Polmic - FB

instytut kultury (N)

F I M N

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca


ul. Fredry 8

00-097 Warszawa

tel. (+48 22) 829 20 29

tel./fax

e-mail: nimit@nimit.pl

www: www.nimit.pl


Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Podstawową misją Instytutu jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. 

Instytut prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra jako instytucja zarządzająca.

Instytut realizował także szeroko zakrojoną działalność edukacyjną zarówno w ramach programów własnych („Myśl w ruchu”– ogólnopolski program edukacji tanecznej adresowany do dzieci, młodzieży oraz grup międzypokoleniowych), jak i prowadzonych bezpośrednio przez Instytut projektów skierowanych do młodzieży („Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!!”) i do seniorów („Filharmonia Seniora”).

Instytut zajmuje się analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, a także koordynuje działalność instytucji kultury.

Instytut uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi. Prowadzi i współprowadzi wiele portali tematycznych, m. in. bazę-portal o polskim tańcu artystycznym (www.taniecpolska.pl) i – wspólnie z ZKP – bazę-portal Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC (www.polmic.pl), portal poświęcony polskim instrumentom (www.instrumenty.edu.pl), tańcom tradycyjnym, narodowym i dawnym (www.tance.edu.pl), bazę sylwetek twórców oraz utworów powstałych w ramach programu MKiDN „Zamówienia kompozytorskie” (www.zamowieniakompozytorskie.pl), stronę Akademii Kolberga (www.akademiakolberga.pl), stronę poświęconą muzyce tradycyjnej (www.muzykatradycyjna.pl), stronę internetową Instytutu im. Oskara Kolberga (www.oskarkolberg.pl).

Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają działania na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska muzycznego i tanecznego w Polsce, takie jak organizacja Konwencji Muzyki Polskiej i Kongresu Tańca, otwierających szerokie pole wymiany doświadczeń i pogłębionej autorefleksji obu środowisk, organizacja konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca i muzyki, opracowywanie dostępnych publicznie specjalistycznych raportów i ekspertyz oraz prowadzenie systemowego programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

Instytut jest głównym organizatorem wydarzeń stanowiących ważne punkty na mapie kulturalnej kraju, takich jak Polska Platforma Tańca, przyznawana corocznie nagroda „Koryfeusz Muzyki Polskiej”, a także Konkursy: Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, „Młody Muzyk Roku”, „Młody Tancerz Roku”, Konkurs Prac Doktorskich.

W 2013 roku Instytut pełnił funkcję Biura Obchodów Roku Lutosławskiego, w 2014 – Roku Kolberga, a w 2016 i 2017 prowadził Biuro Obchodów Roku Nowowiejskiego. Na zlecenie Ministerstwa jest także współorganizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

12 maja 2021 roku Instytut Muzyki i Tańca zmienił nazwę na Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Zmiana ta wynika z dążenia do podkreślenia państwowego charakteru instytucji, która od ponad 10 lat wspiera polski świat tańca i muzyki.

W trakcie pandemii NIMiT wsparł blisko 1600 podmiotów, zaopiekował się blisko tysiącem ukraińskich dzieci w ramach projektu „Zróbmy razem operę”. Uruchomione zostało Biuro wspieraMY oraz Biuro Rozwoju.

Instytutem kierowali: Andrzej Kosowski (2010-2017), Maxymilian Bylicki (2017-2020), Katarzyna Meissner (2020-2022). Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powołał od 1 listopada 2022 roku Lecha Dzierżanowskiego na stanowisko p.o. dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 1 maja 2023 kierownictwo Instytutu objęła Paula Lis-Sołoducha.

aktualizacja: 2020, 2021, 2022, 2023 (wa)