja: 2014 (ab), 2021 (msz)