Polmic - FB

festiwal (R)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Rybnicka Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego - Międzynarodowy Festiwal


Dom Kultury w Rybniku – Chwałowicach, ul. 1 Maja 95

44-206 Rybnik

tel. (+48 32) 42 16 222

fax (+48 32) 433 18 52

tel./fax

e-mail: biuro@dkchwalowice.pl

www: www.rjch.dkchwalowice.pl


Międzynarodowy Festiwal "Rybnicka Jesień Chóralna", odbywający się pod honorowym patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego,  organizowany jest od 2005 roku. Jego celem jest szeroko rozumiana promocja muzyki chóralnej oraz propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewactwa chóralnego.

Festiwal, który posiada formę konkursu, adresowany jest do chórów amatorskich w trzech kategoriach: chórów jednorodnych,  mieszanych i kameralnych chórów mieszanych (do 24 osób). Kwalifikacja do festiwalu odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań zespołów, której dokonuje rada artystyczna. Podczas Rybnickiej Jesieni Chóralnej mają miejsce także liczne koncerty towarzyszące.