prasa (O)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Operomania. Pismo o tematyce operowej


Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9

60-967 Poznań

tel.

fax

tel./fax

e-mail: operomania@opera.poznan.pl


  • Redaktor naczelny: Jarosław Mianowski +
  • I z-ca Redaktora naczelnego: Katarzyna Liszkowska
  • Sekretarz redakcji: Olga Rutkowska

 

"Operomania" jest periodykiem muzyczno-kulturalnym poświęconym tematyce operowej. Powstała w czerwcu 2001 roku, wypełniając lukę, jaka istniała na polskim rynku wydawniczym. Wydawcą pisma jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Główne założenie programowe pisma to promocja teatru operowego w najszerszym rozumieniu. Informuje o aktualnościach życia operowego w kraju i za granicą, zamieszcza wywiady z kreatorami życia operowego, przedstawia operowe dzieła i ich wykonania. Próbuje kształtować nowe gusty operowe, nie schlebiając zastanym i pragnąc udowodnić, że teatr operowy nie jest wyłącznie domeną przeszłości, lecz współcześnie przeżywa swój renesans.

"Operomania" jest pierwszym i jak do tej pory jedynym pismem w kraju w całości poświęconym operze. Autorami artykułów są wybitni muzykolodzy, dziennikarze, pasjonaci opery, których teksty przeznaczone są dla szerokiego kręgu odbiorców, zarówno muzyków, jak i melomanów.

"Operomania" zawiera stałe rubryki, m.in. Infomania, zawierająca operowe newsy z Polski i ze świata, Dialogi i Sylwetki Operomanii, w których zamieszczane są wywiady z kreatorami życia operowego – menadżerami, sławnymi dyrygentami, reżyserami i śpiewakami, zarówno z kraju, jak z zagranicy, Dziejomania, w której w przystępny sposób przedstawiane są dzieje opery europejskiej, Hity Operomanii, zawierające atrakcyjne omówienia znanych i lubianych dzieł operowych, Gramofon operomanii, gdzie znajdują się omówienia płyt operowych i realizacji video, Wizyty operomanii - z korespondencjami z teatrów operowych w Polsce i na świecie, a także Leksykon operomanii, i inne.