Polmic - FB

konkurs (O)

D K L M N O W

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Szymanowski in Memoriam"


Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego


ul. Krasińskiego 1

01-530 Warszawa

tel. (+48 22) 839 18 78

fax (+48 22) 839 18 79

e-mail: szkola@zpsm4.neostrada.pl

www: www.szymanowski.edu.pl/konk_szym.htm


Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego SZYMANOWSKI in MEMORIAM odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2007 roku w Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas fortepianu szkół muzycznych II stopnia. Ideą przyświecającą organizatorom jest uczczenie Roku Karola Szymanowskiego, w którym obchodzimy 125 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci Kompozytora. ZPSM nr 4 w Warszawie, jako placówka jednocześnie edukacyjna i kulturalna, należy do grona tych instytucji, które wystąpiły do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z inicjatywą ustanowienia Roku 2007 – Rokiem Karola Szymanowskiego. Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny SZYMANOWSKI in MEMORIAM jest także częścią obchodów Jubileuszu 60-lecia nadania tej Szkole Imienia Karola Szymanowskiego.
Celem priorytetowym powołania Konkursu i jego kontynuacji w 2-letnim cyklu jest systematyczne promowanie twórczości fortepianowej Karola Szymanowskiego wśród najzdolniejszych młodych pianistów i ich pedagogów.
W skład Jury powołanego przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego weszli wybitni polscy pianiści, profesorowie polskich akademii muzycznych: Jerzy Godziszewski, Andrzej Dutkiewicz, Alicja Paleta-Bugaj, Ewa Pobłocka i Andrzej Tatarski.