festiwal (M)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Polskich


Biuro Festiwalu: ul. Kawęczyńska 36

03-772 Warszawa

tel. (+48 22) 59 00 815

e-mail: biuro@mfkp.pl


Pierwsza edycja festiwalu, zatytułowana Źródło, odbędzie się w Warszawie w dniach 16-22 października 2006 roku.
Głównym celem festiwalu jest prezentacja i promocja wielkiego dorobku twórczego kompozytorów polskich w kraju i na świecie, kształcenie wrażliwości muzycznej odbiorców (zwłaszcza młodych pokoleń) oraz zdolności przyswajania przez nich nowych form i technik, a także wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia warsztatu twórczego oraz oddziaływania (wpływania) muzyki na kulturę społeczeństwa. Impreza z założenia będzie mieć formę cykliczną odnawianą co roku i prezentować będzie wybrany temat, stanowiący jej motyw przewodni. Motywem przewodnim pierwszej edycji festiwalu jest Źródło – ukazanie dorobku kompozytorów polskich na tle muzyki europejskiej z uwzględnienim różnic i związków oraz dominacji pierwiastka rodzimego.
Autorami projektu Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów Polskich są: Małgorzata Kubala i Aleksander Czajkowski-Ładysz.