Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Muzyki Sakralnej "Caecilianum"


ul.Kosmatki 74

03-982 Warszawa

tel. (+48) (0) 606 113 124

e-mail: fundacja@caecilianum.info

www: www.fundacja.caecilianum.info


Prezes fundacji: Piotr Kurpik

Fundacja Muzyki Sakralnej "Caecilianum" powstała na wiosnę 2006 roku. Jej celem jest upowszechnianie i popularyzacja muzyki sakralnej i patriotycznej o wysokim poziomie artystycznym i głębokim znaczeniu religijnym i patriotycznym. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: promocję dorobku amatorskich chórów, organistów i zespołów muzycznych, wsparcie finansowe amatorskich chórów, dotowanie zakupu instrumentów muzycznych, organizowanie konferencji, sympozjum i spotkań, organizowanie konkursów i festiwali kulturalnych, współpraca z organami administracji publicznej, współpracę z innymi podmiotami o podobnym profilu.
W ramach pierwszego projektu fundacja wydała płytę Stabat Mater Antonina Dvoraka, nagraną na cześć upamiętnienia pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II. W nagraniu wzięli udział Chór Epifania i Warszawski Chór Międzyuczelniany, orkiestra Sinfonia Nova pod dyrekcją Łukasza Wojakowskiego oraz soliści: Agnieszka Piass - sopran, Małgorzata Pańko - mezzosopran, Rafał Bartmiński- tenor, Sławomir Jurczak - bas baryton. W ramach drugiego projektu fundacja wydała płytę Pro Memoria, będącą nagraniem z koncertu, który odbył się 29 czerwca 2006 roku, w programie którego znalazła się Msza Koronacyjna W.A. Mozarta i dwa koncerty na obój solo z orkiestrą: A. Marcello i G. Ph. Telemanna. W koncercie wzięli udział: Tytus Wojnowicz, Agnieszka Piass, Małgorzata Pańko, Tomek Kałużny, Rafał Bartminski oraz Orkiestra Sinfonia Viva i Chór Epifania pod batutą Tomasza Radziwonowicza.