Polmic - FB

orkiestra (O)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej


ul. Żeromskiego 12

25-369 Kielce

tel. (+48 41) 368 05 01-02

fax (+48 41) 368 11 40

tel./fax (+48 41) 368 11 91

e-mail: sekretariat@filharmonia.kielce.com.pl

www: www.filharmonia.kielce.com.pl


Historia zespołu sięga roku 1920, kiedy rozpoczęła działalność orkiestra symfoniczna wyłoniona z Orkiestry Dętej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. Ambicją przedstawicieli środowiska kulturalnego było jednak utworzenie zawodowego zespołu muzycznego. To marzenie zrealizowano po wojnie. W skład Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej weszło dwudziestu dwóch legionistów, co wskazywało na pewną ciągłość historyczną. Inauguracja pierwszego sezonu artystycznego miała miejsce 28 lipca 1945 – dwa miesiące po wyzwoleniu. Pierwszym dyrektorem został Marian Stroiński, a po nim, od roku 1955, instytucją kierował Felicjan Lasota.

Status filharmonii i nazwę Państwowa Filharmonia im. Oskara Kolberga nadano orkiestrze w 1968 dzięki Karolowi Anbildowi, który prowadził ją w latach 1957-90. Z jego inicjatywy w 1964 powstał festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki, a w 1984 powołano Chór Filharmonii. Następnie funkcję dyrektora sprawował Tomasz Szreder. Podczas jego kadencji siedzibą orkiestry stało się Kieleckie Centrum Kultury. Od 1995 do 2001 stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego piastował Szymon Kawalla, który po trzydziestu latach przerwy reaktywował festiwal Świętokrzyskie Dni Muzyki.

W 1998 roku instytucja została przemianowana na Filharmonię Świętokrzyską. Obecnie kieruje nią Jacek Rogala.

Filharmonia organizuje ok. 80 koncertów rocznie. Zespół, w skład którego wchodzi ok. 80 muzyków, koncertował m. in. w krajach Beneluxu oraz w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech i w Korei Płd. W ostatnich latach Orkiestra występowała na festiwalach, m.in. Jeunesses Musicales, Międzynarodowych Festiwalach Muzycznych im. K. Jamroz w Busku Zdroju, Warszawskich Festiwalach Gitarowych, Dniach Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, a także uczestniczyła w ważnych dla kraju i regionu wydarzeniach (uroczystości z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Święto Kielc, Świętokrzyskie Milenium 2006 – Tysiąclecie Polskiej Tradycji Benedyktyńskiej).

Od 2006 współdziała z Kieleckim Teatrem Tańca, czego owocem są prapremiery baletów współczesnych: Pasja (muzyka: Paweł Łukowiec), Szymanowski – Ravel. Impresje oraz Zdarzyło się w Jeruzalem (muzyka: Krzesimir Dębski). Orkiestra dokonuje prawykonań utworów (m.in. skomponowanych na zamówienie Filharmonii) takich kompozytorów, jak: M. Moc, P. Drożdżewski, J. Siwiński, B. Schaeffer, K. Dębski, H. Koprowski, B. Alvarado, P. Łukowiec, M. Małecki, M. Niziurski oraz pierwszych wykonań w Polsce, m.in. C. Garrido-Leccy, S. Veressa, I. Eröda, H. Koprowskiego, E. Gaudiberta, L. Liebermanna.

Z Orkiestrą współpracowało wielu wybitnych dyrygentów, m. in. Agnieszka Duczmal, José Maria Florêncio, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Marek Pijarowski, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała.

Na swoim koncie artystycznym Orkiestra ma nagrania płytowe, radiowe, a także DVD – najnowsze nagrania to trzy płyty z cyklu Album Polski.