Polmic - FB

zespół (C)

{ A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T V W Z

Cantus Polonicus - Polski Chór Kameralny


ul. Francuska 10

65-941 Zielona Góra

tel. (+48) (0) 502 237 858

fax (+48) (0) 606 745 486

e-mail: info@cantuspolonicus.pl

www: www.cantuspolonicus.pl


Dyrektor artystyczny - Jan Tomasz Adamus

CANTUS POLONICUS to sprawny i nowocześnie zarządzany zespół wykonujący typowy repertuar oratoryjny od klasycyzmu po muzykę współczesną, ale także barokowe dzieła w stylu koncertującym oraz tradycyjny repertuar a cappella. Wyróżnia go nienaganna intonacja i dykcja oraz estetyka dźwięku wywodząca się z klasycznej szkoły starowłoskiej. Realizuje własne projekty koncertowe, ale bardzo ceni sobie współpracę z gościnnymi dyrygentami, orkiestrami filharmonicznymi i kameralnymi oraz zespołami grającymi na historycznych instrumentach, dla których przygotowuje zamówione programy.
CANTUS POLONICUS ma charakter ponadregionalny i powstał dzięki współpracy członków dawnego Cantores Viridimontani z zespołem Harmonologia podczas wielu projektów koncertowych i nagraniowych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie zespół tworzą śpiewacy związani między innymi z Krakowem, Poznaniem i Wrocławiem, ale podstawowy skład regularnie odbywa próby w Zielonej Górze.
Dotychczasowe projekty zespołu CANTUS POLONICUS to między innymi dwa koncerty w ramach świdnickiego Festiwalu Bachowskiego w 2006 roku, podczas których zabrzmiały polichóralne Stabat Mater Palestriny i romantyczny program z Missa choralis Liszta i Geistliches Lied op. 30 Brahmsa oraz Missa Sancta Anna Mielczewskiego z towarzyszeniem His Majesty's Sagbutts & Cornetts. Jesienią tego samego roku zespół wystąpił na festiwalu "Wratislavia Cantans" wraz z niemieckim zespołem Musica Fiata w programie obejmującym dzieła Schütza i Mielczewskiego.