Polmic - FB

instytut kultury (I)

F I M N

Instytut Adama Mickiewicza (dawniej: Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytut Adama Mickiewicza)


ul. Mokotowska 25

00-560 Warszawa

tel. (+48 22) 44 76 100

fax (+48 22) 44 76 152

tel./fax

e-mail: iam@iam.pl

www: www.iam.pl


  • P.O. Dyrektor IAM: Barbara Schabowska-Maszenda

Instytut Adama Mickiewicza (IAM) jest narodową instytucją kultury powołaną w 2000 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Izraelu, krajach Beneluksu, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Francji, Niemczech, Turcji, USA, na Ukrainie, Litwie, a także w Algierii, Maroku, Indiach, Japonii i Chinach. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, 38 strategicznych programów, które obejrzało blisko 60 milionów widzów na pięciu kontynentach. Wszystkie projekty prowadzone przez Instytut sygnowane są flagową marką Culture.pl.

Prowadzony przez Instytut portal Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie - oprócz informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, znaleźć tu można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. Strona jest dostępna w 3 językach – polskim, angielskim i rosyjskim. W 2015 roku portal zdobył nagrodę Gwarancja Kultury w kategorii „Kultura w sieci". Jednym z projektów redakcji Culture.pl jest podcast „Stories From The Eastern West”. Ta anglojęzyczna seria słuchowisk ma za zadanie opowiedzieć odbiorcom zagranicznym, czym jest Polska i Europa Środkowo-Wschodnia: jaki jest jej charakter, tożsamość i kim są jej mieszkańcy.

Muzyka poważna od początku istnienia Instytutu Adama Mickiewicza stanowi jeden z istotnych obszarów jego działalności kulturalnej. Celem projektów muzycznych realizowanych w IAM jest zwiększanie obecności polskiego repertuaru w profesjonalnych obiegach międzynarodowych, zarówno w wykonaniach muzyków polskich, jak i zagranicznych. W tym celu Instytut rozwija współpracę z międzynarodowymi instytucjami muzycznymi i festiwalami oraz wspiera udział polskich instytucji i wykonawców w ich międzynarodowej obecności. Działania Instytutu obejmują zarówno muzykę najnowszą, jak i sferę, która można określić jako muzyczne dziedzictwo, tj. muzykę i zjawiska muzyczne, które należą do przeszłości.

W swojej działalności Instytut pracuje z wykonawcami i partnerami zagranicznymi oraz polskimi, wspiera wybrane wydawnictwa płytowe, koncerty oraz zapewnia obecność polskich muzyków na zagranicznych wydarzeniach uznawanych za najbardziej prestiżowe. Instytut również wspiera młodych polskich muzyków poprzez liczne programy rezydencyjne oraz umożliwia im pracę z renomowanymi zespołami z całego świata.

aktualizacja: 2020 (ac)