Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré


ul. Świętokrzyska 130/11

80-180 Gdańsk

tel. (+48) (0) 696 432 704

e-mail: mg.grubba@wp.pl

www: http://faure.w.interia.pl


Prezes Zarządu: Gedymin Grubba

Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku została utworzona w 2003 roku i należy do sektora "organizacji działalności pożytku publicznego". Celem Fundacji jest popieranie i promocja sztuki, wspieranie młodych talentów oraz ożywienie życia kulturalnego społeczeństwa. Poprzez organizowanie szeregu cykli koncertów muzyki klasycznej (głównie w miejscach sakralnych, salach koncertowych i w plenerze, na terenie całej Polski), kursów mistrzowskich dla studentów polskich Akademii Muzycznych (ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej), konkursów, warsztatów i wykładów, chce zwrócić uwagę na potrzebę obecności sztuki w życiu człowieka.
Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré w Gdańsku obchodzi w 2008 roku 5-lecie swojej działalności. Przez te pięć lat zorganizowała przeszło 300 różnorodnych koncertów muzyki klasycznej, w większości zamkniętych w ramy cykli i festiwali. Otworzyła nowe źródła dla rozwoju kultury. Starała się także dotrzeć ze sztuką wysoką tam, gdzie ona nie dociera, a gdzie jest szczególnie potrzebna. Fundacja zainicjowała szereg ważnych dla różnych regionów i kraju wydarzeń kulturalnych, co z założenia miało wywrzeć wpływ na kształt i poziom duchowy dzisiejszego, stale postępującego społeczeństwa. Dziś Fundacja jest jedną z większych tego typu w Polsce i wciąż się rozrasta, co sprzyja inicjowaniu co raz to nowszych przedsięwzięć kulturalnych w całej Polsce.
Do najważniejszych wydarzeń zainicjowanych i kontynuowanych przez Fundację należy: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie (kontynuacja od V edycji) - impreza priorytetowa, Cykl Mariackich Wieczorów Kameralnych w Kolegiacie p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie (kontynuacja od V edycji), Cykl Koncertów Kameralnych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Mikołajkach (3 kolejne edycje od 2004 roku) - na wzór cyklu koronowskiego, Festiwal Wielkich Wydarzeń w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku (lata 2006-2007) - podtrzymujący wartości patriotyczne, upamiętniający ważne wydarzenia z życia osoby Jana Pawła II oraz z dziejów naszego Państwa Polskiego, Gdański Festiwal Młodych Talentów (od roku 2007) - umożliwiający młodym adeptom sztuki (pomorskich szkół muzycznych) prezentację oraz porównywanie swoich umiejętności (Fundacja - pomysłodawca, inicjator i główny realizator przedsięwzięcia - ze względu na tegoroczne przygotowania do Jubileuszu, chwilowo zleciła kontynuację cyklu jednemu z gdańskich stowarzyszeń, obejmując przy tym patronat nad imprezą).
Ponadto organizuje liczne koncerty okolicznościowe (pasyjne, maryjne, patriotyczne, kolędowe), a także jest współorganizatorem szeregu koncertów i cykli koncertów w całej Polsce. Wydała także 5 płyt kompaktowych.