Polmic - FB

wydawca (F)

A B C D E F G I J M n O P R S T U W

Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina


ul. Chocimska 33/6

00-791 Warszawa

tel. (+48) 500 659 199

e-mail: fundacja@chopin-nationaledition.com

www: www.chopin-nationaledition.com


Fundacja Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina powstała z początkiem 1998 roku z inicjatywy profesora Jana Ekiera, autora koncepcji Wydania (założeń edytorskich, podziału na serie i tomy, chronologii i numeracji utworów, ekspertyzy źródeł itp.).

Wydanie Narodowe to pierwsze na świecie źródłowo-krytyczne wydanie kompletu dzieł Fryderyka Chopina. W pracach nad tzw. urtekstem wykorzystywane są najnowocześniejsze metody naukowe. Celem Wydania Narodowego jest jak najwierniejsze przedstawienie całej zachowanej twórczości Chopina.

Działalność Fundacji obejmujem.in.: prace nad edycją kolejnych tomów Wydania Narodowego, promocja Wydania Narodowego, poprzez organizację koncertów, wykładów, kursów, wystaw oraz publikację wydawnictw związanych z Chopinem.

Zarząd Fundacji tworzą: Prezes Fundacji - Paweł Kamiński oraz prof. Alicja Paleta-Bugaj i prof. Piotr Paleczny. Dyrektorem Fundacji jest Marcin Gorayski.

Aktualizacja: 2021 (jt)