Polmic - FB

festiwal (L)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Letni Festiwal Nowego Miasta


Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna
ul. Białostocka 48/54

03-748 Warszawa

tel. (+48) 790 395 228

fax (+48 22) 402 02 07

tel./fax

e-mail: info@fnok.pl

www: www.lfnm.pl


Letni Festiwal Nowego Miasta odbywa się od 2008 roku. Jego pierwsza edycja objęła 4 koncerty w nowomiejskich kościołach, których program wypełniły kompozycje m.in.: A. Vivaldiego, W.A. Mozarta, J. Haydna i F. Schuberta, oraz 4 spacery poprowadzone przez warszawskiego przewodnika Andrzeja Kochanowskiego. Kolejna edycja w 2009 roku przyniosła zmiany, które do dziś stanowią o charakterze wydarzenia. Z inspiracji Piotra Królikiewicza, ówczesnego zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście, do programu zostały wprowadzone koncerty plenerowe, a repertuar został w całości poświęcony twórczości rodzimych kompozytorów. Koncerty festiwalowe prezentują kompozycje zarówno tych znanych i cenionych twórców, takich jak Henryk Wieniawski, Stanisław Moniuszko czy Józef Elsner, jak również twórczość kompozytorów mniej popularnych lub wcale nieznanych – Jana Baptysty Kleczyńskiego, Jana Engela, Witolda Maliszewskiego. Od momentu, kiedy podczas jednego z koncertów w 2012 roku zostały wykonane utwory współczesnych twórców (Romualda Twardowskiego, Sławomira Czarneckiego, Bartosza Kowalskiego), prezentowanie najnowszych kompozycji stało się stałym elementem programu festiwalowego. Wśród zaproszonych do współpracy wykonawców znaleźli się do tej pory między innymi Konstanty Andrzej Kulka, Marta Boberska, Tytus Wojnowicz, Kwartet Camerata, Kwartet Wilanów, Camerata Vistula, Essentia Musica, zespół „Il Tempo” i „Ars Nova”, zespół muzyki dawnej„La Tempesta”, Nowa Orkiestra Kameralna oraz Warsaw Camerata.
Festiwal wszedł na stałe do kalendarza stołecznych imprez wakacyjnych i dzięki zróżnicowaniu warstwy muzycznej i tematyki poszczególnych wydarzeń co roku zaprasza w rejon warszawskiego Nowego Miasta publiczność w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. 7 edycja wydarzenia odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 2014 roku.

 
aktualizacja: maj 2015 (ab)