Polmic - FB

szkoła (S)

A I K M N O P S U W Z

Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie


ul. J. Bema 23

09-500 Gostynin

tel. (+48 24) 236 02 35

fax

tel./fax

e-mail: muzyczna.gostynin@interia.pl

www: www.muzyczna.gostynin.mdi.pl


Z dniem 1 września 2005 roku rozpoczęła działalność Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie (w pierwszym roku istnienia funkcjonująca jako Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Płocku). Fakt ten stał się wydarzeniem doniosłym dla miasta i Ziemi Gostynińskiej, powstała ważna placówka edukacji kulturalnej i artystycznej oraz instytucja realizująca istotne cele wychowawcze. W szkole rozpoczęło naukę w roku szkolnym 2005/2006 - 58 uczniów, kształcili się w grze na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, akordeonie, klarnecie, saksofonie, flecie i waltorni. Kadrę pedagogiczną szkoły tworzyło 10 nauczycieli, absolwentów Akademii Muzycznych, posiadających specjalistyczne przygotowanie muzyczne. Dodatkowo utworzono Oddział Umuzykalniający – składający się z 40 dzieci. Umożliwiono w ten sposób dużej grupie dzieci edukację muzyczną, która prowadzona w atrakcyjnej formie pozwalała na rozwijanie zainteresowań i poznawanie sztuki muzycznej. Rok szkolny 2006/2007 szkoła rozpoczęła w nowej strukturze organizacyjnej. Likwidacji uległa filia w Gostyninie – PSM I i II st. w Płocku. W jej miejsce utworzona została nowa placówka edukacji artystycznej – Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie.
Utworzenie samodzielnej placówki poprzedziły intensywne prace, które były inspirowane i prowadzone przez dr Jarosława Domagałę. W wyniku przeprowadzonych licznych spotkań i rozmów z parlamentarzystami, samorządowcami i władzami Departamentu Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskano zgodę na utworzenie nowej placówki kształcenia artystycznego. W dniu 20 czerwca 2006 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomaszem Mertą i Burmistrzem Miasta Gostynina, które w sposób formalny zdecydowało o utworzeniu szkoły. Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie stała się publiczną placówką edukacji artystycznej prowadzoną przez Gminę Miasta Gostynina i nadzorowana merytorycznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Funkcję dyrektora szkoły pełni dr Jarosław Domagała, znany muzyk-pianista i popularyzator muzyki.
Rok szkolny 2006/2007 szkoła rozpoczęła z liczbą 83 uczniów. W klasie 2 dz. naukę rozpoczęło 35 uczniów, w klasie 1 dz. rozpoczęło 20 uczniów, zaś w klasie 2 mł. 16 uczniów i w klasie 1 mł. - 12 osób. Poprawie uległa baza lokalowa szkoły. W roku szkolnym 2006/2007 Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie dysponowała: Salą koncertową o powierzchni 100 m kwadratowych, 1 salą teoretyczną o powierzchni 50 m kwadratowych, 5 salami zajęć indywidualnych oraz trzema pomieszczeniami administracyjnymi. Kadra pedagogiczna szkoły liczyła 13 nauczycieli, prowadzona była nauka w zakresie gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, puzonie, waltorni, akordeonie. W roku szkolnym 2007/2008 naukę w Szkole Muzycznej w Gostyninie rozpoczęło 98 uczniów i 25 w Oddziale Umuzykalniającym. Szkoła zatrudnia 15 pedagogów.
Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie prowadzi intensywną działalność artystyczną, zorganizowano wiele koncertów z udziałem wielu wybitnych polskich artystów i zespołów muzycznych. Koncerty posiadały istotne walory edukacyjne, stały się ważnymi wydarzeniami kulturalnymi w regionie. W Szkole Muzycznej wystąpili m.in.: Wiesław Bednarek – baryton, prof. Maria Korecka-Soszkowska – fortepian, Monika Rosca – fortepian, dr hab. Tomasz Król – skrzypce, Krzysztof Marciniak – tenor, dr hab. Anna Jeremus – sopran, Elfrun Gabriel – fortepian, dr Marek Pająk – fortepian, dr Zbigniew Merecki – fortepian, Paweł Wlazło – gitara. Intensywną działalność artystyczną realizowali ponadto uczniowie szkoły, którzy wzięli udział w licznych występach w szkole i poza nią. Uczniowie szkoły uczestniczyli w wielu konkursach ogólnopolskich i regionalnych, uzyskując nagrody indywidualne, a także wyróżnienia (m.in.: II Międzyszkolny Konkurs Gitarowy Szkół Muzycznych I i II stopnia – Tomaszów Mazowiecki 2006, IV Festiwal Instrumentów Dętych Drewnianych – Płońsk 2006, Przesłuchania uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I stopnia – Mława 2007, I Ogólnopolski Konkurs Gitarowy na wykonanie utworów kompozytorów polskich – Tomaszów Mazowiecki 2007, V Festiwal Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia Regionu Warszawskiego – Sierpc 2007, Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego – Skierniewice 2007). Dzięki podejmowanym wysiłkom artystycznym i pedagogicznym szkoła stała się ważną placówką upowszechniania kultury na terenie Ziemi Gostynińskiej, zyskała uznanie i prestiż w środowisku lokalnym.
Należy dodać, iż w ciągu ostatnich dwóch lat podejmowano wiele wysiłków w celu stworzenia w szkole odpowiedniej bazy instrumentalnej. Dzięki staraniom podjętym przez dyrektora szkoły dr Jarosława Domagałę uzyskano środki na zakup wielu instrumentów, pomocy dydaktycznych i mebli.
Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie jest jedyną placówką Ziemi Gostynińskiej, umożliwiającą kształcenie artystyczne, w ramach państwowej edukacji muzycznej. Szkoła rozwija się dynamicznie, realizowana jest intensywna działalność kulturalna oraz podejmowane są systematyczne prace, zmierzające do poprawy wyposażenia szkoły.